Peliyhtiö Supercell perustaa Hive Helsinki -nimisen koodauskoulun. Koulutuksen tavoitteena on paitsi vastata maatamme piinaavaan koodaripulaan, myös tuoda alalle osaajia nykyistä monimuotoisemmista taustoista.

Hive Helsingin esikuvana toimii Pariisiin vuonna 2013 perustettu Ècole 42 -koodauskoulu. Koulun perustamisen taustalla on Xavier Nielin ajatus siitä, millainen koulutus tulisi rakentaa tieteenalalle, jonka muutosvauhti on poikkeuksellisen nopea.

Opettajia ei ole: oppi kertyy itsenäisen ongelmanratkaisun kautta.

Opetuksellisena metodina toimii Flipped learning, käänteinen opetus. Opettajia ei ole, vaan oppiminen tapahtuu ryhmäoppimisena itsenäisen ongelmanratkaisun kautta. Opiskelijat huolehtivat myös toinen toistensa koulumenetyksestä ja antavat toisilleen arvioinnin. Tämän on todettu kasvattavan opiskelijoiden empatiakykyä.

Tutkimukset osoittavat, että käänteisessä oppimiskulttuurissa peräti 85 % opiskelijoista itseohjautuu. Mallin avulla voidaankin välttää yksi nykyisen koulutusjärjestelmän sudenkuopista. Oppilaitoksissa opitaan, mutta ei välttämättä ymmärretä asioita. Opiskelu voi sujua hyvin, mutta muuttuvan työelämän näkökulmasta hyödyllisiä metataitoja on karttunut vähän.

Opiskelijat oppivat ratkaisemaan ongelmia tekemällä yhteistyötä.

Metodissa onkin keskeistä, että sen avulla opiskelijat oppivat ratkaisemaan ongelmia. Yhä useampi tulevaisuuden työnkuva muodostuu ongelmien ratkaisemisesta tekemällä laadukasta yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Jos emme opi toimintamallia koulupolullamme, voi siirtymisvaihe työelämään olla haastava.

Alueellisesti Itä-Suomen yliopistossa on tehty erinomaista pohjatyötä käänteisen opetuksen hyödyntämisessä. Metodin mukaisessa opetuksessa on käynyt jo yli 8 000 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa ja yliopiston Flipping Finland -hanke sai onnistumisistaan myös tunnustusta.

Uudenlainen lähestyminen opiskeluun muuttaa myös suhtautumisen perinteiseen tutkinto-opiskeluun. Hive Helsingistä valmistuvat opiskelijat eivät saa opiskelustaan tutkintoa, mutta tulevat täydellä varmuudella työllistymään nopeasti.

Itsekin paljon rekrytointien kanssa työskennelleenä tiedän, että pelkkä tutkinto ei takaa osaamista. Sen kun saa suoritettua hyvin erilaisestikin motivoituneena. Mutta jos henkilö kertoo opiskelleensa useamman vuoden ongelmanratkaisua, ei loppututkinto ole enää kovin merkittävä asia.

Blogiterveisin, Olli

Teksti on julkaistu Savon Sanomissa 18.12.2018.