Esihenkilövalmennus vahvisti yhteishenkeä

Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja, Kuopion Vesi

Toteutimme Talentreen kanssa esihenkilöillemme valmennuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli tarjota uutta oppia ja vertaistukea haastavaan työhön. Olemme aiemmin tehneet yhteistyötä Talentree kanssa yhtiömme strategian laatimisessa.

Valmennus oli hyvin keskustelevaa, ja esihenkilömme lähtivät hyvin mukaan kehittämistyöhön.

Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja, Kuopion Vesi

Esihenkilöiden suoriutuminen vaikuttaa kaikkeen

Tavoitteemme on olla alueellisesti johtavin vesialan toimija, jossa asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat huippuluokkaa.

Henkilöstömme toimii maantieteellisesti hyvin hajallaan, ja esihenkilöiden asenne ja se, miten he vievät viestiä eteenpäin omassa yksikössään on avainasemassa tavoitteen saavuttamiseksi: he ovat erittäin tärkeitä ihmisiä, joilla on hyvin haastava työ.

Kun Kuopion Vesi Liikelaitos ja Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos yhtiöitettiin vuoden 2020 alussa, lähdimme yhtiön hallituksen, omistajien ja johtoryhmän kanssa luomaan uudelle yhtiölle strategiaa.

Sekä strategiasta että henkilöstökyselyistä nousi esiin tarve esihenkilötyön kehittämiselle. Henkilöstöltä tuli laajalti toive yhtiön eri vastuualueiden yhteistyön parantamisesta. Maantieteellisen laajan toiminta-alueemme myötä muodostuu myös helposti ja tahattomasti raja-aitoja, joita yhteistyö madaltaa.

Laadimme yhdessä esihenkilöiden ja Talentreen kanssa räätälöidyn valmennuskokonaisuuden, johon kuului 5 moduulia. Valmennuskokonaisuuden tavoitteena oli tarjota keskijohdolle tukea heidän vaativaan työhönsä, luoda yhteishenkeä yli vastuualueiden ja laatia uudelle yhtiölle yhteiset pelisäännöt, jotta joka paikassa toimittaisiin samalla tavalla.

Asioita lähestyttiin itsestä käsin

Valmennus oli hyvin keskustelevaa, ja esihenkilömme lähtivät hyvin mukaan kehittämistyöhön. Koimme keskustelevan työskentelytavan hyväksi ja olimme kokonaisuuteen tyytyväisiä: esihenkilöt kommentoivat valmennuksia spontaanisti parhaaksi, johon he ovat osallistuneet.

Erityisen merkittävältä tuntui se, että lähdimme liikkeelle luontaisten taipumusten analyyseista. Ihmiset kokivat, että asioita lähestyttiin itsestä ja itsetuntemuksesta käsin, josta sitten laajennettiin erilaisuuden tuntemukseen ja siihen, miten se vaikuttaa töissä.

Valmennuksen myötä yhteistyö eri vastuualueiden välillä on selvästi lisääntynyt, ja ihmiset ovat oppineet tuntemaan toisensa paremmin. Jatkamme esihenkilötapaamisia omin voimin pienryhmissä, joissa on henkilöitä eri yksiköistä ja jotka tuovat uudempaa ja vanhempaa henkilöstöä yhteen jakamaan näkemyksiä. Pienryhmätoiminta tarjoaa vertaistukea, ja lisäksi sieltä tulee hyviä kehitysideoita.

Esihenkilövalmennus kytkeytyy strategiaan

Halusimme uuden yhtiömme strategiatyöhön ulkopuolisen vetäjän ja sparraajan. Päädyimme juttelemaan Talentreen kanssa kysyttyämme toiselta kaupungin tytäryhtiöltä, Kuopion Energialta, heidän kokemuksistaan.

Talentreelta tuli strategian laatimisen kokonaisuudesta hyvä esitys, joka vakuutti. Teimme strategiatyötä syksyn 2020, ja olimme projektiin ja strategiaamme todella tyytyväisiä.

Jatkona strategiatyölle päädyimme yhteistyöhön myös esihenkilövalmennuksen osalta. Järjestämme itse ohjeistuksiin ja lakiasioihin liittyviä koulutuksia, ja haimme tällä kokonaisuudella laaja-alaisempaa esihenkilötyöskentelyyn ja yhteistyöhön liittyvien taitojen kehittämistä.

Esihenkilövalmennukset olivat erittäin ammattitaitoisesti vedettyjä ja luontevia. Talentreen Kaisat ottivat ihmiset hyvin mukaan ja oli yllättävääkin, miten osallistuvia kaikki meiltä olivat ja uskalsivat keskustella asioista avoimesti. Palaute muiltakin on ollut todella hyvää.

Jatkamme valmennusyhteistyötä Talentreen kanssa seuraavaksi johdon valmennuksilla.

Kuopion Vesi

Kuopion Vesi Oy on yksi Suomen suurimmista ja merkittävimmistä vesihuoltoalan toimijoista. Kuopion ja Siilinjärven yhteinen vesiyhtiö aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa, ja sen toiminta-alueella asuu noin 120 000 asukasta, joille yhtiö turvaa vesihuollon 24/7. Vesihuollon suunnitelmallisuus, varmuus ja turvallisuus ovat yhtiölle kriittisiä tekijöitä, ja se panostaa merkittävästi varautumiseen. Tutustu Kuopion Veteen.

Yhteistyö eri vastuualueiden välillä on selvästi lisääntynyt.

Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja, Kuopion Vesi

Projektissa mukana

Kaisa Kohtamäki

Liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Organisaatioiden ihmislähtöinen kehittäjä ja valmentaja vahvuuksinaan johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen, strateginen HR sekä strategiatyö.

vanhempainvapaalla kaisa.kohtamaki@talentree.fi
Kaisa Kohtamäki kasvokuva

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä