Webinaari 30.4. klo 9-10: Strategian toteuttaminen arjessa

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Olli Paavola kasvokuva

Olli Paavola

Strategia on verbi – tavoitteet toteutuvat tekemällä

Tammikuu vaihtuu helmikuuksi ja yhä useampi uudenvuodenlupaus unohtuu. Vanhat rutiinit palaavat ja saamme huomata, että mikään ei ole muuttunut. Samalla tavalla käy monen yrityksen strategiselle suunnitelmalle. Tavoitteet eivät toteudu, koska arjen tekemisessä mikään ei muutu.

Tavoitteet eivät toteudu, jos tekemisessä mikään ei muutu.

Strategialla ja siihen liittyvällä työllä on edelleen vahvasti mystinen kaiku. Strategia nähdään ylimmän johdon asiana, joka on irrallinen muusta organisaatiosta. Ihmiset eivät näe omaa rooliaan strategian toteuttajina, ja työn merkityksellisyyden kokeminen on vaikeampaa.

Strategian käsite on alun perin antiikin Kreikasta. Se koostuu kahdesta sanasta, strategos ja agein, joista jälkimmäinen on verbi ja viittaa toimeenpanoon. Strategiaa laadittaessa painotetaankin liikaa strategian määrittelyä ja unohdetaan toiminnan suunnittelu sekä seurannan systematiikka.

Suunnittelu ja visiointi on usein mukavaa sekä inspiroivaa tekemistä. Haasteet alkavat, kun laadittua suunnitelmaa tulisi lähteä toteuttamaan. Samalla tavalla kuin elämäntapamuutos, strategia voi toteutua vain epämukavuusalueella. Muutoksen edellyttämiä toimenpiteitä on toteutettava kurinalaisesti.

Tässä piilee yhtä aikaa strategian helppous ja vaikeus. Kyse on lopulta vain siitä, saadaanko sovittuja asioita vietyä eteenpäin. Huonollakin suunnitelmalla voi menestyä, mikäli toteutus on johdonmukainen ja asioita kyetään saattamaan loppuun. Strategiatyöstä tulisikin purkaa kaikki ylimääräinen mystifiointi, ja tarvittaessa viestiä se eri termeillä.

Strategia on oikeanlaisen tekemisen valitsemista, priorisointia ja ohjaamista kohti tavoiteltua suuntaa. Taustalla on erilaisia analyysejä, joiden avulla onnistumisen todennäköisyyttä pyritään parantamaan.

Strategia on tekemisen valitsemista ja ohjaamista.

Valtaosa suomalaisista yrityksistä on huonoja toteuttamaan laadittua strategiaa, samoin kuin valtaosa ihmisistä yrittäessään toteuttaa elämäntapamuutostaan. Keskeneräiset projektit synnyttävät jatkuvasti valtavan määrän turhaa työtä ja pettymyksen tunnetta.

Professori Teresa Amabile Harvardin yliopistosta on todennut, että ihmisen motivaatio syntyy asioiden etenemisestä ja aikaansaamisesta. Siihen kulminoituu myös strategian ydin. Onnistumiset parantavat motivaatiota ja synnyttävät positiivisen kierteen.

Teksti on julkaistu Savon Sanomissa 1.2.2019.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä