Tilitoimisto ja talousjohtaminen

Tomi Sarkkinen kasvokuva

Tomi Sarkkinen

Yrityksen talousjohtaminen – näin harppaat seuraavalle tasolle!

Talousjohtaminen on yrityksen johtamisen kovinta ydintä. Kannattaa muistaa, että jokaisella yrityksen päätöksellä on taloudellisia seurauksia. Jos johto ei ymmärrä yrityksen taloutta tai sillä ei ole riittäviä taloustaitoja, päätökset saattavat aiheuttaa voimakastakin kitkaa yrityksen taloudelliselle menestymiselle.

Jotta yritys olisi mahdollisimman kannattava ja jotta se kasvaisi tehokkaasti, sen pitäisi pyrkiä talousjohtamisen korkeimmalle tasolle. Tasolta toiselle pääseminen ei ole onneksi kuitenkaan rakettitiedettä, ja siinä me ammattilaiset autamme sekä ohjaamme.

Hyvä talousjohtaminen varmistaa tavoitteiden saavuttamisen

Talousjohtaminen on pähkinänkuoressa yrityksen talouden suunnittelua, seurantaa, raportointia ja kehittämistä. Siinä mitataan ja tarkastellaan kassavirtalaskelmia, tuloslaskelmaa ja tasetta.

Talousjohtaminen on liiketoiminnan perusta, ja se auttaa yritystä kehittymään ja kasvattamaan liiketoimintaa. Talousjohtamisen syvyys voi vaihdella yrityskohtaisesti, ja siihen vaikuttavat muun muassa erilaiset datalähteet eli se, miten paljon ja millaista taloudellista tietoa yrityksellä on saatavilla.

Ilman selkeää talouden johtamista on hankala ymmärtää, mihin suuntaan yrityksen toiminta on menossa. Talousjohtamisen tehtävänä onkin varmistaa, että yritys saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Jotta tämä olisi mahdollista, sekä tavoitteet että strategia muunnetaan mitattaviksi.

Talousjohtamisen tavoitteena on mm.

 • maksimoida yrityksen arvo
 • pitää yritys kasvupolulla
 • varmistaa yrityksen mahdollisimman korkea tuotto
 • varmistaa yrityksen kannattavuus ja maksuvalmius
 • pitää yrityksen kulut pysyvät järkevällä tasolla.

Jokaisen yrittäjän kannattaa tutustua yrityksensä talouden nykytilanteeseen ja raportteihin. Jotta sen saisi tehtyä mahdollisimman vaivattomasti, kannattaa suosia moderneja sähköisiä työkaluja. Ne helpottavat talouden seurantaa ja johtamista merkittävästi.

Pelkkä taaksepäin katsominen ja nykyisen tilanteen kartoittaminen ei kuitenkaan riitä, vaan katse pitää siirtää myös tulevaan.

Yrityksen talouden seuranta ja talousjohtamisen tasot

Usein talousjohtaminen on jaettu kolmeen osaan: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen. Strateginen talousjohtaminen kuvaa koko yrityksen taloutta, kun taas taktisella johtamisella tarkoitetaan taloudellisten tavoitteiden asettamista. Operatiivinen talousjohtaminen on varsinaista talousraportointia. Koska nämä eivät vielä kerro tarpeeksi, olemme luoneet selkeämmän ja tarkemman portaikon.

Yrityksen parhaan mahdollisen kasvun ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että talousjohtamisessa pyritään korkeimmalle tasolle. Alemmilla tasoilla hyöty jää usein olemattomaksi ja paljon potentiaalia käyttämättä. Millä tasolla tunnistat teidän olevan – ja mikä puolestaan kuulostaa teidän tavoitteeltanne?

Nollataso

Nollatasolla tarkoitetaan lakisääteistä minimiä, joka on yrityksen kirjanpidon järjestämistä lain edellyttämällä tavalla. Tämä ei kuitenkaan ole vielä talousjohtamista, sillä tällä tasolla taloutta ei seurata käytännössä mitenkään.

Perustaso

Ensimmäisellä eli perustasolla johto seuraa taloutta kuukausittain ja kirjanpidon raportit ovat kunnossa. Perustason talousjohtaminen on luonteeltaan reaktiivista ja niin sanotusti peräpeiliin katsovaa. Yritys tietää perustasolla, miten sillä on mennyt, mutta ei mieti lainkaan tulevaisuutta. Tämä on tyypillistä useissa pk-yrityksissä.

Operatiivinen taso

Toisella, operatiivisella tasolla, talousjohtamisen prosesseja on viety jälleen harppaus eteenpäin. Tällä tasolla tehdään jo laskelmia ja raportointeja. Yrityksellä voi olla käytössään esimerkiksi investointi- tai hinnoittelulaskelmia, kustannusseurantaa ja muita analyyseja. Kyseessä on kuitenkin vielä reaktiivisesta taso jossa tarkastellaan historiaa mutta ei vielä juurikaan suunnitella tulevaa.

Proaktiivinen taso

Talousjohtamisen kolmannella, proaktiivisella edistyneellä tasolla, on katse suunnattu jo tukevasti tulevaan. Talouden suunnittelu ja raportointi on ennustavaa ja systemaattista, ja talousprosessit tukevat liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä.

Strateginen taso

Ylimmällä, strategisella tasolla, talousjohtaminen on saumattomasti osa strategista suunnittelua ja jalkautusta. Tällä tasolla talous johtaa koko organisaatiota. Yritys asettaa taloudellisia tavoitteita ja päämääriä, tarkastelee liiketoimintoja taloudellisina sijoituksina ja resursoi. Yritys myös analysoi kilpailijoita ja etsii omia strategisia vahvuuksiaan.

Strateginen talousjohtaminen – miten ylimmälle tasolle sitten pääsee?

Matka taloushallinnosta talousjohtamiseen on vaiheittainen ja monisyinen, mutta sen ei tarvitse olla vaikea tai epäselvä. Talousjohtamisen kehittämisessä auttaa, kun tietää, mitä lähtee tekemään. Alla on muutamia vinkkejä siitä, miten voit auttaa yritystäsi matkalla lakisääteisestä minimistä eli kirjanpidon järjestämisestä aina talousjohtamisen strategiselle tasolle. Näitä ideoita voi soveltaa myös muussa kuin alla olevassa järjestyksessä:

 • Laadi selkeä strategia
 • Opiskele
 • Kartoita nykytila
 • Aseta tavoitteet
 • Budjetoi ja johda budjettia
 • Sähköistä taloushallinto
 • Varmista saatavien kotiutus
 • Tunne kustannusrakenteesi

1. Laadi selkeä strategia

Strategia määrittää, missä yrityksesi on tällä hetkellä ja mihin haluatte tulevaisuudessa päästä. Strategiassa mietitään myös sitä, mistä yrityksen ansainta muodostuu ja millaisia taloudellisia tavoitteita yritykselle asetetaan. Yksinkertaisimmillaan strategia vastaa kysymykseen: ”Mikä on meille paras tapa menestyä valitsemassamme liiketoiminnassa tulevaisuudessa?

2. Opiskele

Kun haluat tehostaa taloushallintoa, opiskele! Se on helppo ja tehokas tapa lisätä taloustietoja. Usein talousjohtaminen ja sen prosessit koetaan epäkiinnostaviksi jo siksi, että taloutta ja siihen liittyvää terminologiaa ei ymmärrä riittävän hyvin. Hyödynnä kaikkia käytettävissä olevia lähteitä: kursseja, seminaareja ja erilaisia oppimisen työkaluja. Voit myös pyytää apua omasta tilitoimistostasi.

Kun osaat lukea talousraportteja, on niitä myös helpompi analysoida – ja tätä kautta saada oivalluksia parempien taloudellisten päätösten tekemiseksi.

3. Kartoita nykytila

Jotta voit asettaa asianmukaisia ja realistisia (taloudellisia) tavoitteita sekä tehdä järkeviä taloudellisia päätöksiä, on tärkeää ymmärtää, miten yrityksesi voi. Kaikki lähtee rehellisestä nykytila-analyysista.

Taloudellinen lähtötilanne antaa reunaehdot strategisille valinnoille: tiedät, mitä tehdä, kun kehität yritystäsi. Kun tarkastelet taloudellista hyvinvointia, laadi analyysi yrityksen taloudellisesta tilasta, suoristuskyvystä ja kehitystrendeistä. Meiltä saat tähänkin apua.

4. Aseta tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen on tärkeää, kun laadit budjettia. Johtamistaitoihin kuuluu myös tavoitteiden asettaminen, jota jokainen voi oppia ja hioa ajan myötä.

Muista asettaa tarpeeksi tarkat tavoitteet. Esimerkiksi liikevaihto on liian yleinen, mutta tulojen kasvattaminen ja velkaantumisen hallitseminen ovat jo spesifisempiä tavoitteita.

5. Budjetoi ja johda budjettia

Jokaisen tulosvastuullisen henkilön pitää osata ja ymmärtää, miten budjetti laaditaan. Rakenna yrityksesi, yksikkösi tai liiketoimintayksikkösi budjetti siten, että se on linjassa yrityksen strategian kanssa ja vastaa yrityksen taloudellisia tavoitteita.

Ensimmäinen askel on kerätä tilinpäätöstiedot ja kaikki muut relevantit taloustiedot ja analysoida, kuinka paljon tuloja on suhteessa menoihin. Budjetti on hyvä laatia aina jopa inhorealistisesti. Lisäksi kulut on hyvä arvioida mieluummin hieman ylä- kuin alakanttiin, jotta vältytään mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä. Budjetoinnissa kannattaa hyödyntää taloushallinnon sähköisiä työkaluja.

6. Sähköistä taloushallinto

Sähköisen taloushallinnon edut ovat kiistattomat. Tehokas talousjohtaminen vaatii huomattavissa määrin dataa ja datan tutkimista. Jos kirjanpitosi ei ole ajan tasalla, saatat menettää rahaa, jos et esimerkiksi pysy perässä asiakkaidesi maksujen myöhästymisessä tai maksat itse laskusi myöhässä.

Sähköinen taloushallinto automatisoi monet yrityksen taloushallintoon liittyvät tehtävät kuten kulujen ja myynnin toteuman seurannan. Hyvän taloushallinto-ohjelmiston avulla voit seurata kuluja ja saatavia reaaliaikaisesti aika- ja paikkariippumattomasti sekä säästää aikaa ja kustannuksia.

Nykyään on tarjolla useita erinomaisia sähköisiä taloushallintojärjestelmiä. Talentree Talouspalvelut käyttää suosittuja Netvisor- ja Procountor-ohjelmia.

Lue tarkempi kuvaus sähköisen taloushallinnon eduista aiemmasta blogistamme.

7. Varmista saatavien kotiutus

Laskujen hallinta voi olla suurikin haaste etenkin B2B-sektorilla. Maksuviivästyksillä – tai maksamatta jättämisellä – voi olla kriittinen vaikutus yrityksesi kassatilanteeseen.

Onneksi nykyaikaisissa taloushallinnon ohjelmistoissa on todella hyvät laskutustoiminnot. Taloushallinto-ohjelmisto pitää sinut reaaliaikaisesti ajan tasalla avoinna olevista ja maksamattomista laskuista.

8. Tunne kustannusrakenteesi

Myös erittäin kannattavat yritykset voivat ajautua vaikeaan tilanteeseen, jos rahat eivät meinaa riittää juokseviin kuluihin kuten palkkoihin, veroihin ja vuokriin. Ole koko ajan tietoinen siitä vähimmäismäärästä, minkä yrityksesi tarvitsee kassaan rahaa selvitäkseen juoksevista kuluista – ja varmista, ettet alita tätä!

Yllä olevien vinkkien lisäksi hyödynnä osaavaa kumppania. Me Talentree Talouspalveluissa autamme sinua mielellämme viemään talousjohtamisen tasolle, jolla yrityksesi porskuttaa eteenpäin mahdollisimman hyvässä myötätuulessa.

Nappaa nämä vinkit talteen lataamalla aihetta käsittelevä oppaamme.

Lue lisää

Tilitoimisto & talousjohtaminen

Hoidamme taloushallinnon luotettavasti ja nykyaikaisesti ja lisäämme yrityksenne talousosaamista. Vahvuutemme on liiketoimintalähtöisyys ja strateginen ote, joiden avulla luomme kanssasi kannattavuutta, kustannussäästöjä ja kasvua.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Sampsa Wulff

Kasvu- ja kehitysjohtaja

Monialainen kasvun ja liiketoiminnan osaaja, jonka kanssa voit sparrailla taloushallinnon ja talouden johtamisen kehittämisestä liiketoimintaa tukeviksi palveluiksi.

+358 50 366 0220
sampsa.wulff@talentree.fi

Varaa tapaaminen