HR ja valmennus

Katariina Riikonen kasvokuva

Katariina Riikonen

Vauhtia työntekijäymmärrykseen kohdennetulla kyselyllä

Kuva: Voimatel Oy

Voimatel Oy on tietoliikenneverkkoyhtiö, joka toimii Suomessa ja Virossa. Yhtiö työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkeä. Voimatelin tehtävä on varmistaa, että tietoverkoissa liikkuva data yhdistää ihmiset, paikat ja mahdollisuudet toisiinsa kaikissa ympäristöissä – tuntureilta taajamiin ja maaseuduilta metropoleihin – nyt ja tulevaisuudessa.

Sähköverkkoliiketoimintansa alkuvuonna 2024 myyneessä Voimatel Oy:ssä on parhaillaan käynnissä muutos puhtaasti tietoverkkoyhtiöksi sekä runsaasti yhtäaikaisia kehitysprojekteja.

”Muodostamme uutta identiteettiä ja haluamme oman porukan äänen kuuluviin kehitystyössä, joka koskee jokaista voimatelilaista”, Voimatelillä HR Business Partnerina toimiva Miika Miettinen kertoo.

”Kaipasimme tätä varten työkalua, joka ei ole liian raskas käyttää, jolla pääsemme henkilöstömme pulssille, ja jonka sisältöön pystymme itse ketterästi vaikuttamaan.”

Talentree toteutti Voimatel Oy:n kanssa räätälöidyn henkilöstökyselyn koko henkilöstölle. Kyselyyn koottiin Voimatelin tarpeiden mukaisesti vakioidut teemat ja avainmittarit sekä vaihtuvat teemakysymykset, jotka ensimmäisellä kerralla liittyivät henkilöstöetuihin ja niiden kehittämiseen.

Haluamme oman porukan äänen kuuluviin kehitystyössä, joka koskee jokaista voimatelilaista.

Miika Miettinen, HR Business Partner, Voimatel Oy

Helppo vastata ja hyödyntää

Voimatelin tavoitteena oli helposti vastattava kysely. Yhtiön henkilöstöstä suuri osa työskentelee työmaa- ja asennuskohteissa ja vastaa kyselyihin puhelimensa kautta. Talentreen toteuttamassa kyselyssä työkaluna toimi Zef, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sisältöjen mukauttamiseen ja tulosten analysointiin.

Avoimia vastauksia kerättiin Voimatelillä ensimmäistä kertaa, mikä auttoi pääsemään lukujen taakse aiempaa syvällisemmin.

”Saimme palautetta, että kysely oli mukava ja erilainen kuin aiemmat. Jännitimme, saammeko avoimia vastauksia, mutta niitä tuli todella paljon. Myös vastaajia oli ennätysprosentti”, Miettinen iloitsee.

”Talentreen toteuttama kysely oli aiempia monipuolisempi. Yllätyimme positiivisesti, miten paljon saimme siitä lihaa luiden ympärille. Työkalu osoittautui myös näppäräksi tulosten analysoinnissa.”

Voimatel Oy:n talousjohtajana toimiva Soile Rissanen vastaa talouden lisäksi konsernin HR:stä, viestinnästä ja Business Technologies -yksiköstä. Hän tarkastelee työntekijäymmärryksen merkitystä strategiasta käsin:

“Olemme alamme parhaita ammattilaisia, mutta ennen kaikkea olemme ihmisiä. Olemme työkavereita, perheenjäseniä, lapsia ja vanhempia. Koska työntekijämme ovat tärkeimpiä voimavarojamme, haluamme pitää heistä hyvää huolta monella tavoin. Säännölliset henkilöstökyselyt ovat yksi tapa selvittää työntekijöidemme työfiilistä ja työssä merkityksellisiä asioita sekä sitä, kuinka työyhteisönä näissä onnistumme. Haluamme saada koko henkilöstön äänen kuuluviin, vahvistaa yhteishenkeä sekä rakentaa työyhteisön, jossa tehdään merkityksellisiä ja mielekkäitä työtehtäviä hyvällä fiiliksellä.”

Mahdollisuus vaikuttaa ja kokea osallisuutta

Voimatelin tavoitteena on seurata uuden Työfiilis-kyselyn avulla pitkän aikavälin trendiä tiettyjen avainmittareiden osalta ja mahdollistaa henkilöstön osallisuus ajankohtaisten asioiden käsittelyssä. Seuraava kysely toteutetaan loppuvuodesta 2024.

”Haemme henkilöstöltä senhetkisen fiiliksen. Samalla henkilöstö pääsee vaikuttamaan meneillään oleviin strategisiin projekteihin, joita tehdään koko henkilöstöä varten”, Miettinen kertaa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä yksikkökohtaisesti että yhteisessä kehitystyössä. Rissanen näkee, että kattava ja ketterästi koostettu tilannekuva parantaa ympäri Suomea toimivassa yhtiössä selvästi myös valtakunnallista vuoropuhelua.

“Olemme kokeneet, että kyselyiden tuottama kattava tilannekuva ja sen avulla käytävä vuoropuhelu henkilöstömme, sen edustajien ja työsuojeluorganisaation kanssa on yksi tärkeimmistä tavoista purkaa tuloksia ja asettaa yhteiselle kehittämiselle toimenpiteitä ja tavoitteita.”

Esihenkilöille kysely tarjoaa mahdollisuuden saada palautetta omasta johtamisestaan ja käsitellä kehityskohteita sekä vahvuuksia oman yksikkönsä kanssa.

Yhteistyö oli helppoa ja sujuvaa

Voimatelillä HR toimii erityisesti liiketoiminnan kumppanina. Muihin tarpeisiin on totuttu hankkimaan tukea ulkopuolelta. Miettinen näkee, että kyselyn toteutus soljui jouhevasti arjen rinnalla:

”Tuli olo, että Talentreella ymmärrettiin, mitä me haetaan sillä, että ulkopuolinen toteuttaa kyselyn. Me nimenomaan halusimme, että toteutus ei ota meiltä aikaa vaan me tuomme tahtotilan ja tavoitteen. Katarinaan oli helppo olla yhteydessä ja kommunikointi sujui ketterästi arjen ohessa.”

Miettinen näkee vahvuutena erityisesti mahdollisuuden räätälöidä kyselyä.

“Lisäarvoa syntyi myös siitä, että Talentree fasilitoi kyselyn muodostamista, rakensi sen ja huolehti vastausten keräämisestä. Olimme vaikuttamassa siihen, mitä kyselyltä halutaan ja saimme tukea sen toteuttamiseen. Itse tehtynä tämä olisi vienyt meiltä paljon aikaa ja resurssia.”

Rissanen korostaa yhteistyön ja tilannetiedon merkitystä muutoksen keskellä.

“Sparrausapu Talentreen ammattilaisten kanssa henkilöstökyselyidemme kehittämisessä oli keskeinen tuki, kun kuljimme läpi tämän kevään muutosten. Meidän oma HR sai hyvin uusia ideoita kehittämiseen, mutta myös arvokasta tukea kehityksen ‘lisäkäsinä’ muutoksen keskellä.”

Meidän oma HR sai hyvin uusia ideoita kehittämiseen, mutta myös arvokasta tukea kehityksen ‘lisäkäsinä’ muutoksen keskellä.

Soile Rissanen, talousjohtaja, HR, viestintä ja Business Technologies, Voimatel Oy

Projektissa mukana

Katariina Riikonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisistä, muutoksen läpiviennistä ja liiketoiminnan kehittämisestä innostuva projektipäällikkö ja konsultti, vahvuusalueenaan eri selvitykset ja tutkimukset.

+358 44 2506835 katariina.riikonen@talentree.fi
Katariina Riikonen kasvokuva

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä