Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Katariina Riikonen kasvokuva

Katariina Riikonen

Miksi hallitustyöskentely on juuri nyt tärkeää?

Oletko jo kuullut VUCA-termistä?

Sanoista volatile, uncertain, complex ja ambiguous muodostuva lyhennelmä kuvaa epävarmaa, vaikeasti ennustettavaa ja nopeasti muuttuvaa. Eli aikalailla toimintaympäristöämme ja maailmaa vuonna 2023.

Kun näkyvyys on huono, majakkaa tarvitaan

Epävakaa tilanne haastaa meitä kaikkia: ihmisiä yksilöinä ja yrityksiä toimialasta riippumatta.

Kun varmuutta tulevasta ei ole, näkyvyys on heikentynyt ja odottamattomia uhkia saattaa ilmetä, ollaan monessa yrityksessä tuntosarvet pystyssä – ja vähän sormetkin ristissä. Mihin oikein ollaan menossa?

Meillä Talentreella puhutaan paljon strategiasta – sen päivittämisestä, siihen nojaamisesta ja sen arvon palauttamisesta, strategian pelastamisesta! Strategia kun on yrityksen kartta navigoida eteenpäin.

Mutta mikä onkaan yrityksen majakka?

Onko teidän majakassanne valo päällä?

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa yrityksen menestyminen pitkällä aikavälillä, tukea muutosten ja strategisten hankkeiden läpiviennissä ja sparrata yrityksen johtoa.

Hallitus auttaa pitämään katseen horisontissa, silloinkin kun myrskyn aallot keinuttavat laivaa ja kipparinkin polvia heikottaa. Eli toimii kuin majakkana.

On kuitenkin todettu, että pk-yritykset empivät hallitustyön hyödyntämisessä. Hallituksiin voi liittyä ennakkoluuloja: toiset saattavat ajatella, etteivät yrityksen ulkopuoliset henkilöt tunne yritystä tai sen liiketoimintaa tarpeeksi hyvin.

Toiset voivat kokea, etteivät halua hallitusta ”syynäämään” toimintaa, ja saattaapa joku pelätä kritiikkiäkin. Hallitustyötä voidaan myös pitää kalliina tai tarpeettomana investointina, sillä ”ilmankin on pärjätty”.

Kuitenkin erityisesti nopeasti muuttuvassa maailmassa hallitus voi toimia merkittävänä tukena yrityksen johdolle.

Siinä missä hallitustyötä ryhdyttiin ennen suunnittelemaan jonkin suuren muutoksen, kuten kansainvälistymisen tai yrityskaupan siintäessä horisontissa, haastaa VUCA-maailma yritystä ja liiketoimintaa ihan normaalissakin arjessa ennennäkemättömällä tavalla.

Entä, jos ei tarvitsisikaan pärjätä ja pohtia vain itse?

Miten hallitus konkreettisesti auttaa?

Miten hallitus voi sitten konkreettisesti auttaa yritystä? Miksi majakkaan kannattaa nyt kytkeä valo tai ainakin aloittaa pystytystyöt?

  • Riskien hallinta: liiketoimintaympäristön ollessa epävarmempi ja volatiliteetin suurempi, hallitus pyrkii tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä yhdessä yrityksen johdon kanssa
  • Strateginen ajattelu: toimintaympäristön muutoksissa korostuvat strateginen ajattelu ja kyvykkyydet. Hallitus pystyy tukemaan yritystä strategian päivityksessä ja pitämään katseen pitkässä pelissä.
  • Kyvykkyys reagoida nopeasti: hallitus edistää yrityksen kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja tehdä nopeitakin päätöksiä, riskit huomioiden.
  • Innovaatiot: VUCA-maailmassa yritysten on oltava innovatiivisia ja vastattava markkinoiden muutoksiin ja erilaisiin haasteisiin. Hallituksen osaaminen voi täydentää innovatiivista ajattelua ja rohkaista oppimaan myös omien liiketoimintarajojen ulkopuolelta.

Kauppakamarin hallitusbarometrissä vuonna 2021 40 % vastaajista koki huolta hallituksen osaamisen riittävyydestä tulevaisuuden haasteiden keskellä. Joka toinen vuosi tehtävä tutkimus toteutetaan taas tänä keväänä.

Mihin suuntaan teidän vastauksenne kääntyisi?

Ei pelkkä hallitus, vaan millainen hallitus?

Tietysti pelkkä hallituksen olemassaolo ei ole tae lisäarvon tuottamiselle, antoisille keskusteluille ja asioiden eteenpäin viemiselle. On olemassa monia listauksia hyvän hallituksen piirteistä. Esimerkiksi:

  • Hallituksen jäsenet ovat erilaisista taustoista ja erilaisilla substansseilla.
  • Jäseniä yhdistää aito kiinnostus yritykseen ja toimialaan.
  • Vuorovaikutus hallituksessa on avointa, mielipiteet uskalletaan sanoa ja toimintaa kehittää.
  • Hallituksen ja toimitusjohtajan välillä vallitsee luottamus ja yhteinen kehittämisen halu.

Tärkeitä ovat myös selkeä omistajastrategia ja toimintamalli.

Mikäli kaipaat vauhtia hallitustyöskentelyn käynnistämiseen tai kehittämiseen, kannattaa tutustua esimerkiksi Kauppakamarin HHJ-koulutuksiin tai Hallituspartnereiden toimintaan.

Myös me Talentreella autamme yrityksiä kehittämään hallitustyötään!

Kurssi kohti tulevaa

Eteenpäin katsova ja johtoa positiivisesti sparraava hallitus auttaa näkemään pidemmälle, kuin mihin muut näkevät.

Olisiko teidän aika nostaa katse horisonttiin ja antaa majakan valaista tietä?

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä