Strategia ja johtaminen

mika-sutinen-rajattu-2

Mika Sutinen

Kaisa Stigell kasvokuva

Kaisa Stigell

Pelastetaan strategia! Strategiatyön 4 vaihetta

Pelastetaan strategia! -erikoisjaksoissa käydään läpi strategiatyön vaiheet eli ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Kunkin vaiheen ytimeen meidät johdattaa Talentree Oy:n konsultointiliiketoiminnan johtaja Kaisa Stigell ja hallitusguru Mika Sutinen.

1. Ymmärrys

Strategiaprosessin aluksi on tärkeää luoda realistinen kuva yrityksen nykytilasta. Vaihe saatetaan kokea turhaksi, mutta sen myötä usein huomataan, että käsityksemme yrityksen menestystekijöistä on usein puutteellista, vanhaa ja tunteisiin nojaavaa. Tässä jaksossa paneudutaan napakasti ymmärrys-vaiheen merkitykseen ja menetelmiin, joilla ymmärrystä voi kerryttää.

2. Näkemys

Kun ymmärrys nykyhetkestä on luotu, lähdetään muodostamaan näkemystä tulevaisuudesta. Näkemys-vaiheessa luodaan yhteinen tulevaisuuskuva, johon suunnitelma tulevaisuuden menestyksestä pohjaa. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten näkemystä voi ruokkia, miten sen voi muotoilla ja miten vaihe linkittyy strategiaprosessin kokonaisuuteen.

3. Valinnat

Strategiaprosessissa valintojen tekeminen nojaa voimakkaasti aikaisempiin vaiheisiin eli ymmärrykseen yrityksen kivijalasta ja näkemykseen tulevasta. Valintoja tehdessä päätetään, miten aiomme muuttua maailman mukana, jotta hyödynnämme muutoksen eduksemme. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miten valintoihin tulisi suhtautua ja miten vaihe poikkeaa edellisistä osana strategiaprosessia.

4. Toteutus

Strategiatyön tärkein osuus on toteutus. Samalla se on todellinen akilleen kantapää yrityksille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tässä jaksossa pureudutaan strategisen muutoksen johtamiseen niin ajattelun, vastuunjaon kuin työkalujen osalta. Samalla läpivalaistaan toteutus-vaiheen tyypillisiä haasteita ja haastetaan sitkeään ja systemaattiseen strategiatyöhön.

Uusimmat jaksot

Pelastetaan strategia! -podcast

Lähestymme strategiaa kiinnostavien vieraiden kanssa eri näkökulmista, vahvasti arkeen ja ihmisyyteen kytkeytyen. Inspiroidu ja ammenna näkemystä omaan strategiatyöhönne.

Katso kaikki

Lataa opas

Oppaan avulla laadit strategian, joka muuttuu teoiksi ja muuttaa arkenne. On aika ajatella strategiasta toisin.

opas

Jatka keskustelua

Antti Haapakorva

Hallituksen puheenjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun