Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Antti Haapakorva kasvokuva

Antti Haapakorva

Selkeä strategiaprosessi auttoi jäsentämään ajatukset

Markku Kosonen, toimitusjohtaja, M Room

Laadimme yhdessä Talentreen kanssa ensimmäisen varsinaisen strategiamme. Halusimme hahmottaa strategiatyöprosessin, tehdä sen osallistavasti ja saada aikaan strategian. Meillä on nyt selkeä, hyvä suunta, ja olemme valmiita käynnistämään samanlaisen prosessin itse, jos muuttuva maailma sitä edellyttäisi.

Itselleni prosessi oli jopa tärkeämpi kuin lopputulos.

Markku Kosonen, toimitusjohtaja, M Room

Strategiaprosessi jää työkaluksemme

Lähestyimme projektia kolmesta näkökulmasta: Halusimme yrityksellemme strategiaprosessin. Tärkeää oli myös johtamisen ja sitouttamisen näkökulma, sekä strategia itsessään.

Meillä ei aiemmin ollut varsinaista strategiaa, mutta meille oli muodostunut hyvä tapa toimia, joka loi vahvan pohjan strategiatyölle. Takanamme oli muutama värikäs vuosi, joiden aikana tapahtui perustavanlaatuisia muutoksia: muutimme konseptia, otimme digiloikan, teimme isoja omistajajärjestelyitä ja kohtasimme pandemian.

Kun näiltä avautui tilaa uudelle, olimme valmiita aloittamaan systemaattisen strategiatyön.

Tykästyin Talentreen simppeliin nelivaiheiseen malliin, joka on helppo ymmärtää ja kohtuullisen helppo viedä läpi järkevässä ajassa. Toteutimme kokonaisuuden käytännössä Teamsin ja Howspacen kautta.

Digitaalinen ympäristö taipui strategiatyöhön hyvin: Saimme aikaan arvokasta keskustelua, ja jokainen pystyi osallistumaan siihen oman aikataulunsa mukaan, mikä toi tärkeää joustoa tekemiseen. Lisäksi kuhunkin vaiheeseen liittyvät Mika Sutisen videot olivat kiinnostavia.

Itselleni prosessi oli jopa tärkeämpi kuin lopputulos. Hahmotimme, miten strategiatyön voi viedä läpi, ja pystymme toistamaan prosessin myös itsenäisesti. Lisäksi ylin johtomme oli jonkin verran muuttunut, ja strategiaprosessin avulla pääsimme hyvin yhteiselle kartalle.

Saimme hyvän operatiivisen strategian

Strategiaprosessimme oli hyvin liiketoimintalähtöinen, ja sen tuloksena muodostimme näkemyksen siitä, mihin haluamme mennä ja mitkä ovat kannaltamme tärkeimmät avainmuutokset.

Olen aistinut, että strategiaprosessi on minulle hyvä johtamistyökalu ja että saimme porukan hyvin mukaan yhteiseen suuntaan. Uskon, että kun kokonaisuus on hyvin viestitty, siihen on käytetty tarpeeksi aikaa ja osallistuminen on ollut laajaa, toteuttamisvaiheeseen on helpompi siirtyä.

Prosessi myös muutti lähestymistapaani. Sain rauhan siitä, että kun bisneksemme on leikata hiuksia ja palvella asiakkaita hyvin, on strategia enemmänkin suunnan hakemista ja hienosäätämistä kohti tätä valittua suuntaa.

Strategian toteuttaminen on suurimmassa osassa yrityksiä kuitenkin aika arkista työtä ja kärsivällisyyslaji, joten turha itsekään yrittää hakea jotain radikaalia muutosta. Ymmärrän nyt paremmin lukuisia prosesseja, ja meidän on helppo lähteä viemään haluttuja muutoksia eteenpäin.

Lopulta iso muutos tulee lukuisista pienistä muutoksista: harvalle osuu kohdalle kunnarilyönti, mutta pelin voi voittaa sadalla näpyllä. Strategiaa on jo viety soveltuvin osin parturirajapintaan, ja palaute on ollut pelkästään positiivista.

Läpinäkyvyys on meille tärkeää, ja haluamme, että kaikki tietävät ainakin omassa kontekstissaan, mitä strategiasta pitää ymmärtää.

Saimme jäsentelyapua muutoksen sanoittamiseen

Työ oli vaativaa ja aikaa vievää, mutta myös kivaa ja ehdottomasti sen arvoista. Ajoitimme projektin alle tietoisesti historiamme suurimman laadullisen tutkimuksen, jonka myötä meillä oli uutta tutkimusdataa ja hyvä ymmärrys nykytilanteesta.

Isoin strateginen muutoksemme oli oivallus siitä, että meillä on vastuu myös toimialan kehittämisestä. Olemme kunnianhimoinen ja rohkea yritys, joka tekee asioita eri tavalla kuin toimialalla yleensä.

Kehityksemme on ollut liiketoimintalähtöistä, mutta se ei ole vienyt toimialaa laajemmin eteenpäin. Teettämämme tutkimuksen ja strategiaprosessin myötä löysimme kipupisteen, jota emme olleet nähneet.

Muut esiin nousseet asiat olivat sellaisia, jotka tiedostimme ja tunnistimme, mutta joita emme olleet osanneet jäsennellä.

Saimme Talentreelta jäsentelyapua, jonka myötä muutosta on huomattavasti helpompi johtaa. Seuraavaksi lähdemme tekemään avainmuutoksille OKR-mittarit ja viemään niiden avulla toteutusta eteenpäin.

Vuoden päästä validoimme, oliko ajattelumme relevanttia ja mihin suuntaan kehitämme toimintaamme seuraavaksi.

Prosessi oli selkeä, avoin ja hyvin viestitty

Yhteistyömme Talentreen kanssa lähti Antin ja Mikan strategiakirjasta. Kuulun Kasvuryhmään, jonka kautta päädyin haastateltavaksi Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi -kirjaa varten. Annoin kommenttini, oikoluin teosta ja ymmärsin, että tämähän mekin tarvitaan!

Oli helppoa lähteä yhteistyöhön, kun ajattelumalli oli tuttu, ja voin suositella tätä muillekin: kannattaa lukea kirja ja katsoa, tykästyykö sen neliportaiseen malliin.

Projektimme sujui todella hyvin. Yhteistyö oli joustavaa ja aktiivista, ja porukka ammattitaitoista. Mielestäni Talentreen prosessi oli selkeä, avoin ja hyvin viestitty, ja on helppo nähdä, että vastaavaa työtä on tehty.

Talentreen avulla näkemyksemme kiteytyi helposti viestittävään muotoon. Jos olisimme lähteneet tekemään strategiaa omin voimin, lopputulos ei olisi näin hyvin kommunikoitavissa.

Vaikka olemme tärkeän ja vaikean asian äärellä, Talentreen ote on rento, mikä sopii meille: olemme kunnianhimoisia, mutta emme ryppyotsaisia.

M Room

M Room on miesten parturiketju, jolla on yli 70 parturiliikettä Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Norjassa ja Amerikassa. Yritys on toimialansa edelläkävijä teknologia- ja dataosaamisessa ja kehittää jatkuvasti asiakaskokemustaan, jotta itsestä huolehtimisen helppous näkyisi positiivisena vaikutuksena myös sen asiakkaita laajemmin. Tutustu M Roomiin.

Talentreen prosessi oli selkeä, avoin ja hyvin viestitty.

Markku Kosonen, toimitusjohtaja, M Room

Projektissa mukana

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Strategia & johtaminen

Talentreen perustajaosakas ja kasvun moniottelija, jonka intohimona on yritysten strateginen kehittäminen. Parhaimmillaan strategia- ja hallitustyössä, kehittämässä OHJ-ketjua sekä haastavissa muutosjohtamisen tilanteissa.

044 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Varaa tapaaminen