Interim-osaaja kasvun ja muutosten tueksi

Kun yrityksiltä kysytään mahdollisia kasvun esteitä, nousee pula osaavasta työvoimasta monessa tutkimuksessa keskeiseksi (mm. Kauppakamarien kysely 2023). Tätä tukevat myös ovat havaintomme.

Erityisesti HR:n, talouden ja vastuullisuuden tiimoilta osaamis- ja osaajavaateet kasvavat vauhdilla, ja omaa organisaatiota voi olla vaikea pitää kasvun vaateissa mukana. Käytännön haasteena voi olla esimerkiksi juuri omalle yritykselle sopivan täsmäosaajan rekrytointi avainhenkilön äkillinen vaihtuminen tai vaikkapa se, että päällikkö- tai johtajatason henkilölle olisi jo selkeä tarve, mutta se ei ihan vielä ole kokoaikainen.

Toimiva ratkaisu voi tällöin olla hankkia osaaja osa-aikaisesti ulkoistuksen kautta. Tämä tuo yrityksissä usein kaivattua joustoa ja auttaa kerryttämään uutta osaamista, joka jää yritykseen vielä senkin jälkeen, kun palvelusopimus mahdollisesti päättyy. Toimintamallin hyödyt ovat moninaiset. Tässä niistä mielestämme keskeiset.

Joustavuus ja kustannustehokkuus

Täsmäosaajan hankkiminen palvelumuotoisesti on joustavaa, sillä sopimuksen voi päättää helposti. Se voi olla myös lähtökohtaisesti määräaikainen. Kustannustehokkuus toteutuu, kun osaajaa voi ostaa käyttöönsä juuri tarpeen mukaisesti. Esimerkiksi osa-aikainen CFO tai HR-päällikkö voi täyttää tarpeen silloin, kun kokoaikaiselle ei vielä ole tarvetta

Nivelvaiheen tuki

Interim-johtajat ovat parhaimmillaan korvaamattomia yrityksille, jotka kohtaavat yllättäen eteen tulevia muutoksia, kuten oman avainhenkilön siirtyminen toiselle työnantajalle tai vanhempainvapaa.

Yrityksen ulkopuolelta palvelumuotoisesti hankitut ammattilaiset tuovat mukanaan osaamistaan ja auttavat yritystä siirtymään sujuvasti läpi nivelvaiheiden. Esimerkiksi avainhenkilövaihdoksen tapahtuessa interim-johtaja voi varmistaa prosessien toimimisen ja kehittämisen sekä auttaa uuden avainhenkilön rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.

Osaaminen ja kokemus

Ulkoistuspalvelut ovat erinomainen tapa hyötyä ammattilaisten laajasta osaamisesta ja kokemuksesta. Tämä korostuu tilanteissa, joissa tarvitaan erityisosaamista, kuten lainsäädännön muutosten käsittelyssä, HR-strategian uudelleenarvioinnissa tai yrityskauppatilanteessa.

Yhden tekijän kautta ulottuvilla on usein laajempikin joukko. Tämä on totta ainakin kohdallamme: osaajamme tuo aina mukanaan koko organisaatiomme osaamisen, menetelmät ja työkalut. Samaan aikaan, kun apu on henkilökohtainen, on osaajamme selkänojana koko Talentreen tuki.

Keskittyminen ydintoimintoihin

Kokemuksemme mukaan yhä useampaa yritystä houkuttaa liiketoimintamalli, jossa keskitytään omaan kilpailuetuun ja sen varmistaviin ydintoimintoihin. Tällöin voi olla järkevää roolittaa tukifunktioiden vetäjät parhaista mahdollisista osaajista ilman, että heitä rekrytoi omaan työsuhteeseen. Tämä tuo joustavuutta ja ketteryyttä toimintaan ja varmistaa viimeisimmän tiedon hyödyntämisen oman yrityksen tukena, jatkuvasti.

Oikeaa tukea oikeissa mitoissa

Kumppania valitessa on hyödyllistä löytää taho, joka ymmärtää liiketoimintaa laajasti ja lähestyy asioita strategisten kysymysten kautta. Näin kuhunkin tarpeeseen löydetään ratkaisu, joka tukee sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Parhaimmillaan yhden henkilön kautta voi saada käyttöönsä koko kumppaniorganisaation osaamisen ja tuen. Tällöin oma matka helpottuu olennaisesti.

Meillä on ollut ilo auttaa asiakkaitamme esimerkiksi ulkoistetun CFO:n, HR-päällikön sekä strategiasalkkua johtavan PMO (project management office) -roolin kautta. Palautteen mukaan toimitusjohtajat ovat arvostaneet erityisesti sitä, että näin on saatu kasvun tueksi vahvaa kokemusta ja selkeitä näkemyksiä oikea-aikaisesti ja juuri sopivan kokoisella resurssilla. Tämä on tuonut joustoa kustannuksiin ja samalla luotetun rinnallakulkijan.

Lue lisää

Ulkoistuspalvelut

Hanki kokenut osaaja täsmätarpeeseen tai jatkuvan kehittymisen tueksi, teille sopivalla työpanoksella ja kaipaamassanne roolissa.

tutustu

Ota yhteyttä

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Muutoksentekijä, joka auttaa laatimaan ja toimeenpanemaan strategiaa ja rakentamaan itseohjautuvia organisaatioita.

+358 50 368 1320
kaisa.stigell@talentree.fi

Ota yhteyttä