Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Olli Paavola kasvokuva

Olli Paavola

mika-sutinen-rajattu-2

Mika Sutinen

Moderni asianajotoimisto vahvisti suuntansa

Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja, Lukander Ruohola HTO

Laadimme Talentreen kanssa liiketoimintastrategiamme. Uusi strategia vastaa osakkaiden ja henkilöstön näkemyksiä ja asemoi meidät suhteessa toimintaympäristön muutokseen.

Halusimme pohtia, olemmeko mukana kehityksessä tai sen kärjessä.

Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja, Lukander Ruohola HTO

Tavoitteena yhtenäisyyden lisääminen ja suunnan kirkastaminen

Halusimme kirkastaa strategiamme, sillä edellisestä suuremmasta mietinnästämme oli kulunut jo 6–7 vuotta.

Strategiatyön pontimena toimi erityisesti kolme asiaa: yhtenäisyyden lisääminen, HR:n kehittäminen ja toimintaympäristön muutos.

Olemme partneriyhtiö, johon kuuluu 13 osakasta, ja toimimme neljällä paikkakunnalla. Vaikka teemme paljon yhdessä, on aina vaarana lipsua puuhailemaan omiamme. Halusimme luoda yhtenäisemmät työtavat ja ulkoasun sekä lisätä yhteistyötä entisestään.

Henkilöstömäärämme on kasvanut viime vuosina päälle 40:een, mikä lisää vaatimuksia johtamiselle ja HR-toiminnoille. Meillä on hyvin matala organisaatio, ja osa juristeista ja assistenteista on hoitanut HR-vastuita muun työn ohella. Meillä on työtyytyväisyys korkealla, ja haluamme olla hyvä työpaikka myös tulevaisuudessa. Vanha toimintamallimme ei tuntunut enää riittävältä.

Kolmantena vaikuttimena oli asiakkaissa ja toimintaympäristössä tapahtuva muutos: tietotekniset menetelmät kehittyvät ja tietynlaisten organisaatioiden vaatimukset kaltaisillemme asiantuntijaorganisaatioille ovat erilaiset kuin perinteisemmillä toimijoilla.

Halusimme pohtia, olemmeko mukana tässä kehityksessä tai sen kärjessä.

Saimme kaikkien äänen hyvin kuuluviin

Teimme strategiaprosessin alkupuolella henkilöstökyselyn, josta nousi yhtenä teemana tarve entistä tiiviimmälle lähijohtamiselle. Vapaamuotoinen sparrauskulttuurimme toimii, mutta oman työn johtamista ja esihenkilötyötä kaivattiin enemmän.

Strategiatyön osalta tämä tarkoittaa niiden tapojen kehittämistä, joilla organisoidumme HR-asioissa ja johtamisessa, jotta pystymme vastaamaan siihen, mitä työntekijät työssään kaipaavat.

Nyt runsaan puolen vuoden jälkeen olemme siinä vaiheessa, että strategiaryhmässä on muodostunut päälinjat, mitä halutaan muuttaa tai kirkastaa. Osakaskokouksemme oli yksimielinen valinnoista, ja käytännön toimenpiteitä suunniteltiin henkilöstön kanssa yhteisessä strategiapäivässä.

Meillä on aihiot siitä, millä tavalla olemme tulevaisuudessa nykyistä kilpailukykyisempiä ja pystymme entistä paremmin vastamaan asiakkaiden vaatimuksiin myös proaktiivisesti. Lisäksi meillä on hyvin konkreettisia ajatuksia siitä, miten voimme edetä kehittääksemme johtamista, esihenkilötyötä ja HR:ää.

Saimme selkeän ja yhteisen suunnitelman

Olen tyytyväinen, että toteutimme heti alkuun kyselyn, joka antoi meille mutun sijaan konkretiaa ja josta nousi lähijohtamisen ja HR:n tarve selvemmin, kuin osasin odottaa.

Myös osakkaiden haastattelut olivat erittäin hyödyllisiä ja rakensivat luottamusta sekä pohjaa sille, että jokaisen mielipiteet kuultiin.

Hyvältä tuntuu lisäksi se, että vaikka erilaisia asioita kyseenalaistettiin prosessin aikana, saimme vahvistuksen sille, että ydintekemisen osalta ei ole tarvetta suurelle suunnanmuutokselle. Olen tyytyväinen tekemiimme strategisiin valintoihin ja suunnitelmiin.

Kolmas merkittävä asia oli se, että saimme sekä osakkailta että työntekijöiltä vahvistusta ja konkreettisia keinoja siihen, mitä pitää huomioida, jotta pystymme pitämään kiinni tasapainosta kovien odotusten keskellä.

Prosessin aikana huomasimme lisäksi, että meidän on tarpeen kirkastaa brändiämme. Tähän liittyy paljon asioita kuten visuaalinen ilme ja verkkosivu, mutta myös syvempi ja henkisempi taso: näyttäydymmekö potentiaalisten asiakkaiden ja työntekijöiden suuntaan tavalla, joka vastaa sitä, mitä tunnemme olevamme.

Yhteistyömme oli hyvin saumatonta

Käynnistimme strategiatyön kokoamalla sisäisen strategiaryhmän, johon kuului puolet osakkaistamme. Totesimme nopeasti, että olemme hyviä juristeja, mutta emme kovin kokeneita strategiatyön tekijöitä.

Vertailimme useampaa vaihtoehtoa ja päädyimme Talentreehen. Se tulokulma, jota Talentree ehdotuksessaan esitti, vastasi hyvin meidän mielikuvaamme strategiaprosessin läpiviennistä.

Vastuukonsulttinamme toimi Olli Paavola, joka otti selvän otteen kokonaisuudesta ja tiesi, miten se viedään asiantuntijaorganisaatiossa läpi. Ollin ohella Mika Sutinen oli sparraamassa meitä yhteisissä päivissä. He ohjasivat prosessia sopivasti oikeaan suuntaan ja pohtimaan oikeita asioita, mutta eivät puuttuneet sisältöön: kehityssuunnat, tavoitteet ja konkreettiset valinnat ovat meistä itsestämme lähtöisin.

Lukander Ruohola HTO

Lukander Ruohola HTO Oy on yritysjuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto, joka tarjoaa parhaat liikejuridiikan palvelut perhe- ja kasvuyrityksille. Yrityksen toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Salossa ja Kuopiossa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 4,9 m€. Tutustu Lukander Ruohola HTO:hon.

Meillä on hyvin konkreettisia ajatuksia siitä, mitä voimme kehittää.

Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja, Lukander Ruohola HTO

Projektissa mukana

Olli Paavola

Varatoimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Historiaa tunteva konsultti vahvuusalueinaan omistaja- ja liiketoimintastrategiat, muutoksen johtaminen ja esihenkilötyön kehittäminen.

+358 50 587 7626 olli.paavola@talentree.fi
Olli Paavola kasvokuva

Mika Sutinen

Hallituksen jäsen, senior advisor

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, vahvuusalueinaan strategiatyö sekä ihmisten ja muutoksen johtaminen.

+358 400 600 999 mika.sutinen@talentree.fi
mika-sutinen-rajattu-2

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Strategia & johtaminen

Talentreen perustajaosakas ja kasvun moniottelija, jonka intohimona on yritysten strateginen kehittäminen. Parhaimmillaan strategia- ja hallitustyössä, kehittämässä OHJ-ketjua sekä haastavissa muutosjohtamisen tilanteissa.

044 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Varaa tapaaminen