Strategia on saatu nopeasti ja konkreettisesti käyttöön

Servica tuottaa omistaja-asiakkailleen 1 800 ammattilaisen voimin ruokaa, puhtautta, väline- ja kiinteistöhuoltoa sekä logistiikkapalveluita Pohjois-Savossa. Toiminnallaan Servica mahdollistaa pohjoissavolaisille sujuvan ja turvallisen arjen, jossa yhtiön asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa. Yhtiön toimintaperiaatteita ovat luotettava kumppanuus, rohkeus tehdä paremmin, ihmisten hyvinvointi ja kehittyminen sekä palveluasenne.

Oli selvää, että tässä ympäristössä vanha strategiamme ei enää pätisi.

Mika Takkinen, toimitusjohtaja, Servica Oy

Hyvinvointialuemuutoksen myötä Servicalla oli edessä nopeatahtinen kasvu ja muutos, joihin vastaamiseksi haluttiin laatia uusi strategia. Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli kirkastaa tulevaisuuden suunta sekä tavoitteet ja määritellä selkeät ja johdettavat kärkihankkeet.

Servican toimitusjohtaja Mika Takkinen kommentoi lähtötilannetta ja tavoitteita seuraavasti:

”Servican toimintaympäristö ja asiakastarpeet muuttuivat todella nopeasti. Hyvinvointialueisiin siirtymisen myötä meille tuli merkittävästi lisää liikevaihtoa ja lähes 500 työntekijää erilaisista työympäristöistä, joissa oli toimittu hyvin erilaisissa kulttuureissa. Toimintamme oli tähän saakka ollut hyvin Kuopio-keskeistä: nyt toimintasäteemme laajeni karkeasti 10:stä 200:aan kilometriin.”

Toinen määräävä tekijä olivat asiakasodotukset: ”Hyvinvointialueella vaatimukset ja asiakasodotukset olivat hyvin erilaisia kuin sairaanhoitopiireillä. Kustannustehokkuuteen ja tuottavuuteen kohdistui suuria odotuksia samalla, kun laatu haluttiin säilyttää vähintään samana. Oli selvää, että tässä ympäristössä vanha strategiamme ei enää pätisi”, Takkinen kuvaa.

Valinta oli helppo

Talentree valikoitu Servican kumppaniksi tarjouskilpailun kautta. Servican tavoitteena oli löytää taho, joka pystyy vastaamaan yksityiskohtaisesti sidosryhmien osallistamiseen, strategiatyön läpivientiin ja materiaaleihin liittyviin kysymyksiin sekä mahdollistamaan strategian ketterän päivittämisen tulevaisuudessa.

”Tarjouspyynnössämme oli 14 kohtaa, jotka kuvasivat odotuksiamme. Talentreen tarjous pystyi vastaamaan kaikkiin näihin kohtiin selkeästi”, Takkinen kommentoi kumppanin valintaa.

”Jo keskustelusta, jossa pohdittiin yhteistyötä ja vaihdettiin tietoja, heräsi tunne siitä, että meidän menestymisestä ja haasteista ollaan kiinnostuneita. Oli helppoa tehdä valinta, kun myös materiaalit ja kaikki muu oli kunnossa.”

Laaja osallistuminen lisäsi ymmärrystä

Strategiatyöhön osallistettiin laajasti henkilöstöä, asiakkaita ja muita Servican sidosryhmiä. Työpajatyöskentelyä taustoitettiin sähköisten kyselyiden, haastatteluiden ja taustamateriaalien avulla. Tukena toimi pitkin matkaa myös sähköinen Howspace-ympäristö, jossa käytiin työvaiheiden välissä valmistelevia keskusteluja eri teemojen ympärillä.

”Yksi työn lähtökohdista oli osallistaa henkilöstöä ja sidosryhmiä paljon, mitä ei juurikaan ollut ennen tehty. Nyt totesimme, että se on välttämätöntä ja tärkeää näiden muutosten äärellä. Saimme Talentreen kanssa pohdittua toimintamallit, joilla saadaan ei ryhmien – omistajien, asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden – ääntä kuuluviin.”

”Laaja osallistaminen oli tärkeää, jotta hahmotimme, millaisia odotuksia meihin kohdistuu. Jos johtoryhmä olisi tehnyt strategiatyön keskenään, voisimme olla nyt aika lailla sivuraiteilla”, Takkinen kiteyttää.

Lopputuloksena syntyi strategia, joka sisälsi kiteytyksen yhtiön kilpailuedusta, selkeät strategiset tavoitteet ja avainmuutokset, joiden avulla nämä saavutetaan sekä erilaisia materiaaleja strategisen muutostarinan tueksi.

Luottamus syntyi nopeasti

Pitkin matkaa dialogi Servican, sidosryhmien ja Talentreen välillä toimi erinomaisesti:

”Talentreella on loistava kyky luoda keskustelulle otollinen ilmapiiri. Luottamuksen ansiosta niin henkilöstö kuin sidosryhmät uskalsivat puhua avoimesti siitä, miten asiat ovat. Tämä oli ykkösjuttu siinä, että onnistuimme niin hyvin ja saimme hyviä tuloksia.”

”Lisäksi tilaisuudet ja keskustelut olivat hyvin fasilitoituja: Kaisalla on mielestäni poikkeuksellinen ominaisuus juoksuttaa asiat järjestelmällisesti ja aikataulussa ja samaan aikaan pitää kiinni luottamuksellisesta hyvästä keskustelusta.”

Takkisen mukaan myös sidosryhmät ovat antaneet palautetta Talentreen ammattimaisuudesta:

Antti ja Kaisa uskalsivat kyseenalaistaa meitä, mutta loppujen lopuksi, kun näkemykset oli muodostettu, sitoutuminen niihin oli molemminpuolista.”

Tukea strategian toteuttamiseen

Strategian laatimisen jälkeen sen toteutumista edistettiin kehittämällä yhtenäistä ja arvojen mukaista yrityskulttuuria ja johtamista eri keinoin. Toimenpiteinä olivat mm. tavoitekulttuurin ja johtamisen pelisääntöjen sekä mission, vision ja arvojen uudelleen määrittely ja valmennukselliset työpajat eri henkilöstöryhmille.

”Strategiatyötä ohjanneet muutokset haastoivat myös johtamista ja esihenkilötyötä uudella tavalla”, Takkinen kuvaa. Kaikkinensa hän on hyvin tyytyväinen yhdessä toteutettuihin projekteihin:

”Saimme ymmärrettävän ja muutosvoimaisen strategian, johon missiomme, visiomme ja arvomme on päivitetty. Meillä on pelikirja strategialähtöiseen johtamiseen ja konkreettiset askelmerkit yrityskulttuurin kehittämiseksi. Kaikki tavoitteemme toteutuivat ja saimme vielä enemmän: hyvän pelisilmän ja osaamisensa ansiosta Talentree onnistui matkan varrella muodostamaan meille merkittävää lisäarvoa. Kaikki materiaalit ja sisältö on saatu hyvin ja nopeasti konkreettiseen käyttöön.”

Kaikki mitä tavoittelimme toteutui, ja saimme vielä enemmän.

Mika Takkinen, toimitusjohtaja, Servica Oy

Projektissa mukana

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Johanna Haapakorva

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen ja strateginen HR.

+358 50 379 4795 johanna.haapakorva@talentree.fi
Johanna Haapakorva kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä