Strategia ja johtaminen

Heidi Eskelinen kasvokuva

Heidi Eskelinen

Strategiatyön avulla harppaus nykypäivään

Juha Peltonen, toimitusjohtaja, ISYK

Laadimme Talentreen kanssa omistajastrategian ja liiketoimintastrategian. Yhteistyö on sittemmin jatkunut henkilöstön kehittämisen ja strategian toteuttamisen parissa.

Strategia näkyy ihan eri tavalla jokapäiväisessä työssämme.

Juha Peltonen, toimitusjohtaja, ISYK

Strategiatyö avaa näkymän tulevaisuuteen

Tulin osakkaaksi vuoden 2021 alussa. Arjen kehittäminen oli yrityksessämme ollut tuohon saakka pitkälti pakon sanelemaa, ja monet toimintatavoistamme olivat vielä 2000-luvun alkupuolelta. Yksi lähtölaukaus strategiatyöllä olikin juuri se, että meillä oli tunnistettuja muutostarpeita digitaalisten palveluiden osalta niin osakkaiden, hallitusten kuin asukkaiden suuntaan.

Tavoitteemme oli kirkastaa ja edistää strategiaa. Lähdimme liikkeelle laatimalla omistajastrategian. Näin meille muodostui yhteinen ymmärrys tulevaisuuden näkymistä sekä niistä arvoista ja tahtotilasta, joilla tulevaisuus rakennetaan. Strategiatyö tarjosi meille näkymän tulevaisuuteen ja on mahdollistanut tarvittavia investointeja.

Harppaus nykypäivään

Olemme toteuttaneet strategiaamme nyt kaksi vuotta. Olemme harpanneet pienillä askelilla tähän päivään, mikä sujuvoittaa työtä ja mahdollistaa kasvun.

Toteutuksessa tartuimme ensivaiheessa juuri digitaalisuuden kehittämiseen. Kirjanpitäjämme ovat siirtyneet täysin sähköiseen taloushallintoon, ja vaihdoimme asiakaspalvelujärjestelmämme, millä mahdollistamme paremman tavoitettavuuden.

Teimme strategiatyön tueksi henkilöstökyselyn. Lisäksi henkilöstömme määritteli toimenpiteet ja tavoitteet yhteen must-win-battleen, joka koski erityisesti sisäisiä toimintamalleja ja arjen helpottamista. He ovat olleet tyytyväisiä siihen, että asioita käydään läpi ja saadaan aikaiseksi. Nyt strategia näkyy ihan eri tavalla jokapäiväisessä työssämme.

Parempi palvelu tuo orgaanista kasvua

Strategiatyön myötä olemme pystyneet järjestelemään rutiininomaisia tehtäviä uudelleen ja suuntaamaan resurssia tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi isännöitsijöiltä on otettu asiakaspalvelulle tehtäviä, ja asiakaspalvelu pystyy nyt hoitamaan 70–80 % kaikista yhteydenotoista kerralla kuntoon. Näin isännöitsijöillä on paremmin aikaa hallinnolliseen työhön. Samalla asiakaspalvelun ongelmanratkaisukykyä on pystytty huomattavasti kehittämään.

Isännöintitoimialaa leimaa tyypillisesti huono tavoitettavuus. Me asetimme tavoitteeksemme olla parhaiten palveleva isännöintitoimisto. Olemme pystyneet parantamaan tavoitettavuuttamme ja tasaamaan asiakaspalvelun ruuhkautumista, mikä näkyy positiivisesti. Samalla palvelumme laatu on noussut.

Tehty työ näkyy myös siinä, että näyttäydymme yhteisenä ISYK:inä. Sisäinen yhteistyömme on lisääntynyt selvästi, ja materiaalimme ovat tänä päivänä yhdenmukaiset.

Orgaanisen kasvun näkökulmasta meille tulee tällä hetkellä enemmän taloyhtiöitä, kuin mitä meiltä on lähtenyt. Meidän on myös mahdollista ottaa uusia asiakkaita, sillä pohjatöiden teko on fiksusti vastuutettu.

Strategiatyötä ilman sanahelinää

Sanoin heti alussa, että meidän organisaatio ei ole valmis vastaanottamaan konsulttijargonia: liikkeelle täytyy lähteä siitä, miksi strategiaa tehdään ja että kyse on jatkuvasta työstä.

Positiivista onkin ollut juuri se, että strategian merkitys ja toteuttamisen tärkeys on osattu tuoda esiin ilman sanahelinää.

Heidin taloustausta on näkynyt siinä, että hänellä on hyvä ymmärrys meidän liiketoiminnasta ja siitä, mitä toimenpiteitä meidän kannattaa tehdä. Heidi on myös aivan timanttinen fasilitoija: hän pystyy vetämään päivän ja pitämään aikatauluista kiinni ihmisläheisellä otteella.

Heidi on meidän oloisemme henkilö, ja hänen kanssaan on helppo keskustella asiasta kuin asiasta. Se, että Talentreella on laaja repertoaari asiantuntijoita mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ja strategiassa määriteltyjen toimenpiteiden edistämisen, kun niiden kehittämiseen saadaan tueksi ammattilainen.

Heidi on osaltaan auttanut meitä myös asiakaskokemuksen parantamisessa, minkä lisäksi toinen Talentreen asiantuntija piti meille valmennuksen asiakaskokemuksen kehittämisestä. Näen, että Talentreella on pitkällä tähtäimellä meille annettavaa ja mahdollisuus jatkojalostaa meidän potentiaalia yhdessä.

ISYK – Joensuun Isännöinti-ykköset Oy

Joensuun Isännöinti-Ykköset Oy on perustettu vuonna 1992 jatkamaan Joensuun OP Kiinteistökeskus Oy:n isännöinti ja kirjanpitotoimintoja. Nykyisin yritys tunnetaan nimellä ISYK. Alusta saakka yrityksen tehtävänä on ollut suunnitelmallisuuden tuominen taloyhtiön johtamiseen. Tutustu yritykseen >>

Strategian merkitys ja toteuttamisen tärkeys on osattu tuoda esiin ilman sanahelinää.

Juha Peltonen, toimitusjohtaja, ISYK

Projektissa mukana

Heidi Eskelinen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategian ja talousjohtamisen asiantuntija vahvuutenaan strategiatyö sekä strategian toteuttaminen, yritysrahoitus ja johtamisen kehittäminen.

+358 50 377 7892 heidi.eskelinen@talentree.fi
Heidi Eskelinen kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä