Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Johtamisen pelikirja parantaa esimiestyötä

Juha Keski-Karhu, toimitusjohtaja, Väre Oy

Toteutimme Talentreen kanssa johtoryhmälle ja esimiehille suunnatun valmennuskokonaisuuden, jonka tuloksena Väreelle syntyi Johtamisen pelikirja. Olennaista oli yhteisen ymmärryksen luominen ja arvojen konkretisoiminen käytännön tekemiseksi yhdessä esimiesten kanssa.

Saimme konkreettisen työkalun arjen tilanteisiin.

Juha Keski-Karhu, toimitusjohtaja, Väre Oy

Tavoitteena korkea- ja tasalaatuinen esimiestyö

Olemme uutena yrityksenä ja kulttuuriltaan tuoreena sulatusuuni uutta ja vanhaa. Saimme perustajayhtiöiltä haltuun perinteisen ja vakiintuneen liiketoiminnan, ja otimme vastaan muutoksen haasteen.

Olemme opetelleet ja kehittäneet prosesseja, tekemistä ja osaamista, mitä toimialalla ei ole aiemmin ollut. Samalla esimiehet kuten muukin henkilöstö tulee hyvin erilaisista taustoista: kaartissa on kokeneita ja toimialanäkemystä moneltakin toimialalta omaavia henkilöitä ja hyvin tuoreitakin esimiehiä.

Organisaatiokulttuurin näkökulmasta tämä yhdistelmä on mielenkiintoinen. Samalla se luo esihenkilöille haasteen muutoksen hyväksymiseen ja johtamiseen. Olennainen kysymys on, kuinka kehitämme esimiestyötä niin, että muutoksen ymmärrys, siitä motivoituminen ja sen johtaminen on mahdollista.

Tuloksenteon mahdollistajina meillä on vain osaamisemme ja asiakkaamme. Asiakkaan luottamus taas voitetaan henkilöstön osaamisen ja asenteen sekä pärjäämishalun kautta.

Näin henkilöstö on konkreettisesti joka päivä ratkaisemassa sitä, miten meillä menee. Se tekee myyntiorganisaatiostamme äärimmäisen läpinäkyvän, ja esimiestyöstä entistäkin tärkeämpää. Tavoitteemme on, että Väreen esimiestyö on korkealaatuista, ennustettavaa ja johdonmukaista.

Kilpailutilanne toimialallamme on kireä ja muutosvauhti nopea. Työnteossa on sen vuoksi paljon paineita.

Halusimme yhtenäistää työntekijäkokemusta, johon esimiestyö osaltaan vaikuttaa. Tiesimme, että esimiestyön laadussa oli liikaa vaihtelua, ja pohdimme, miten pystyisimme arvoperusteisesti parantamaan esimiestyön laatua.

Keskiössä yhteinen merkitys ja ymmärrys

Vaatii harjoittelua ja ennen kaikkea yhteistä sopimusta nähdä, kuinka arvot ilmenevät paitsi esimiestyössä myös ongelmatilanteita kohdatessa. Siksi koimme olennaiseksi osallistaa henkilöstön keskusteluun siitä, mitä arvomme tarkoittavat, ja päivitimme ne yhdessä.

Halusimme konkreettisen työkalun arjen tilanteisiin: viime kädessä arvot astuvat kuvaan juuri ristiriitatilanteissa ja etsittäessä niihin ratkaisua.

Toteutukseen kuului sparraustyöpajoja, itsenäisiä tehtäviä ja luontaisten taipumusten analyysit johtoryhmälle ja esimiehille. Tärkeintä oli yhteinen keskustelu ja ymmärrys.

Sisältöjen osalta arvokkainta oli ymmärtää arvojen merkitys ja se, miten ne kytkeytyvät omien tiimien tilanteisiin ja tiimien johtamiseen.

Projektimme konkreettinen lopputulema oli johtamisen pelikirja, jossa arvojen merkitys on purettu auki ja joka sisältää johtamisen palvelutasolupaukset. Lupaukset kohdistuvat konkreettisesti havaittuihin esimiestyön ongelmiin, ja onnistumista on helppo arvioida palvelutasolupausta vasten.

Pelikirjaa on kommentoitu ja se on koettu tärkeäksi. Henkilöstö on pitänyt tärkeänä yhteistä sopimista esimiestyön merkityksestä ja konkreettisesta prosessista. Erityisen tärkeänä nähdään se, että esimiestyö olisi yhtä tavoitteellista kaikilla.

Räätälöity kokonaisuus täytti toiveemme

Kokonaisuus oli meidän näkökulmastamme varsin räätälöity, mikä oli myös tavoitteemme. Emme halunneet hyllyltä pudotettavaa tuotetta, vaan keskustelua tilanteemme ja arvojemme lähtökohdista.

Talentreelta Antti toimi keskusteluttajana ja oivalluttavien harjoitusten vetäjänä. Lisäksi näkökulmia toivat omien kokemustensa kautta Talentreen osakas Mika Sutinen ja Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mikko Satuli.

Mielestäni työskentelytapa oli toimiva ja täytti tavoitteet. Mitään pikavoittoja ei ole luvassa, kun lähdemme harjoittelemaan arvojen soveltamista käytännössä. Saimme hakemiamme eväitä ja ymmärrystä pidemmälle matkalle ja jatkoa varten.

Yhteistyökumppanin valintaan vaikutti minulle muodostunut käsitys, että Talentreella on paljon kokemusta ja näkemystä organisaatioiden kehittämisestä ja muutosparraamisesta. Valintaan vaikuttivat myös selkeys ja lähestymisen helppous.

Tiesin ennestään, että Antilla on aktiivinen ja vastuullinen ote hankkeistaan. Talentreen toiminnassa paistoi aito kiinnostus ja halu ymmärtää asiakkaan tilannetta ja auttaa juuri niissä ongelmissa, mitä heillä on.

Yhteistyömme sujui oikein hyvin, Antilla oli selvästi oma rima korkealla. Työskentelyssä välittyi halu tuottaa yhteistä näkemystä ja oppia puolin ja toisin. Talentreelta löytyi myös joustavuutta ja omaa vastuunottoa – ei pelkkää myymisen makua vaan aitoa auttamista.

Väre Oy

Väre on vuonna 2019 toimintansa aloittanut energiapalveluyhtiö, joka haluaa myydä mahdollisimman vähän sähköä. Väre vie asiakkaitaan tulevaisuuteen, jossa energiaa tuotetaan ja käytetään kestävästi, ja pyrkii tekemään sen asiakkailleen mahdollisimman helpoksi. Yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli 170,8 m€. Tutustu yritykseen: vare.fi

Talentreen toiminnassa paistoi aito kiinnostus ja halu ymmärtää asiakkaan tilannetta.

Juha Keski-Karhu, toimitusjohtaja, Väre Oy

Projektissa mukana

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Mika Sutinen

Hallituksen jäsen, senior advisor

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, vahvuusalueinaan strategiatyö sekä ihmisten ja muutoksen johtaminen.

+358 400 600 999 mika.sutinen@talentree.fi
mika-sutinen-rajattu-2

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä