Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

HR ja valmennus

Antti Haapakorva kasvokuva

Antti Haapakorva

Yhtenäinen johtoryhmä on vankka perusta kasvulle

Outi Piisilä, henkilöstö- ja kehityspäällikkö, Savon Kuljetus Oy

Talentree toteutti kanssamme tiiviin johtoryhmävalmennuksen sekä siihen liittyvän alkuanalyysin. Yhteisen näkemyksen vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen tukee meitä kasvussamme, joka on yksi tärkeimpiä strategisia tavoitteitamme. Samalla uusimmat johtoryhmän jäsenet saivat vauhtilähdön mukaan toimintaamme.

Kun meillä on selkeä yhteinen visio, olemme valmiimpia kasvuun.

Outi Piisilä, henkilöstö- ja kehityspäällikkö, Savon Kuljetus Oy

Tavoitteena johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Tavoitteenamme oli täsmentää ja vahvistaa johtoryhmätyöskentelyä ja siihen liittyviä odotuksiamme. Valmennuksen taustalla vaikuttivat niin henkilöstövaihdokset kuin strategiset kasvutavoitteemme. Vuonna 2020 konserniimme liittyi kaksi yritystä, ja seuraava yrityskauppa oli vuoden 2021 alussa. Kasvumme on jatkuvaa ja helpompaa, kun perusta on kunnossa.

Toteutimme edellisen puhtaasti johtoryhmälle suunnitellun valmennuksen kahdeksan vuotta sitten, ja tällä välin kokoonpano on muuttunut muun muassa fuusioiden myötä. Yksi olennainen tavoite olikin päästä nopeasti hyvään ja läheiseen yhteistyöhön nykyisellä porukalla.

Vahvuutena yhteinen näkemys

Olimme lähipäivissä perusasioiden äärellä: vahvistamassa yhteistyötä, hakemassa yhteisiä pelisääntöjä ja ennen kaikkea vahvistamassa luottamusta. Tärkeitä teemoja olivat itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen ja avoimuus.

Juuri avoin keskustelu oli kokonaisuuden parasta antia: se, että vaikeistakin aiheista pystytään keskustelemaan yhdessä. Kun meillä on yhteiset pelisäännöt ja selkeä yhteinen visio, olemme valmiimpia kasvuun.

Yhtenäinen tiimi tuo johdonmukaisuutta ja selkeyttä toimintaan yhtiön sisällä ja vaikuttaa myös siihen, miten näyttäydymme ulospäin. Tällä on merkitystä kasvutavoitteidemme toteutumiselle, sillä rakennuspuolella ja infrarakentamisessa on kova työntekijäpula.

Kun nuoret tulevat työmarkkinoille, heillä on todella korkeat odotukset johtamisen suhteen. Nykyisin jo nuoret kysyvät strategisista tavoitteista ja haastavat johtoa, eikä perusteluksi riitä, että näin on aina tehty.

Haluamme luonnollisesti löytää ja pitää parhaat tekijät, ja myös siksi johtamiseen on panostettava yhä enemmän.

Uudessa ympäristössä ajatus on olennaisessa

Projektin onnistumisen kannalta oli ratkaisevaa, että lähdimme pois toimistolta. Toisessa ympäristössä ajatus juoksee nopeammin ja luovemmin ja pääsee irti työmoodista, joka toimistolla pitää helposti otteessaan.

Kiireetön tunnelma ja puhelinten ja läppäreiden jättäminen syrjään oli ensisijaisen tärkeää keskusteluun uppoutumiselle: lähipäivät olivat meille aitoa kohtaamista, kuuntelua ja ideoiden jalostamista. Saimme aikaan syvällistä hyvää keskustelua, ja pääsimme tarkastelemaan asioita avoimesti ja uusin silmin.

Avoin luontaisten taipumusten purku oli todella tärkeää: saimme hyvän muistutuksen itsetuntemuksen tärkeydestä ja siitä, miten tärkeää on ymmärtää muiden erilaisuus. Kun näimme, miten tasaisesti sijoitumme eri puolille LTA-matriisia, erilaisuus näyttäytyi aiempaa selvemmin vahvuutena, jota voimme hyödyntää myös johtoryhmätyöskentelyssä.

Ymmärsimme konkreettisesti, että yhteisen näkemyksen synnyttäminen edellyttää sitä enemmän keskustelua, mitä vaikeammasta asiasta on kyse. Avoimuus lisää luottamusta ja tuo varmuutta johtamiseen.

Ulkopuolinen kumppani haastaa ajattelua

Halusimme ajallisesti tiiviin valmennuksen, joka on kohdennettu johtoryhmälle. Kokonaisuuteen kuului kattava alkuanalyysi LTA-analyyseineen ja haastatteluineen sekä viisi lähipäivää ja henkilöstökysely.

Kokonaisuus oli erittäin hyvä, ja toteutustapa meille sopiva. Olemme keskusteleva porukka, ja Antti Haapakorva oli meille juuri oikea henkilö projektia vetämään: hän antoi meille tilaa ja toisaalta puski meitä eteenpäin.

Antilla on taito vetää aiheita, herätellä kysymyksillä ja haastaa vastauksiamme. Koen, että kokemus vastaavista projekteista ja se perspektiivi megatrendeistä ja muutosvoimista, jonka hän toi keskusteluun, oli meillä hyvin tärkeää.

Noin kuukausi valmennuksen jälkeen toteutimme vuosittaisen henkilöstötyytyväisyyskyselymme, nyt ensi kertaa Talentreen kanssa. Kyselyn vastausprosentti oli noussut, ja avoimiin kysymyksiin tuli aiempaa enemmän ja pitkiä vastauksia. Näen tämän niin, että osasimme viestiä kyselystä ja sen merkityksestä aiempaa paremmin.

Kokemuksensa pohjalta Antti osasi tuoda näkökulmaa myös henkilöstökyselyn purkuun: tulokset olivat pääosin ihanaa luettavaa, ja niiden mukaan myös henkilöstön tyytyväisyys oli noussut.

Valmennus toi meille ymmärrystä strategiamuotoiluun

Valmennuksen jälkeen lähdimme omin voimin uudistamaan ja muotoilemaan strategiaamme konkreettisemmaksi.

Valmennuskokonaisuus toi meille ymmärrystä siitä, miksi strategiaa tulee selkeyttää ja mitä tavoitteemme tarkoittavat niin konsernin kuin liiketoimintojen ja tukitoimintojen näkökulmasta. Kokonaisuus antoi osaltaan eväitä myös strategian jalkauttamiseen: välitehtävänä katsoimme ja kommentoimme Mika Sutisen johtamisfilosofiaa avaavia videoita.

Videoissaan Mika korosti kertaamisen ja toiston merkitystä, mikä oli olennainen muistutus ja työkalu myös meille ja näkyy esimerkiksi siinä, miten tuon arvojamme esille eri yhteyksissä.

Konkreettinen tarjous ja kokemus vakuuttivat

Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttivat Talentreen paikallisuus ja koko sekä tarjous, joka vastasi tarpeitamme ja toiveitamme. Talentreella oli runsaasti kokemusta pk-yrityksistä ja ymmärrys itäsuomalaisesta kontekstista. Yrityksen referenssit olivat meille sopivia ja tarjous riittävän konkreettinen. Osaltaan valintaan vaikutti myös positiivinen ennakkomielikuva Antista. Näin jälkikäteen voi sanoa, että Talentreen hinta-laatusuhde on erinomainen.

Savon Kuljetus Oy

Savon Kuljetus Oy on sanansa mittainen infra- ja logistiikka-alan monialayhtiö, joka kasvaa voimakkaasti. Noin 180 hengen organisaatio kilpailee samoista urakoista monikansallisten konsernien kanssa, mutta on samalla säilyttänyt ketteryyden, jolla se pystyy muokkaamaan toimintojaan asiakaskohtaisesti. Paikallista ja valtakunnallisen tason tekemistä yhdistävässä yhtiössä on hyvä dynaaminen ja positiivinen ilmapiiri ja vapautta vaikuttaa omaan toimenkuvaan. Savon Kuljetus Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 102 m€. Tutustu Savon Kuljetukseen.

Antilla on taito vetää aiheita, herätellä kysymyksillä ja haastaa vastauksiamme.

Outi Piisilä, henkilöstö- ja kehityspäällikkö, Savon Kuljetus Oy

Projektissa mukana

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä