Tilitoimisto ja talousjohtaminen • Ulkoistus

Tomi Sarkkinen kasvokuva

Tomi Sarkkinen

Työpari talouden johtamiseen

Pekka Kaunisto, toimitusjohtaja, Rocsole Oy

Talentree on toiminut Rocsolelle ulkopuolisena CFO:na. Näin johto on pystynyt käyttämään aikaansa muuhun, samalla kun ollaan oltu jatkuvasti lukujen päällä.

Johto on kokenut mallin toimivaksi.

Pekka Kaunisto, toimitusjohtaja, Rocsole Oy

Tavoitteena vastata kasvun vaatimuksiin

Yrityksessämme on kova kasvuvauhti. Huomasimme, että controller ei enää riittänyt talouden kasvaviin tarpeisiin, ja toisaalta meillä ei ollut vielä mahdollisuutta palkata talousjohtajaa. Talentreelta olemme saaneet avun ja tuen talouden johtamiseen, seurantaan, ennustamiseen ja raportointiin. Ulkopuolinen palvelu mahdollisti ketterän startin talousjohtamisen kehittämiseen, eikä tarvinnut heti ottaa rekrytointiriskiä tai kasvattaa tiimiä.

Talouden ohjaaminen on parantunut

Talentreen talouden asiantuntija Tomi on toiminut ulkopuolisena CFO:na meille. CFO-palvelu on pitänyt sisällään mm. viikoittaisen kassavirtaennusteen ja kuukausittaisen talousraportoinnin tekemistä sekä vakioraporttien tekoa omistajille. Meillä on ollut käytäntönä viikoittainen yhteinen vakiopalaveri ja tarvittaessa ollaan otettu yhteistä aikaa akuuttien asioiden ratkomiseen.

Tämä on mahdollistanut sen, että olemme saaneet perusarjen pyörimään systemaattisesti omalla porukalla, eivätkä edellä mainitut ole kuormittaneet johtoa liikaa. Silti tiedotus ja luvut ovat rullanneet omistajien ja hallituksen suuntaan. Tomi on myös osallistunut tarpeen mukaan sekä hallituksen kokouksiin että yhtiökokouksiin.

Isona antina on ollut se, että peruskirjanpitomme on parantunut, samoin perusraportointi sekä budjetin ja talouden seuranta. Ollaan pystytty yhdessä ohjaamaan taloutta. Johto on kokenut mallin toimivaksi ja vaikka jossain vaiheessa vahvistammekin itse taloushallinnon tiimiämme, uskon että jonkinlainen yhteistyö Talentreen kanssa jatkuu.

Yhteinen ymmärrys ja molemminpuolinen luottamus

Talentree oli meille ennestään tuttu yhteistyökumppani taloushallinnon palveluissa ja yhteistyötä oli helppo lähteä laajentamaan, sillä järjestelmät ja henkilöt olivat tuttuja ja yrityksemme tilanne oli tiedossa. Meillä syntyikin heti alussa yhteinen ymmärrys siitä, mitä lähdetään tekemään.

Yhteistyömme on ollut todella välitöntä ja tuntuu, kuin oltaisiin samaa tiimiä. Ei tarvitse miettiä ottaako puhelin käteen ja soittaa, tai peitellä jos on epätietämystä asioista. Luottamus on molemmin puolista ja hommat toimii. Voin suositella lämpimästi Talentreen palvelua. Tällainen ulkoistettu palvelu on todella toimiva malli varsinkin kasvaville yrityksille, joilla ei ole vielä valmiuksia omaan vahvaan talousorganisaatioon.

Rocsole Oy

Rocsole Oy on suomalainen korkean teknologian yritys, joka kehittää ”SEE BEYOND” -tomografisia kuvantamisjärjestelmiä. Rocsolen teknologia tarjoaa asiakkailleen luotettavaa toimintatietoa, jonka avulla he voivat optimoida prosessejaan saavuttaen merkittäviä säästöjä operatiivisissa kustannuksissa ja edistää heitä saavuttamaan ESG-tavoitteensa. Tutustu Rocsoleen.

Peruskirjanpitomme on parantunut, samoin perusraportointi sekä budjetin ja talouden seuranta.

Pekka Kaunisto, toimitusjohtaja, Rocsole Oy

Projektissa mukana

Tomi Sarkkinen

Operatiivinen johtaja, talouspalvelut; taloushallinnon asiantuntija

Liiketoimintalähtöinen talouden ammattilainen vahvuutenaan kasvuyritysten talousjohtaminen ja taloushallintoprosessien kehittäminen.

+358 50 595 4498 tomi.sarkkinen@talentree.fi
Tomi Sarkkinen kasvokuva

Lue lisää

Tilitoimisto & talousjohtaminen

Hoidamme taloushallinnon luotettavasti ja nykyaikaisesti ja lisäämme yrityksenne talousosaamista. Vahvuutemme on liiketoimintalähtöisyys ja strateginen ote, joiden avulla luomme kanssasi kannattavuutta, kustannussäästöjä ja kasvua.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Sampsa Wulff

Kasvu- ja kehitysjohtaja

Monialainen kasvun ja liiketoiminnan osaaja, jonka kanssa voit sparrailla taloushallinnon ja talouden johtamisen kehittämisestä liiketoimintaa tukeviksi palveluiksi.

+358 50 366 0220
sampsa.wulff@talentree.fi

Varaa tapaaminen