Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Olli Paavola kasvokuva

Olli Paavola

Strategian määrittäminen ja toteutus pk-yrityksessä

Strategian tärkein tavoite on mahdollistaa yrityksen menestyminen tulevaisuudessa. Kun maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti, on myös omalle uudistumiselle jatkuva tarve. Keskeistä on tunnistaa ne elintärkeät asiat, joissa yrityksen on muututtava kilpailuedun säilyttämiseksi. Nämä muutokset on myös kyettävä viemään systemaattisesti eteenpäin.

Monen pk-yrityksen haasteena on se, että strategian määrittämiseen ei ole selkeää prosessia. Omistajilla ja operatiivisella johdolla ei välttämättä ole kokemusta strategiatyön johtamisesta, minkä vuoksi eteenpäin pääseminen voi olla hankalaa.

Strategian toteuttaminen puolestaan vaatii sitkeyttä ja kykyä viedä asioita pienin askelin eteenpäin. Liike ei saa pysähtyä eikä hukkua arjen alle.

Vieraanamme strategian laatimisesta ja toteutuksesta Vararengasravintoloilla kertoo toimitusjohtaja Juho Rissanen. Juhoa haastattelee varatoimitusjohtajamme Olli Paavola.

Keskustelimme Juhon kanssa seuraavista teemoista:

  • Miten rakennat uuden toimintatavan systemaattiseen strategiatyöhön?
  • Miten johdat strategista muutosta arjessa?
  • Mikä on hallituksen rooli strategiatyössä?
  • Miten osallistat henkilöstön strategian määrittämiseen?
  • Miten varmistat, että teillä on riittävä osaaminen toteuttaa strateginen muutos?

Näkemystä strategiatyöhön

Olli Paavola

Varatoimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Historiaa tunteva konsultti vahvuusalueinaan omistaja- ja liiketoimintastrategiat, muutoksen johtaminen ja esihenkilötyön kehittäminen.

+358 50 587 7626 olli.paavola@talentree.fi
Olli Paavola kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Lataa opas

Oppaan avulla laadit strategian, joka muuttuu teoiksi ja muuttaa arkenne. On aika ajatella strategiasta toisin.

opas