Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategia ja johtaminen

Kaisa Stigell kasvokuva

Kaisa Stigell

Selkeä malli ketterään strategiatyöhön

Kuva: Kemijoki Oy

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja. Yhtiö omistaa Suomessa 20 vesivoimalaitosta ja tuottaa noin kolmasosan Suomen vesisähköstä. 70-vuotias Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio sekä vesivoimaosaamisen kehittäjä, joka työllistää noin 45 henkilöä sähkö- ja konetekniikan insinööreistä luonnon monimuotoisuuden asiantuntijoihin. Yhdessä kumppaneidensa kanssa Kemijoki Oy ylläpitää sähköntuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, vahvistaa alueellista työllisyyttä ja on vastuullisen vesivoiman moniosaajia.

Talentree tuki Kemijoki Oy:tä heidän vuosittaisen strategiaprosessinsa läpiviennissä alkuvuodesta 2023. Tavoitteena oli jäsennelty ja tiivis strategia, jota on helppo viestiä sidosryhmille.

Ulkopuoliselta kumppanilta haettiin erityisesti sparrausta ja tukea projektin läpivientiin sekä apua materiaalien valmisteluun ja jäsentämiseen. Projektin päätteeksi määriteltiin yhdessä strategiatyön vuosikello ja prosessi, joiden avulla yhtiö toteuttaa jatkossa ketterää strategiatyötä läpi vuoden. Projektin vastuuhenkilönä oli Talentreelta Kaisa Stigell.

Halusimme prosessiin yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

Janne Ala, operatiivinen johtaja, Kemijoki Oy

Kumppani prosessin läpivientiin

Kemijoki Oy:n kolmihenkinen strategiatiimi, operatiivinen johtaja Janne Ala, kehityspäällikkö Helena Ylihurula ja asiantuntija Suvi Salomaa, haki johtamaansa strategiaprosessiin yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Samalla haluttiin tiivistää ja yksinkertaistaa lopputulosta.

Strategiatiimi johti projektia, ja valmisteli strategian yhdessä johdon kanssa hallituksen hyväksyttäväksi. Työtä tehtiin useassa tasossa.

”Toteutustapa on meillä ollut aiemminkin henkilöstöä osallistava. Tällä kertaa halusimme osallistaa vahvemmin myös kumppaneitamme.” Ylihurula taustoittaa.

Ylihurula korostaa Talentreen merkitystä projektin etenemiselle: ”Saimme koko työn ajaksi tueksemme kumppanin. Tuotimme materiaalia itse, mutta saimme Talentreelta sparrausapua ja keskustelukumppanin. Samoin yhteenveto- ja kiteyttämistyö kohti päävalintoja olivat tärkeitä.”

Sekä Kemijoki Oy:n kumppaneilta että hallitukselta tuli projektin päätteeksi kiitosta uudesta toteutustavasta ja syntyneestä strategiasta. Erillisen viestintäkumppanin kanssa strategia kiteytettiin vielä kuvaksi, jonka avulla strategiasta on helppo kertoa.

Selkeä malli ja työkalut strategian päivittämiseksi

Strategian valmistuttua Kemijoki Oy:n kanssa määriteltiin prosessi, jota yhtiö voi jatkossa käyttää vuotuisen strategiatyönsä runkona sekä laatimisen että toteuttamisen osalta.

”Talentreen malli ja sen ympärille laadittu vuosikello selkeyttivät prosessiamme mukavasti, ja se on nyt helpommin ymmärrettävä myös omalle henkilöstölle”, Ala kommentoi. ”Nyt vuotta myöhemmin sovellamme laaditun vuosikellon mukaista prosessia omin voimin.”

Strategiatiimin mukaan projekti lisäsi strategista ymmärrystä organisaatiossa:

”Strategian toteuttaminen on osa arkeamme. Tarkastelemme päätöksiämme strategisten päävalintojen kautta ja teemme paljon töitä niiden eteen”, Ala kommentoi.

”Määrittelimme strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit yksiköiden kanssa. Veimme strategiaa eteenpäin vuotuisen toiminnan suunnittelumme yhteydessä.” Salomaa kertoo.

Maanläheinen ja ymmärrettävä kumppani

Talentree valikoitui Kemijoki Oy:n kumppaniksi lähestymistapansa ansiosta. Strategiatiimi kiitti lisäksi kanssakäymisen helppoutta:

”Kaisan osaaminen oli hyvää ja kanssakäyminen helppoa. Hän ohjasi ja sparrasi, ja auttoi meitä kiteyttämään ajatteluamme.”

Katsoimme, että Talentree oli meille sopivin kumppani, maanläheinen ja suora. Lähestymistapa sopi ajatteluumme.

Helena Ylihurula, kehityspäällikkö, Kemijoki Oy

Projektissa mukana

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä