Tilitoimisto ja talousjohtaminen

Tomi Sarkkinen kasvokuva

Tomi Sarkkinen

Näin säästät aikaa virittämällä talouden prosessit

Sähköinen taloushallinto auttaa varsinkin kasvuyrityksiä optimoimaan taloushallinnon prosesseja ja johtamaan tiedolla. Kannattaa kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaiseen ohjelmaan: jos yrityksen tarpeet eivät kohtaa sähköisen taloushallinnon kanssa, hyödyt jäävät laihemmiksi. Usein on kannattavaa valita avuksi myös osaava kumppani, joka pystyy virittämään taloushallinnon prosessit juuri sinun yrityksellesi sopiviksi. Optimoimalla prosessit varmistat, että saat kaikki edut – ja säästä kullanarvoista aikaa.

Sähköinen taloushallinto tehostaa tiedolla johtamista

Sähköinen taloushallinto ja sen prosessit tukevat tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen on luotettavan ja ajantasaisen tiedon tuottamista, joka tukee johtamistyötä ja päätöksentekoa. Talouden prosessit kuuluvat siihen vahvasti.

Talouden prosessit voidaan viitata niin talouden toimintoihin kuin talouden prosesseihinkin. Talouden toimintoja ovat esimerkiksi

  • myyntilaskutus,
  • ostolaskutus,
  • palkanmaksu ja
  • raportointi.

Talouden prosessi taas tarkoittaa sitä, kuinka tieto liikkuu eri toimijoiden välillä ja miten tiedon reaaliaikaisuutta ja luotettavuutta voi parantaa.

Kaikki liiketoiminnan prosessit liittyvät talouden prosesseihin. Talous pyörittää koko organisaation toiminnan kannattavuutta ja sujuvuutta. Siksi taloushallinto ja talouden prosessit vaikuttavat kriittisesti päätöksentekoon.

Sähköinen taloushallinto lisää prosessien läpinäkyvyyttä

Yrityksellesi sopiva sähköinen ohjelma mahdollistaa taloushallinnon prosessien optimoinnin ja järkevän ajankäytön. Kun taloushallinnon prosessit ovat tehokkaita, tieto on oikea-aikaista, ajantasaista ja oikein. Tämän päälle on hyvä lähteä rakentamaan talousraportointia, jota tarvitset kasvattaaksesi yritystä ja edistääksesi kannattavaa toimintaa.

Sähköinen taloushallinto parantaa myös ennustettavuutta. Reaaliaikainen kassavirtaennuste parantaa muutoksiin reagoimista, eikä sinun tarvitse toimia mutu-tuntumalla. Sähköisen taloushallinnon avulla johto pääsee ajasta ja paikasta riippumatta käsiksi tarpeelliseen tietoon.

Näin taloudesta vastaavat voivat keskittyä

  • toiminnan tarkasteluun,
  • kehitykseen ja
  • analyysiin,

koska aikaa ei mene toimintoihin, jotka sähköinen taloushallinto hoitaa automaattisesti.

Kun talouden prosessit on viritetty optimaalisiksi sähköisen taloushallinnon avulla, olet jatkuvasti muun johdon kanssa kartalla siitä, missä mennään. Tiedät, mikä yrityksen taloudellinen tila on, mitkä ovat kehityskohteet ja mitä päätöksiä pitää tehdä nykytilanteessa. Tehokkaat talouden prosessit auttavat tekemään päätöksiä. Näin talousosasto kykenee tarjoamaan ja jakamaan yrityksen päättäjäelimille parasta mahdollista tietoa kehityskohteista ja siitä, mikä yrityksen toiminnan tila on.

Mitä tehdä, kun haluaa tehostaa talouden prosesseja?

Kun suunnittelet tehostavasi taloushallinnon prosesseja, ihan ensin kannattaa ottaa yhteys osaavaan tilitoimistoon. Sen jälkeen kumppani kartoittaa lähtötilanteen. Saatte nopeasti täsmäapua ja tarkkoja huomioita, jotka sujuvoittavat arkeanne.

Usein tässä kohtaa on luontevaa tarkastella taloushallinnon prosesseja tarkemmin ja kehittää ne paremmalle tasolle. Virittämisen jälkeen pääset nauttimaan parhaalla mahdollisella tavalla sähköisen taloushallinnon eduista.

Muista myös, että käyttämälläsi ohjelmalla on väliä. Tällä hetkellä varsinkin kasvuyrityksille parhaimmat ja kattavimmat sähköiset taloushallinnon ohjelmat ovat Procountor ja Netvisor.

Sähköisessä taloushallinnossa on paljon erilaisia toimintoja. Osaava kumppani osaa kartoittaa oman yrityksesi tilanteen niin, että saat käyttöösi juuri ne, joita tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi.

Usein aikaa säästyy eniten sujuvoittamalla taloushallinnon perusprosessit.

Näitä ovat:

  • myyntilaskujen teko,
  • ostolaskujen käsittelyyn liittyvät asiat, kuten hyväksyntä, tiliöinti ja kustannuspaikat kuittien toimitus,
  • palkanlaskentaprosessi, kuten sähköiset tai mobiililla tehdyt tuntikirjaukset sekä palkkatietojen toimitus ja hyväksyntä.

Yrittäjän arkea helpottavat erityisesti myös mobiilisovellukset. Niillä saat toimitettua kuitit, kirjattua työajat, hoidettua matka- ja kululaskut sekä seurattua raportteja. Mobiilisovelluksella pystyt myös hyväksymään ostolaskut.

Yhteiskäyttö lisää asiakkaan ja kirjanpitäjän hyvää yhteistyötä

Sähköisessä taloushallinnossa sekä asiakas että kirjanpitäjä pääsevät tarkastelemaan ja työstämään tietoja reaaliaikaisesti. Tällainen yhteiskäyttö mahdollistaa yrityksen ja tilitoimiston hedelmällisen yhteistyön, ja osapuolet voivat sopia keskenään tarkoituksenmukaisen työnjaon.

Yksi tyypillinen yhteiskäytön muoto on ostolaskujen kierrätys, jossa asiakas tarkistaa ja hyväksyy ostolaskut ja kohdistaa kustannuspaikat, ja kirjanpitäjä tililöi ostolaskut ja hyödyntää ostolaskurobotteja. Joko asiakas itse tai tilitoimisto hoitaa maksatuksen. Usein asiakas haluaa myös tehdä itse myyntilaskut.

Lisäksi asiakkaan kortin haltijat voivat näppärästi toimittaa kuitit kirjanpitoon ja tehdä matkalaskut. Työntekijät kirjaavat tunnit sähköisesti, ja vastuuhenkilö hyväksyy ne. Tämän jälkeen tilitoimisto hoitaa palkanlaskennan ja maksaa palkat.

Yhteiskäyttö lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä sekä syventää asiakkaan ja tilitoimiston asiakassuhdetta. Kannattaa myös muistaa, että mitä enemmän tilitoimisto hoitaa puolestasi asioita, sitä enemmän sinulle jää aikaa keskittyä muuhun.

Kun seuraavan kerran mietit keinoja säästää aikaa ja tehostaa taloushallintoa, huikkaa pohdinnoistasi meille. Autamme mielellämme.

Lue lisää

Tilitoimisto & talousjohtaminen

Hoidamme taloushallinnon luotettavasti ja nykyaikaisesti ja lisäämme yrityksenne talousosaamista. Vahvuutemme on liiketoimintalähtöisyys ja strateginen ote, joiden avulla luomme kanssasi kannattavuutta, kustannussäästöjä ja kasvua.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Tomi Sarkkinen

Liiketoimintajohtaja

Liiketoimintalähtöinen talouden ammattilainen. Vahvuusalueisiini kuuluvat kasvuyritysten talousjohtaminen, taloushallinnon prosessit ja niiden kehitys sekä talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmät.

+358 50 595 4498
tomi.sarkkinen@talentree.fi

Varaa tapaaminen