Strategia ja johtaminen

Olli Paavola kasvokuva

Olli Paavola

Selkeä omistajastrategia on onnistuneen strategiatyön kivijalka

Laadukkaasti toteutettu strategiaprosessi luo hyvän pohjan tulokselliselle toteutukselle. Strategiatyössä onnistuminen on kiinni monista asioista. Sen taustalla on kuitenkin eräs osa-alue, jonka merkitys on kriittinen, mutta johon ei kiinnitetä aina riittävästi huomiota.

Kyseessä on omistajastrategia, joka määrittelee kivijalan yrityksen liiketoimintastrategialle. Omistajastrategiaan liittyviä haasteita tulee tyypillisesti vastaan pk-yrityksissä sekä perheomisteissa yhtiöissä.

Miksi omistajastrategia on tärkeä?

Jos yhtiöllä on enemmän kuin yksi omistaja, on omistajastrategian määrittäminen erityisen tärkeää. Eri omistajilla voi olla hyvinkin erilaiset näkemykset yhtiön tulevaisuudesta.

Jos erilaisia tavoitteita ei käydä läpi ja haeta konsensusta, on tilanne haastava; ilman yhteistä tahtotilaa syntyy lähes aina jossakin vaiheessa ongelmia ja ristivetoa.

Omistajastrategiassa katsotaan isoa kuvaa, ja se on usein aikajänteeltään laajempi kuin yrityksen liiketoimintastrategia. Onkin tärkeää, että yrityksen strategia ja omistajastrategia eivät mene sekaisin. Ensimmäinen on aina alisteinen jälkimmäiselle: yrityksen strategia ei voi olla ristiriidassa omistajastrategian kanssa.

Ilman omistajastrategiaa yrityksen on hyvin vaikeaa rakentaa toimivaa strategiaa. Omistajastrategian voisikin määritellä eräänlaisena hiekkalaatikkona, jonka sisällä yrityksen strategian on pysyttävä. Kun pelialueen laidat ovat selvät, on fokus myös strategiatyössä helpompi säilyttää.

Selkeä omistajastrategia on samalla keskeinen osa vastuullista omistamista, ja sillä on positiivisia vaikutuksia myös omistaja-arvon kehittymiseen.

Mitä asioita omistajastrategiassa tulisi ottaa huomioon?

Ensimmäinen ja tyypillisen asia, joka omistajastrategiassa määritellään, ovat konkreettiset tavoitteet. Kuinka suurta kasvua haemme, millä markkinoilla toimimme ja minkälaisen tuottovaatimuksen asetamme sijoittamallemme pääomalle?

Samalla on hyvä yhdessä pohtia sitä, minkälaista riskiä olemme omistajina valmiita ottamaan yrityksen kasvattamiseksi. Olemmeko esimerkiksi valmiita rahoittamaan merkittäviä investointeja tai mahdollisia yritysostoja? Niin sanottujen kovien tavoitteiden lisäksi on erittäin tärkeää keskustella myös yhteisistä arvoista: mikä on meille merkityksellistä ja mitä asioita emme ole valmiita tekemään?

Arvoihin liittyvät läheisesti vastuullisuusasiat, joiden osalta omistajien on hyvä olla samalla sivulla. Yrityksen arvot ja valinnat vastuullisen liiketoiminnan osalta eivät voi olla ristiriidassa omistajien ajattelun kanssa. Tämä olisi falskia ja yhä läpinäkyvämmässä maailmassa mahdotonta.

Miten omistajastrategia tulisi rakentaa?

Omistajastrategian rakentamisprosessissa on keskeistä, että kaikkien ääni tulee kuuluville. Asioista on keskusteltava, ja keskustelulle on varattava riittävästi aikaa.

Erityisesti perheyhtiöissä keskustelun rajoitteena voi olla asioita, joista on vaikea puhua tai joiden merkitys on niin suuri, että se ohjaa keskustelua liikaa. Näissä tilanteissa voi olla hyvä käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa, jonka tehtävänä on fasilitoida keskustelua ja kuljettaa prosessia eteenpäin. Samalla hän voi huolehtia, että kaikkien ääni tulee kuuluville.

Omistajastrategian rakentamiseen on tarjolla myös hyödyllisiä työkaluja. Omistajastrategiaa on tärkeä päivittää siinä missä liiketoimintastrategiaakin. Päivityssykli ei ole yhtä tiheä, mutta asian ympärillä on hyvä käydä keskustelua vuosittain. Omistajien välisen yhteisen ajan varaaminen on erittäin tärkeää, ja omistajakokoukset on hyvä aikatauluttaa riittävän pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä