Vastuullisuus ja HSEQ

Johtamisjärjestelmä sujuvoittaa arkea ja lisää uskottavuutta

Kuva: Jyväskylän Aluetaksi Oy; Tero Takalo-Eskola

Jyväskylän Aluetaksi Oy, Jytaksi, on vuonna 1992 perustettu henkilöliikenteen tilauskeskus- ja markkinointiyhtiö. Jyväskylän Aluetaksi ohjaa tilatut kyydit kuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille eri puolelle Suomea. Kasvava yhtiö on taksialan pienoisesta taantumasta huolimatta kasvanut matkamäärissä mitattuna kuukaudesta toiseen.

Talentree auttoi Jyväskylän Aluetaksia rakentamaan ISO9001 laatu- ja ISO14001 ympäristöjohtamisjärjestelmät sekä vastuullisuusohjelman. Projektin päättyessä johtamisjärjestelmät olivat sertifiointivalmiit.

Talentreella oli keskeinen rooli tässä onnistumisessa.

Petri Palviainen, toimitusjohtaja, Jyväskylän Aluetaksi Oy

Suunnitelmallisuutta ja tukea viestintään

Jyväskylän Aluetaksilla oli projektiin lähdettäessä yli kymmenen vuotta sitten rakennettu, taksialan oma laatujärjestelmä, jota ei oltu sertifioitu. Koveneva kilpailu ja asiakasvaatimukset lisäsivät tarvetta sertifioidulle johtamisjärjestelmälle, joka oli myös edelläkävijän asemasta kiinnostuneen yhtiön tavoitteena.

”Tilaajat haluavat hankkia palveluita varmoilta toimijoilta, ja sertifioidusta johtamisjärjestelmästä saa kilpailutuksissa lisäpisteitä. Olimme puhuneet aiheesta pitkään, ja päätimme nyt ryhtyä toimeen”, yhtiön operatiivinen johtaja Pia Pärnänen kertoo.

”Johtamisjärjestelmästä on myös paljon hyötyä organisaatiolle: se tuo toimintaan lisää suunnitelmallisuutta. Vastuullisuusohjelma puolestaan on kaikkien sidosryhmiemme suuntaan merkittävä dokumentti.”

Työkalu toiminnan johtamiseen

Vajaan vuoden kestäneen projektin aikana Jyväskylän Aluetaksin johtamisjärjestelmät rakennettiin alusta asti uusiksi. Yhtiö laati prosessikuvauksia ja määritteli toimenkuvia itsenäisesti ja osallisti työhön myös henkilöstöä. Näin laatu- ja ympäristöjärjestelmistä saatiin asiakkaan näköiset ja asian omistajuus on vahva.

”Johtamisjärjestelmästä saadaan meille erinomainen työkalu. Siinä on paljon hyviä elementtejä ja meillä on selkeä visio, miten lähteä toimimaan sen kanssa. Esimerkiksi sen mittareista voi ammentaa paljon tunnuslukuja toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.”

”Nyt kaikki prosessit on kuvattu ja ajan tasalla, ja saamme liitettyä johtamisjärjestelmää yhä enemmän työohjeisiimme. Se tulee myös tukemaan koulutusta ja perehdytystä merkittävästi”, Pärnänen kertoo.

“Ulkoinen auditointi oli tarkistuspiste tasosta, jolla toimimme ja olemme toimintaamme kuvanneet. Auditoinnin läpikäynti ilman huomautuksia on osoitus toimintamme laadusta, mutta myös hyvin toteutetusta laatuprojektista. Talentreella oli keskeinen rooli tässä onnistumisessa”, yhtiön toimitusjohtaja Petri Palviainen toteaa.

Jyväskylän Aluetaksin vastuullisuusohjelman tavoitteet ovat ympäristön osalta yhteneväiset ISO14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän ympäristötavoitteiden kanssa.

Yhtiössä ymmärrettiin lisäksi, miten suuressa roolissa yhtiön toteuttamat KELA- ja muut yhteiskunnalliset ajot ovat sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta.

”Vastuullisuusohjelmaa tehdessä huomasimme, miten paljon teemme jo asioita yli lain vaatimusten. Vastuullisuusasiat nousevat koko ajan enemmän ja enemmän esiin, ja haluamme pitää niistä huolta”, Pärnänen kertoo.

Vakuuttava ja positiivinen kumppani

Jyväskylän Aluetaksille oli alusta asti selvää, että projektin tueksi haetaan ulkopuolista tahoa. Talentree päätyi kumppaniksi vakuuttavan ja selkeän tarjouksensa sekä positiivisen mielikuvan vuoksi.

”Meillä oli alusta lähtien tosi hyvä tunne Talentreesta. Myös työskentely oli äärettömän helppoa ja miellyttävää. Outi oli hyvin asiantunteva ja tehokas, ja saimme hyvin vietyä asioita eteenpäin”, Pärnänen kuvaa.

Työtä tehtiin tiiviisti Talentreen konsultin ja yhtiön operatiivisen johtajan kesken:

”Asioiden rytmittäminen sujui yhdessä paremmin ja ennen kaikkea se, että tukena oli taho, joka on tehnyt vastaavia ja ymmärtää, mitä haetaan ja missä laajuudessa asioita kirjataan.”

Pärnänen on tyytyväinen projektin lopputulokseen, ja yhteistyö Talentreen kanssa jatkuu ISO 27001 -tietoturvajärjestelmän rakentamisella. Tavoitteena on yhä enemmän parantaa ja hallita tietoturvaa.

Meillä oli alusta lähtien tosi hyvä tunne Talentreesta.

Pia Pärnänen, operatiivinen johtaja, Jyväskylän Aluetaksi Oy

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan systemaattinen kehittäjä, joka auttaa johtamaan strategista suorituskykyä ja parantamaan jatkuvasti.

+358 50 374 8084
antti.huuskonen@talentree.fi

Ota yhteyttä