Strategia ja johtaminen

Hanna Liimatainen Talentree

Hanna Liimatainen

Talentree vahvistaa strategia- ja kestävyysosaamistaan

Alkuvuosi tuo mukanaan uusia nimityksiä, jotka tukevat Talentree-konsernin liiketoimintaa ja kykyä tukea asiakkaita kestävän kasvun rakentamisessa. Nyt pääsemme julkistamaan näistä ensimmäiset:

Heidi Eskelinen on nimitetty 1.1.2024 alkaen Talentree-konsernin talousjohtajaksi. Samalla Eskelinen jatkaa asiakastyötä liikkeenjohdon konsulttina keskittyen strategia- ja talouskonsultointiin.

Vastaavasti Hanna Liimatainen aloittaa 1.2.2024 Talentree Oy:ssä liikkeenjohdon konsulttina. Liimatainen keskittyy roolissaan strategiatyöhön ja vahvistaa erityisesti strategiseen vastuullisuuteen liittyvää osaamista.

Heidi Eskelinen konsernin talousjohtajaksi

Heidi Eskelinen on työskennellyt Talentreella 5 vuotta liikkeenjohdon konsulttina hyödyntäen työssään vahvaa talousosaamistaan.

“Strategiaa on mahdoton tehdä ilman, että ymmärretään, mitä se vaatii yrityksen taloudelta”, Eskelinen huomauttaa. “Hyvä talouden johtaminen lisää hallinnan tunnetta myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Samalla strategia auttaa näkemään pidemmälle ja tunnistamaan mahdollisuuksia. Molemmille on tässä ajassa tilausta.”

Jatkossa Eskelisen osaaminen on myös Talentreen johtoryhmän hyödynnettävissä, mikä ilahduttaa toimitusjohtaja Kaisa Stigelliä: “Heidin osaamisessa yhdistyvät oman strategiamme kulmakivet, strategia ja talous, ja uskon, että hänellä on paljon annettavaa sen toimeenpanossa. On myös hienoa saada juuri Heidi talousjohtajaksi itselleni toimitusjohtajan työn tueksi ja rinnalle kulkijaksi.”

Strategiaa on mahdoton tehdä ilman, että ymmärretään, mitä se vaatii yrityksen taloudelta.

Heidi Eskelinen

Hanna Liimatainen aloittaa strategiakonsulttina

Hanna Liimataisella on vahva kokemus liiketoimintojen kehittämisestä ja johtamisesta sekä yrittäjyydestä. Talentreelle Liimatainen siirtyy sekä kotimaassa että kv-kentässä toimivasta Woolman Oy:stä, jossa hän toimi vastuullisuusjohtajana.

Liimatainen tuo mukanaan näkemystä ja kokemusta strategia- ja liiketoiminnan kehitysprojekteihin, omistaja- ja hallitustyöhön sekä muutosjohtamisen palveluihin.

“Vastuullisuus tulee yritysten johdon ja hallitusten agendalle nyt ryminällä. Se ei ole sanahelinää vaan haastavaa todellista strategiatyötä. Myös todella tulevaisuusorientoitunutta, rehellistä ja raakaakin duunia, innostavaa ja palkitsevaa tekemistä koko yritykselle”, Liimatainen kuvaa.

Liimatainen mieltää olevansa vastuullisuuden kaupallistaja ja mahdollistaja, joka selkiyttää aiheen merkitystä strategian tasolla ja kytkee sen yrityksen kannattavuuteen ja elinkaareen.

“Hanna vahvistaa strategiaosaamistamme jälleen uudesta näkökulmasta, jonka merkitys kestävän liiketoiminnan rakentamisessa on ilmeinen. Hanna on tyyppinä huippu, ja on erinomaista saada hänen kaltaisensa osaaja joukkoomme”, Stigell kommentoi.

Vastuullisuus tulee yritysten johdon ja hallitusten agendalle nyt ryminällä.

Hanna Liimatainen

Kestävää kasvua rakentamassa

Eskelisen ja Liimataisen osaamisessa korostuvat strategian ja talouden sekä kestävän liiketoiminnan välinen yhteys. Joulun alla toteutettu rekrytointikierros osoittaa, että vastaaviin rooleihin ja juuri Talentreelle on kysyntää.

Rekrytoinnit jatkuvat alkuvuonna ja painottuvat kokeneisiin ammattilaisiin. Asiakkaille tämä tarkoittaa osaavaa ja näkemyksellistä kumppania oman kehityksensä tueksi.

“Yrityksissä on valtava tilaus jäsentää toimintaympäristön muutosta ja halu muuttaa strategiansa todeksi. Tässä työssä olemme jatkossa yhä vahvempia rinnalla kulkijoita”, Stigell iloitsee. “Pääsemme iloksemme kertomaan lisävahvistuksista vielä kevään aikana.”

Näkemystä kasvuun

Hanna Liimatainen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategiakonsultti ja valmentaja, jolla vahva ymmärrys vastuullisuuden vaateista ja mahdollisuuksista sekä liiketoiminnan rakentamisesta.

+358 50 537 0515 hanna.liimatainen@talentree.fi
Hanna Liimatainen Talentree

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun