Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Ulkoistus • Vastuullisuus ja HSEQ

Antti Huukonen kasvokuva

Antti Huuskonen

HSEQ-asiat kuntoon kumppanin avulla

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Elcoline Group

Talentree on toiminut Elcoline Groupin HSEQ-kumppanina reilun vuosikymmenen ajan. Yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisesta ja jatkui laatupäällikköpalveluna. Nyt Talentree tarjoaa asiantuntija-apua erityisprojekteihin ja toimii sparrausapuna haastavissa kysymyksissä.

Olen saanut Antista tärkeän sparrauskaverin kaikenlaisiin HSEQ-asioihin.

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Elcoline Group

Kymmenen vuoden yhteistyöpolku

Elcolinen ja Talentreen yhteistyö alkoi HSEQ-järjestelmien rakentamisella jo vuonna 2012. Silloin kehitettiin johtamisjärjestelmät yhdessä yrityksen johdon kanssa sertifiointivalmiuteen saakka. Talentree toimi ulkopuolisena asiantuntijana sekä vastasi projektin suunnittelusta ja vetämisestä.

Yhteistyö jatkui laatupäällikköpalveluna, johon kuului kaikkien HSEQ-järjestelmien ylläpito ja hallinnollinen vastuu.

Vuosien saatossa johtamisjärjestelmiä on päivitetty ennakoivasti vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ja päivittyviin standardeihin. Samalla laatupäällikkö on pitänyt huolta, että järjestelmät tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kasvavaa ja kansainvälistyvää organisaatiota.

Lisäresurssia projekteihin

Yhteistyö muuttui keväällä 2019, kun tulin Elcolinelle laatu- ja turvallisuuspäälliköksi. Alussa teimme lähes viikoittain yhteistyötä, ja Huuskosen Antti oli mukana esimerkiksi erilaisissa auditoinneissa sekä johdon katselmuksissa.

Pikku hiljaa toteutuva yhteinen tavoitteemme on, että pärjäämme arjessa mahdollisimman pitkälti omillamme. Antti on kylläkin mukana operatiivisessa HSEQ-ohjausryhmässämme ja varmistaa, että toimintamme on standardien mukaista.

Saamme kuitenkin apua silloin, kun tarvitsemme. Esimerkiksi silloin, kun meillä itsellä ei ole aikaa johonkin tärkeään projektiin.

Viime vuonna teimme jatkuvuudenhallinnan projektin, jonka Talentree veti. Tarkastelimme liiketoimintaamme siltä kantilta, mitkä riskit voivat uhata yrityksen toiminnan jatkuvuutta. Niitähän on monenlaisia – avainhenkilöiden pois lähdöstä Ukrainan sodan vaikutuksiin.

Kasvu kuuluu Elcolinen strategiaan, mutta kasvaessa riskit lisääntyvät. Jatkuvuudenhallinnalla varmistamme, että olemme jo etukäteen varautuneet ja miettineet parhaat toimintatavat riskien pienentämiseksi.

Meillä on nyt selvillä, millä toimintatavoilla vahvistamme yrityksen toimintavarmuutta.

Kumppani auditointien tekemiseen

Kasvun myötä olemme tehneet myös liiketoimintakauppoja. Silloin haasteena on erilaisten toimintojen yhtenäistäminen.

On tärkeää, että itsellä on hyvä käsitys omista toimintatavoista. Vasta sen tiedon perusteella voimme lähteä pohtimaan, mitkä ovat parhaat toimintatavat, jotka kannattaa säilyttää.

Esimerkiksi pari vuotta sitten tapahtuneessa liiketoimintakaupassa Talentree auttoi meitä kartoittamaan, millaisia HSEQ-prosesseja uusilla liiketoiminnoilla oli ja miten käytännöt integroidaan meidän käytäntöihimme.

Sparrausapua arjen haasteisiin

Tulevaisuuden haaste on vastuullisuusasioiden vieminen eteenpäin. On hienoa, että meillä on kumppani, joka on perehtynyt hyvin vastuullisuuteen ja joka tuntee sekä meidät että toimialan läpikotaisin.

Yhteistyö Antin kanssa toimii erinomaisesti, olemme samalla aaltopituudella. Olen saanut hänestä tärkeän sparrauskaverin kaikenlaisiin HSEQ-asioihin.

Arvostan sitä, että hänellä on vahva tietämys standardeista ja niiden vaatimuksista käytäntöön. Hänen asiantuntemuksensa näkyy myös siinä, että hän pystyy esittelemään erilaisia, kokemukseen perustuvia vaihtoehtoja toteuttaa asioita.

Jos näitä joutuisi miettimään ihan yksikseen, olisi aika kapea polku, jota kulkea.

Elcoline Group

Elcoline Group on vuonna 2002 perustettu urakointi- ja kunnossapitoalan yritys, johon kuuluu kuusi tytäryhtiötä. Viime vuosina vahvasti kasvanut yritys työllistää noin 600 henkeä teollisissa sopimuskohteissaan ympäri maapalloa. Asiakkaina ovat kansainvälisiä teollisuusyrityksiä mm. meri-, metsä- ja metalliteollisuuden alalta. Vuoden 2021 liikevaihto oli reilu 40 miljoonaa euroa. Tutustu Elcolineen.

Jos näitä joutuisi miettimään ihan yksikseen, olisi aika kapea polku, jota kulkea.

Anu Perttula, laatu- ja turvallisuuspäällikkö, Elcoline Group

Projektissa mukana

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Lue lisää

Vastuullisuus & HSEQ

Erota olennainen epäolennaisesta ja rakenna kestävää liiketoimintaa ihmisten, ympäristön ja yrityksesi parhaaksi.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan systemaattinen kehittäjä, joka auttaa johtamaan strategista suorituskykyä ja parantamaan jatkuvasti.

+358 50 374 8084
antti.huuskonen@talentree.fi

Ota yhteyttä