Strategia ja johtaminen

Kaisa Stigell kasvokuva

Kaisa Stigell

Antti Haapakorva kasvokuva

Antti Haapakorva

Yhteinen strategiaprosessi vauhdittaa arkeen vientiä

Mikko Vepsäläinen, toimitusjohtaja, OP Pohjois-Savo

Päivitimme Talentreen kanssa strategiamme, minkä jälkeen jatkoimme johtamisen kehittämisen parissa johtoryhmävalmennusten ja avainhenkilöcoachingin kautta. 

Laaja osallistaminen oli selkeä onnistuminen.

Mikko Vepsäläinen, toimitusjohtaja, OP Pohjois-Savo

Saimme keskittyä sisältöön 

Strategian päivittäminen on meille tuttua, vuosittaista tekemistä, jota teemme OP Ryhmän yhteisten painopisteiden mukaisesti. Tällä kertaa halusimme ulkopuolisen kumppanin varmistamaan, että asiat hoituvat sujuvasti, tehokkaasti ja laajasti osallistaen. Näin pystyimme itse keskittymään sisältöön ja keskusteluihin. 

Tuoreena toimitusjohtajana halusin myös kuulla laajasti, miten pankin tilanne nähdään. Talentree toteutti strategiaprosessin aluksi hallintohenkilöiden, johdon ja esihenkilöiden haastatteluita, joiden kautta keräsimme näkemystä ja lisäsimme ymmärrystämme. 

Kun aikaa vapautui prosessin johtamisesta, ja käytimme sitä enemmän valmisteluun. Meillä oli sisäisiä valmistelutyöryhmiä, jotka osallistuivat strategiaprosessiin aiempaa laajemmin. Samat henkilöt saavat lisäksi tukea johtamistyöhönsä ja strategian toteuttamiseen coachingin kautta.  

Panostamme strategian johtamiseen 

Alkuvuoden 2023 edistimme strategian päivitystä. Kun strategia kesällä vahvistettiin, käynnistimme toisen projektin, jossa joukko avainhenkilöitämme pääsi määrittelemään omaa rooliaan strategian toteuttamisessa ja käymään omiin tavoitteisiinsa liittyviä keskusteluita coachin kanssa. Lisäksi kehitimme johtoryhmätyöskentelyä yhdessä Talentreen Antin kanssa. 

Kyseessä on merkittävä ajallinen ja taloudellinen investointi, joka kytkeytyy OP Ryhmän strategiaan: yksi painopisteistämme on osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö. Haluamme tarjota henkilöstöllemme uudenlaista osaamisen kehittämistä ja vastata nykypäivän työelämän vaatimuksiin. Vastaanotto on ollut positiivinen ja innostunut. 

Kaikkiaan yhteinen matkamme Talentreen kanssa näiden projektien osalta kestää toista vuotta. Minulla on vahva odotus, että se kantaa ja antaa positiivisia lähtöjä ja virtaa vuoteemme. 

Pääsimme tavoitteisiimme 

Laaja osallistaminen oli mielestäni selkeä onnistuminen. Yhteistyön avulla pystyimme sisällyttämään prosessiin aiempaa enemmän ihmisiä ja saimme enemmän syötettä. Samalla saimme vauhditettua sitoutumista ja strategian arkeen vientiä. 

Yhteistyö Talentreen kanssa helpotti meidän työtämme valtavasti ja oli tosi sujuvaa: alussa sovimme askelmerkit ja näin myös edettiin. Positiivisena on jäänyt mieleen myös Talentreen napakka ote koko matkan ajan. Koko ajan oli tunne, että “homma on hanskassa”. 

Talentreen asiantuntemus on kokonaisuutena vahvaa. Kaikesta huokuu se, että heillä on kokemusta vastaavien projektien toteuttamisesta, mikä tuo luottamuksen siihen, että asiat menevät suunnitellusti. 

Talentreelta mukana olivat Kaisa, Antti ja Mika. Heillä oli luontevat roolit ja omat vahvuutensa, mikä mahdollisti sen, että eri puolet tulivat huomioitua osana kokonaisuutta. Yhteiset tilaisuudet ja hetket olivat varsin keskustelevia ja avoimia. 

Kumppanin valinnassa painoivat positiiviset kokemukset aiemmasta yhteistyöstä Talentreen kanssa. Paikallisena toimijana pidämme myös arvossa myös sitä, että yhteistyökumppani toimii kanssamme samalla alueella. 

OP Pohjois-Savo 

OP Pohjois-Savo kuuluu suomalaiseen OP Ryhmään ja on yksi sen suurimmista pankeista sekä toimialueensa johtavia pankkeja. OP Pohjois-Savo tarjoaa kattavan valikoiman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille. Lisäksi OP Pohjois-Savo edistää alueellisesti yli 83 000 omistaja-asiakkaansa sekä toimintaympäristönsä taloudellista menestystä ja hyvinvointia. Tutustu OP Pohjois-Savoon

Kuva: OP Pohjois-Savo

Kuljimme sovitun matkan sovitussa aikataulussa.

Mikko Vepsäläinen, toimitusjohtaja, OP Pohjois-Savo

Projektissa mukana

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Mika Sutinen

Hallituksen jäsen, senior advisor

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, vahvuusalueinaan strategiatyö sekä ihmisten ja muutoksen johtaminen.

+358 400 600 999 mika.sutinen@talentree.fi
mika-sutinen-rajattu-2

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä