Vastuullisuus ja HSEQ

Olli Paavola kasvokuva

Olli Paavola

Vastuullinen yritystoiminta on nouseva trendi

Yritysten rooli yhteiskunnallisena toimijana kasvaa. Erityisesti globaalit teknologiayhtiöt kasvavat vauhdilla ja vahvistavat asemaansa hallitsemalla valtavia datamassoja. Kehityssuunta on monilta osin pelottava, mutta myös positiivisia kehitystrendejä on havaittavissa.

Yksi sellainen on äskettäinen ulostulo, jossa Yhdysvaltain lähes kahdensadan suurimman yrityksen johtajista koostuva Business Roundtable -verkosto julkaisi tiedotteen. Sen mukaan he haluavat määritellä yritysten olemassaolon tarkoituksen uudelleen. Tämä tarkoittaa, että yritysten tulee tarkastella uudella tavalla rooliaan osana yhteiskuntaa.

Yrityksen olemassaolo ei voi enää perustua pelkälle voitontavoittelulle, vaan sen on pohjauduttava sosiaalisesti ja ekologisesti kestäville arvoille eri sidosryhmien tarpeet huomioiden.

Yrityksen on huomioitava sosiaaliset ja ekologiset arvot.

Vaikka kyseessä on julistus ilman sen suurempia sitoumuksia, on viesti rohkaiseva. Se myös kuvaa hyvin käynnissä olevaa muutosta: luodakseen kestävää ja kilpailukykyistä liiketoimintaa, yritysten on panostettava toimintansa läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen. Toisin toimivien yritysten on yhä vaikeampi pärjätä tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä.

Vastuullisuus tuo tulosta pitkällä aikavälillä

Haasteelliseksi asian tekee se, että tällainen muutos ei tapahdu nopeasti. Kyseessä on pitkäkestoinen prosessi. On tehtävä ratkaisuja, joilla on vaikutuksia yrityksen lyhyen aikavälin voitontavoitteluun. Kyseessä ei voi myöskään olla päälle liimattu vastuullisuusohjelma, vaan yrityksen on perusteltava olemassaolonsa kokonaisvaltaisesti ja uskottavasti.

En usko, että jokaisen amerikkalaisen suuryrityksen johtajan suurin huoli on edelleenkään maailman pelastaminen. On kuitenkin positiivista, että iso osa maailman johtavista yrityksistä uskoo, että paras tapa menestyä liiketoiminnassa pitkällä aikavälillä syntyy laajemman merkityksellisyyden ja vastuullisen toimintatavan kautta.

Paras tapa menestyä löytyy merkityksellisyyden kautta.

Globaalit trendit valuvat nopeasti muuttuvassa maailmassa myös Suomeen. Jokaisen valveutuneen yrityksen on otettava asiaan kantaa omassa strategiatyössään ja vastattava kysymykseen, mikä on yrityksemme olemassaolon perimmäinen tarkoitus? Muutos on positiivinen ja vahvistaa entisestään yritysten kokonaisvaltaista roolia osana yhteiskuntaa.

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 22.10.2019.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä