Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

HR ja valmennus

Johanna Haapakorva kasvokuva

Johanna Haapakorva

Toimintakulttuuriin panostaminen on tietoinen valinta ja investointi

Käynnissä oleva työn murros muuttaa tapaamme suhtautua johtamiseen ja työhön: työntekijöinä odotamme yhä vahvemmin aitoa osallisuutta, yksilöllisten tarpeiden huomioimista, avoimuutta ja dialogia.

Työnantajina näemme yhä kirkkaammin, että vaikuttavuus ja muutos syntyvät ihmisten kautta ja kanssa. Haluamme osallistua ja osallistaa, voimaantua ja valmentaa.

Kaikki tämä asettaa uudistumisvaateita organisaation kulttuurille. Samalla kun ihmislähtöisyyden merkitys ymmärretään yhä selvemmin, tulisi kulttuurin ja sen kehittämisen pohjautua myös tietoon ja dataan.

Toimintakulttuuria tulisikin johtaa yhtä tärkeänä prioriteettina kuin muitakin liiketoiminnan osa-alueita: heijastuvathan ihmisten toimintatavat ja käyttäytyminen organisaatiossa lopulta kaikkeen tekemiseen.

Siksi myös toimintakulttuuria tulee rakentaa kokonaisuutena, johon johtaminen luo selkeyttä ja systematiikkaa.

Yhtenäinen johtamismalli luo pohjan strategian toteutumiselle

Johtamisessa tavalla ja tyylillä on merkitystä myös siksi, että yhtenäinen johtamismalli luo pohjan strategian toteuttamiselle.

Yhtenäisen johtamistavan mahdollistamiseksi yrityksen on olennaista miettiä, mikä on sen johtamisen visio, ja kirkastaa sen pohjalta oma johtamisen ”pelikirja”.

Yhtä tärkeää on miettiä, miten strategisia muutoksia ja kehitysprojekteja johdetaan todeksi arjessa: mitkä ovat meidän mallimme tuoda strategia arkeen ja tuottaa tunnetta etenemisestä?

Suurimmat haasteet strategia kohtaakin arjessa: strategia ei toteudu tavoitteiden mukaisesti, usein siksi, että ihmiset eivät ymmärrä sitä tai sitoudu sen toteuttamiseen.

Kun strategiaa johdetaan systemaattisesti ja henkilöstöstä jokainen tunnistaa kyvykkyytensä ja merkityksensä strategian toteuttamisessa, alkaa tapahtua.Samalla niin henkilöstön, asiakkaiden kuin sidosryhmienkin sitoutuminen yritykseen kasvaa.

Viestintä on keskeinen työkalu strategian toteuttamisessa

Kun kysytään kotimaisten kasvuyritysten johtajilta oppeja strategiasta, moni nostaa esiin viestinnän merkityksen.

Strategian on oltava helposti viestittävissä, ja siitä on viestittävä jatkuvasti. Henkilöstön suunnasta tarkasteltuna viestintä on usein aihe, jota toivotaan kehitettävän. Jatkuva, dialoginen viestintä on keskeinen työkalu strategian toteuttamisessa.

Jotta haluttu muutos tulee mahdolliseksi, on hyvä pohtia, millainen sisäinen ja ulkoinen viestintä tukee läpinäkyvyyttä, yhteenkuuluvuutta ja strategian ketterää toteutusta. Taitavalla viestinnällä voi sitouttaa ja vetää puoleensa osaajia niin omista riveistä kuin organisaation ulkopuolelta.

Tulevaisuuden toimintakulttuuri kytkeytyy strategiaan

Ihmiset kytkeytyvät strategiaan mm. tavoitteiden, dialogin, tunneyhteyden ja osaamisensa kautta.

Näistä tekijöistä rakentuu myös tulevaisuuden toimintakulttuuri, joka lopulta ratkaisee yritystason tavoitteiden saavuttamisen. Siksi yritysten on jatkossa kehitettävä kulttuuriaan strategisena kokonaisuutena.

Vaikuttavimmin tämä onnistuu hyödyntäen uudenlaisia johtamisen, kyvykkyyksien tunnistamisen ja viestinnän menetelmiä.

Muutosvoimainen yrityskulttuuri toteutuu johtamisen, kyvykkyyksien ja viestinnän kautta

Uudessa normaalissa johtamisosaaminen, joka rakentaa menestystä ihmisten ja kulttuurin kautta, on yhtä tärkeää osaamista kuin liiketoiminnan ja talouden johtaminen.

Jotta työkalut tähän löytyisivät pakistasi pian, aloitamme helmi-maaliskuussa 2023 kaksi kehitys- ja valmennusohjelmaa, jotka pureutuvat toimintakulttuurin kehittämiseen.

  1. Pienyritysten toimitusjohtajille suunnattu Johtajana muutoksessa -valmennuskokonaisuus pureutuu erityisesti johtamisen vision ja pelisääntöjen luomiseen työpajojen ja yksilöcoachingin kautta.
  2. Pk-yrityksille suunnattu Kulttuurimme muutoksessa -kehitys- ja valmennusohjelma puolestaan tarttuu toimintakulttuurin systemaattiseen kehittämiseen mm. työpajojen, kulttuuriauditoinnin ja muutoskokeilujen kautta.
Vipuvoimaa logo
ESR-logo

Molemmat ohjelman sisältävät runsaasti asiantuntija-alustuksia ja vertaissparrausta; tarkemmat tiedot löydät ohjelmien sivuilta: Johtajana muutoksessa ja Kulttuurimme muutoksessa.

Kehitys- ja valmennusohjelmat ovat osa Tulevaisuuden toimintakulttuuri -hanketta, joka toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston -tuella.

Hankkeessa haetaan uudenlaisia ratkaisuja strategiselle toimintakulttuurin kehittämiselle ja vaikutetaan myönteisesti niin yritysten kuin yksilöiden muutoskyvykkyyteen. Hankkeen kesto on 1.11.22-31.10.23​.

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä