Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Strategisen ajattelumme taso nousi

Jukka Kokkonen, toimitusjohtaja, Casemet Oy

Toteutimme Talentreen kanssa strategiaprojektin, johon osallistuivat kaikki henkilöstöryhmämme. Meillä on nyt selvä yhteinen suunta, mikä tuo voimaa ja ymmärrystä tekemiseen.

Strateginen ajattelumallimme on noussut aivan eri tasolle.

Jukka Kokkonen, toimitusjohtaja, Casemet Oy

Strategia tuo päämäärään, jota ilman olisimme tuuliajolla

Strategia on meille olennainen osa liiketoiminnan suunnittelua: mielestäni yrityksellä pitää olla selkeä päämäärä, jota kohti mennään. Strategian rakentaminen luo päämäärän, jota ilman olisimme tuuliajolla ja menisimme sinne, minne tuuli puhaltaa.

Strategiatyön lähtökohtana meillä oli voimassa oleva strategia, jota olimme päivittäneet parin vuoden välein hyvin omatoimisesti. Varmasti kaikki ovat huomanneet, että maailma on viimeiset kolme vuotta ollut aika erilainen. Strategiaprojektista haimme ja saimme ymmärrystä, miten muutokset voivat vaikuttaa meidän tekemiseemme, strategiaamme ja tavoitteisiimme.

Itse tehdessä saattaa sokeutua omalle ajattelumallille, eikä näe enää metsää puilta. Halusimme siksi kumppaniksemme ulkopuolisen fasilitaattorin, joka katsoisi asioita eri kulmasta ja toisi työhön uutta draivia ja näkemystä.

Strategiatyö toi tekemiseen voimaa

Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä: loimme hyvän strategian, joka ei kumonnut aiempaa vaan tuki sitä, että olemme oikealla tiellä. Tärkeimpiä asioita oli arvioida ympäristön muutoksia ja sitä, mitkä niistä pitää ottaa huomioon. Kirkastimme tiettyjä asioita ja tarkensimme painopisteitä. Koimme, että kiteytimme strategian sen näköiseksi, kuin sen meillä pitääkin olla ja että visiomme täsmentyi siihen näkökulmaan, jota haimme.

Se, että meillä on nyt selkeä päämäärä, näkyy myös johtoryhmätyöskentelyssä: vaikka meillä on aina ollut strategia ja visio, nousee kysymys ”viekö tämä ajatus kohti strategiaa” nyt yhä useammin esiin. Olemme alkaneet kyseenalaistaa päätöksiä vahvemmin strategiasta käsin, ja strateginen ajattelumallimme on noussut aivan eri tasolle. Näen, että strategiatyö toi ylipäätään lisää voimaa tekemiseen.

Keskusteluissa tiivistyi yhteinen ymmärrys

Olen itse henkilönä aika nopea, ja aluksi tuntui, että jauhamme paikallamme. Puolenvälin jälkeen alkoi kirkastua, että työ menee oikein hyvin maaliin ja että junnaavalta tuntunut perustyö oli lopulta erittäin tärkeää: perusasioiden läpikäynti toi kaikki samalle tasolle keskustelemaan samoista asioista ja loi pohjaa yhteiselle ymmärrykselle. Koen, että toimintatapa oli oikea ja itselleni yksi projektin opeista.

Erityisiä onnistumisen hetkiä olivat se, kun alkoi tuntua, että strategia alkaa löytää maaliin sekä se, kun strategia lopuksi kirjoitettiin valmiiksi ja käytiin läpi. Näissä hetkissä tunsi, että niin johtoryhmä, hallitus kuin operatiivisen puolen porukat kaikki totesimme, että tämä on juuri se meidän juttu.

Se, että kaikilla ylemmässä ja keskijohdossa on sama näkemys, on hienoa, koska se ohjaa myös operatiivista puolta. Tuntui hyvältä, että emme panostaneet turhaan, vaan tuotimme selkeän tavoitetilan, jota kohti mennä.

Haimme meille parasta tulosta

Etsimme strategiaprojektillemme sopivaa fasilitaattoria, joka toisi parhaan mahdollisen tuloksen. Vaihtoehtoja oli useita, ja teimme valinnan perusteellisesti. Antti vakuutti meidät siitä, että Talentreen prosessi kasvattaisi omaa strategista ajatteluamme, millä oli iso painoarvo valinnassa.

Kokonaisuutena prosessi oli Heidin ja Antin osaamisen osalta oli erinomainen. Yhteistyömme sujui hyvin, ja meitä haastettiin tietyissä asioissa erinomaisesti. Olin myös erittäin tyytyväinen siihen perustyöhön, jota työskentelyn taustaksi tehtiin ja joka poiki varmuuden tunteen siitä, että olemme oikealla tiellä. Osana projektia toteutimme asiakashaastattelut eri tavalla kuin normaalisti, minkä otamme toimintatavaksi myös jatkossa.

Projektin jälkeen aloitimme strategian toteuttamisen hyvin vahvasti itsenäisesti ja jatkamme sitä nyt yhdessä Talentreen kanssa.

Casemet Oy

Casemet on perheyhtiö, jonka ydinosaamista ovat teräskoteloratkaisut sekä sähkömekaanisten ja ohutlevyrakenteiden sopimusvalmistus. Noin 200 henkeä Mikkelissä ja Viron Pärnussa työllistävän Casemetin liikevaihto tulee olemaan vuonna 2022 noin 30 m€. Tutustu Casemetiin.

Tuotimme selkeän tavoitetilan, jota kohti mennä.

Jukka Kokkonen, toimitusjohtaja, Casemet Oy

Projektissa mukana

Heidi Eskelinen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategian ja talousjohtamisen asiantuntija vahvuutenaan strategiatyö sekä strategian toteuttaminen, yritysrahoitus ja johtamisen kehittäminen.

+358 50 377 7892 heidi.eskelinen@talentree.fi
Heidi Eskelinen kasvokuva

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Strategia & johtaminen

Talentreen perustajaosakas ja kasvun moniottelija, jonka intohimona on yritysten strateginen kehittäminen. Parhaimmillaan strategia- ja hallitustyössä, kehittämässä OHJ-ketjua sekä haastavissa muutosjohtamisen tilanteissa.

044 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Varaa tapaaminen