Tilitoimisto ja talousjohtaminen

Heidi Eskelinen kasvokuva

Heidi Eskelinen

Yrittäjä – toimi nyt ja pidä yllä yrityksesi kassavirtaa!

Kassavirranhallinta on yksi johtamisen kulmakivistä koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä. Suurin osa yrityksistä tarvitsee nopeita ja hallittuja toimenpiteitä selviytyäkseen muuttuneessa arjessa. Oikeilla toimenpiteillä rakennat liiketoiminnallesi vakautta, ja saatat tilanteesta huomata kumpuavan myös uusia mahdollisuuksia.

Tilanteessa, jossa huoli yrityksesi tulevaisuudesta hallitsee mielenmaisemaa ja erilaiset vaihtoehdot pyörivät mielessä ympyrää, haluan auttaa hahmottamaan niitä asioita, joilla konkreettisesti pystyt vaikuttamaan yrityksesi elinkelpoisuuteen. Pyrin myös antamaan käyttöösi työkaluja, joilla viet nämä toimenpiteet käytäntöön saakka.

Kannattavuuden ja kassavirran erot konkretisoituvat nyt. Tulosennusteiden raa’at muutokset ovat monessa yrityksessä tosiasia, mutta suurinta huolta aiheuttaa kassavirran turvaaminen lähitulevaisuudessa. Tämä teksti keskittyy siihen, mitä voit tehdä selvitäksesi vaikeasta ajasta tässä hetkessä, ja siihen, mitä voit ottaa pysyvästi osaksi yrityksesi prosesseja.

1. Realisoi saatavat kassavirraksi mahdollisimman pian

Nyt jos koskaan on oltava tarkkana siitä, että tuotantoprosessi ja laskutusprosessi toimivat aukottomasti. Saatavat on pystyttävä muuttamaan tuotoksi (= kassavirraksi), joten aukikirjattu asiakashallintaprosessi ja luottopolitiikka ovat juuri nyt paikallaan. Myyntiin on ehdottomasti panostettava, mutta sitä ei tule tehdä hinnalla millä hyvänsä. Tässä tärkeimmät vinkkini:

 • Laskuta tunnit ja kulut täysimääräisinä. Koko henkilöstö on pystyttävä sitouttamaan huolelliseen toimintatapaan, jossa voidaan varmistua esimerkiksi siitä, että laskutettavat tunnit ja kulut päätyvät täysimääräisenä asiakkaan laskulle.
 • Lähetä laskut heti. Jokainen ylimääräinen päivä laskutuksessa on asiakkaalle ylimääräistä maksuaikaa ja pois yrityksen kassasta.
 • Panosta maksuehtoihin, pidä erityisesti maksuaika mahdollisimman lyhyenä. Tunnista neuvottelupotentiaalisi ja “luotota” asiakasta vain sen verran kuin on pakko. Pyri jopa saamaan asiakkaalta ennakkomaksuja.
 • Kirkasta luotonhallintaprosessisi (muistutus- ja perintäprosessi) ja noudata sitä aukottomasti.
 • Seuraa asiakkaidesi maksukykyä ja reagoi viipymättä siinä tapahtuviin muutoksiin.

Näillä toimenpiteillä varmistat paitsi kassan kierron myös sen, että et sido tuotantokapasiteettiasi maksukyvyttömään asiakkaaseen. Mikäli saatavia ei onnistuta kääntämään tuotoksi, ne muuttuvat tuloslaskelmalle luottotappioiksi (= heikentämään kannattavuutta).

2. Kohdista katse seuraavaksi kuluvirtoihin

Kassavirta on kaksisuuntaista: kuluvirrat ansaitsevat vähintään yhtä paljon huomiotasi kuin tulovirrat. Toimiala määrittää osaltaan, miten paljon tällä saralla on tehtävää. Joka tapauksessa voitettavia euroja on paljon.

Ostoja ja kuluja lähestymme yleensä ensisijaisesti kannattavuusajattelun kautta: miten kulurakenne saadaan saneerattua sille tasolle, että yrityksen toiminta pysyy kannattavana vähentyneistä tulovirroista huolimatta. Miltä esimerkiksi tuotantoprosessi näyttää ja miten eri vaiheiden läpimenoaikaa voisi tehostaa? Mistä kiinteiden kulujen potti muodostuu?

Kannattavuuden analysointi ja ennusteet ovat vallitsevassa tilanteessa välttämättömiä, mutta huolehdithan samalla, että kassavirran potentiaali on täysimäärisesti ulosmitattu myös muilta osin. Etene näin:

 • Neuvottele maksuajat ja muut ostoehdot mahdollisimman edullisiksi.
 • Panosta varastonkiertoon, eli pidä varastoihin sidotun varallisuuden osuus mahdollisimman pienenä.
 • Älä sido rahaa tuotannontekijöihin enempää kuin on tarpeen: pysy vahvasti investointitarpeiden päällä.

3. Takaa kassavirran riittävyys rahoitusjärjestelyillä

Kun kassavirran potentiaali on ulosmitattu, saattaa seuraavassa vaiheessa syntyä tarve ylimääräisille järjestelyille. Lainojen lyhennysvapaat ja maksujärjestelyt velkojan kanssa vapauttavat kassavirtaa tehokkaasti – joskin hetkellisesti – operatiivisen toiminnan ylläpitämiseen.

Mikäli kassakriisi on akuutti, eivätkä oman pääoman sijoitukset ole mahdollisia, voit tilanteen salliessa turvautua lyhytaikaisiin rahoitusinstrumentteihin. Toimialasta, liiketoiminnan luonteesta ja taseen rakenteesta riippuen eri vaihtoehdot sopivat eri yrityksille. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Myyntilaskurahoitus, jossa saat myyntisaamisiin sitoutuvat rahat välittömästi yrityksen käyttöön myymällä myyntilaskut rahoitusyhtiölle.
 • Pankin käyttöpääomalaina, johon voi tietyin ehdoin liittää esimerkiksi Finnveran PK-takauksen.
 • Tililimiitin korotus, eli luotolliselle pankkitilille etukäteen asetetun limiitin nostaminen.

Vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä on lukemattomia. Kullekin yritykselle paras kombinaatio kyllä löytyy, kunhan sellaista osaa etsiä aktiivisesti.

Mitä seuraavaksi? Toimi näin!

Seuraavat askeleet ohjaavat sinua kassanhallinnan prosessissa:

 1. Tee kassavirtaennusteita, eli arvioi minkälaiseksi kassavirta voisi eri tilanteiden toteutuessa muodostua: kampaa yllä olevien vinkkien avulla auki tuotot ja kulut, analysoi prosessit ja arvioi, vaatiiko liiketoiminnan elinkelpoisuuden ylläpitäminen akuutteja toimia.
 2. Laadi toimenpide- ja rahoitussuunnitelmat edellisen pohjalta.
 3. Toimi mieluiten heti. Mitä nopeammin reagoit, sitä maltillisemmilla toimilla todennäköisesti selviät.

Kun saat akuuteimman huolesi käännettyä eduksesi, vapautuu sinulta resurssia keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen: voisiko järkyttävä tilanne sittenkin tarjoilla jotain uutta? Voit keskittyä henkilöstöösi ja itseesi – asioihin, jotka voimavarana ovat ne tärkeimmät.

PS. Olemme luoneet kassavirran nopean simuloinnin tueksi helppokäyttöisen työkalun, jolla voi arvioida kassan riittävyyttä eri skenaarioissa, mahdolliset luottotappiot ja maksujen viivästykset huomioiden. Ota yhteyttä – minä tai joku muu tiimistämme käy mielellään kanssasi tilannettasi läpi. Parhaimmillaan saat nopeasti käsityksen siitä, miltä kassasi näyttää eri oletuksilla. Sparraus on sinulle luonnollisesti maksuton.

Lue lisää

Tilitoimisto & talousjohtaminen

Hoidamme taloushallinnon luotettavasti ja nykyaikaisesti ja lisäämme yrityksenne talousosaamista. Vahvuutemme on liiketoimintalähtöisyys ja strateginen ote, joiden avulla luomme kanssasi kannattavuutta, kustannussäästöjä ja kasvua.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Sampsa Wulff

Kasvu- ja kehitysjohtaja

Monialainen kasvun ja liiketoiminnan osaaja, jonka kanssa voit sparrailla taloushallinnon ja talouden johtamisen kehittämisestä liiketoimintaa tukeviksi palveluiksi.

+358 50 366 0220
sampsa.wulff@talentree.fi

Varaa tapaaminen