Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Omistajastrategian teko kasvatti strategiaosaamistamme

Juha-Matti Silver, Sievi Group Oy

Toteutimme Talentreen kanssa strategiaprojektin, joka keskittyi omistaja-arvon kehittämiseen. Samalla kerrytimme ymmärrystämme strategiatyöstä, mikä tuo luottoa omaan tekemiseemme.

Saimme omaa ymmärrystämme ja osaamistamme kasvatettua.

Juha-Matti Silver, toimitusjohtaja, Sievi Group Oy

Omistaja-arvo kehittyy selkeiden liiketoimintastrategioiden kautta

Sievi Group on kasvanut voimakkaasti ja meille on tullut uusia liiketoiminta-alueita. Kasvun myötä vaihdoimme yhden y-tunnuksen alta konserniksi 2020-luvun puolella.

Strategiaprojektin alkaessa olimme siinä pisteessä, että olimme omin voimin luoneet hyvät toimintasuunnitelmat ja strategiat eri liiketoiminnoillemme. Halusimme saada toimintaamme ulkopuolista näkemystä ja varmistaa, että perustamme on kunnossa.

Tavoitteenamme oli luoda strategia, jonka avulla kehitämme parhaalla mahdollisella tavalla omistaja-arvoamme. Osana tätä työtä otimme kantaa tytäryhtiöidemme toimintastrategioihin ja kirkastimme ne tavoitteen suuntaisiksi.

Meillä oli valmiina pitkä lista kehitettäviä asioita, joita projektin myötä peilasimme aiempaa voimakkaammin taloudelliseen dataan ja siihen, mitä kehitysprojektit maksavat ja mitä niiltä odotetaan. Mallinsimme taloudellisessa mielessä eri kehitysprojektien hyödyt ja vähensimme niiden määrää.

Strategiset projektimme on nyt kirkastettu, ja meillä on selkeä suunnitelma useaksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelma on mielestämme hyvä ja voimme luottaa siihen, mikä tuo turvallisuuden tunnetta.

Tarkastelemme strategisia olettamia vuosittain, ja kertyneen osaamisen myötä voimme luottaa siihen, että vaikka strategia tulee muuttumaan, oma osaamisemme on parempaa ja tiedämme, miten toimimme.

Saimme paljon oppia strategiasta ja strategiatyöstä

Meille projektin tärkein oppi oli se, millainen strategian tulee olla: mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten strategiatyötä kannattaa tehdä.

Hyvin herkästi mekin on oletettu, että strategiatyö ja muutenkin strategia käsitteenä on ylätason hommaa ja on ollut epävarmuutta, mitä se käytännössä tarkoittaa. Projektin myötä kirkastui, että strategiatyö on osa arkisia projekteja ja jokapäiväistä työtä.

Strategiatyöhön osallistui meiltä iso joukko: omistajat, hallitus sekä liiketoimintojen johto. Hyödynsimme etenemisessä sähköistä HowSpace-alustaa, joka ohjasi ja rytmitti tekemistä.

Tykkäsin siitä, että kaikki pystyivät sopeuttamaan työskentelyä oman työnsä lomaan ja antamaan mielipiteensä alustalle. Yhteisissä tapaamisissa keskustelimme näiden pohjalta ja sovitimme näkemyksiämme yhteen.

Mielestäni kokonaisuus toimi hyvin, ja saimme samalla päivitettyä omaa toimintatapaamme, mistä koko johto hyötyi.

Täsmennetty strategia näkyy jo arjessa: strategiset muutosprojektit ovat käynnissä ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Työstämme projekteja viikoittain ja näemme, että kannattavuutta ja omistaja-arvoa saadaan näin kehitettyä.

Talentree erottui edukseen jo tarjousvaiheessa

Talentree valikoitui kumppaniksemme tarjouskilpailun kautta. Valintaan vaikuttivat Talentreen esityksen selkeys ja ammattitaito sekä se, että Talentree toi jo tarjousvaiheessa pöytään toisenlaisen näkökulman, joka erotti heidät muista. Myös se, että Mika Sutinen oli mukana projektissa, toi erityistä lisäarvoa.

Itse projektissa kommunikointi henkilötasolla oli meille olennaista. Mika ja Antti osasivat olla kriittisiä ja sparrata meidän näkemyksiämme, ja he toivat omat mielipiteensä keskusteluun. Pidän erilaisia kantoja hyvin tärkeänä, jotta keskustelua pystytään haastamaan ja jotta tavoitteemme tarkentuvat.

Heidin panos erityisesti liiketoimintajohtajien kanssa tehdyssä työssä oli tärkeää, ja hänen tapansa toimia ihmisten kanssa sai runsaasti erityiskiitosta.

Kaikkiaan Talentreen asiantuntemus oli hyvää, ja ehdottomasti se oli se suurin lisäarvo tässä projektissa. Mikalla, Antilla ja Heidillä on selvästi vahvempi kokemus ja näkemys strategiatyöstä, ja saimme omaa ymmärrystämme ja osaamistamme kasvatettua.

Sievi Group Oy

Sievi Group Oy on rakennusalan konserni, johon kuuluvat Sievitalo, Sievielement, Sievi Asunnot ja Sievi Hyvinvointitilat. Sievi rakentaa onnellista elämää tuottamalla kaikille ikäpolville asumisen ratkaisuja vastuullisesti ja ekologisen puurakentamiseen keinoin. Konserni on monella saralla alansa edelläkävijä, joka satsaa asiakaslähtöiseen toimintaan ja henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation kehittämiseen. Sievi Groupin ennustettu liikevaihto vuodelle 2021 on 67 m€. Tutustu Sievi Groupiin >>

Täsmennetty strategia näkyy jo arjessa.

Juha-Matti Silver, toimitusjohtaja, Sievi Group Oy

Projektissa mukana

Mika Sutinen

Hallituksen jäsen, senior advisor

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, vahvuusalueinaan strategiatyö sekä ihmisten ja muutoksen johtaminen.

+358 400 600 999 mika.sutinen@talentree.fi
mika-sutinen-rajattu-2

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444 antti.haapakorva@talentree.fi
Antti Haapakorva kasvokuva

Heidi Eskelinen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategian ja talousjohtamisen asiantuntija vahvuutenaan strategiatyö sekä strategian toteuttaminen, yritysrahoitus ja johtamisen kehittäminen.

+358 50 377 7892 heidi.eskelinen@talentree.fi
Heidi Eskelinen kasvokuva

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Strategia & johtaminen

Talentreen perustajaosakas ja kasvun moniottelija, jonka intohimona on yritysten strateginen kehittäminen. Parhaimmillaan strategia- ja hallitustyössä, kehittämässä OHJ-ketjua sekä haastavissa muutosjohtamisen tilanteissa.

044 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Varaa tapaaminen