Ulkoistuspalvelut

Kovaa osaamista ja käsipareja tiimisi tueksi.

Hanki sisäistä osaamista

Ammattilaisemme voivat toimia myös osana tiimiänne, tietyn liiketoiminnon roolissa kuten johtajana, päällikkönä tai asiantuntijana. Saat käyttöösi kokeneen osaajan, joka auttaa yritystäsi koko- tai osa-aikaisesti, sovitun työtehtävän ja toimenkuvan mukaisesti.​

Tiimiäsi täydentävän osaajan avulla

 • saat käyttöösi alan viimeisimmän tiedon ja työkalut.
 • purat ylikuormaa tai vapautat resursseja tarkoituksenmukaisesti.
 • kerrytät uutta osaamista ja toimintatapoja.
 • tuet strategian toteutumista ja muutosta.
 • hallitset paremmin yrityksenne kasvua.

Määräaikainen interim-osaaja on yrityksellesi joustava apu erityisesti muutostilanteissa, rekrytointihaasteissa, resurssivaihdostilanteissa ja sijaisuuksissa.​

Jatkuvaa palvelua tuottava inhouse-osaaja sopii yrityksellesi erityisesti tilanteissa, joissa tarpeenne työntekijälle ei ole vielä kokopäiväinen, haluatte täydentää nykyisen tiiminne osaamista tai käynnistää uusia toimintoja.​

Yhteistyön kesto ja toteutustapa sovitaan yhdessä.

Referenssi

Interim-palvelu oli joustava ja kivuton tapa saada apua tilanteeseemme.

Niko Karjalainen, toimitusjohtaja, Envineer Oy

Tukea strategian toteuttamiseen

Hanki tukea tärkeimpien kehitysprojektienne edistämiseen tai esimerkiksi hallitustyötä käynnistettäessä. Erityisesti organisaatioissa, joissa kehitystyöhön ei ole erillistä resurssia, auttaa projektijohtamisen ulkoistaminen pysymään linjassa tavoitteiden kanssa.

Ulkoistettu projektipäällikkö toimii johdon oikeana kätenä ja varmistaa, että strategiset kehitysprojektit etenevät ja että resurssit, aikataulut, budjetit ja riskit ovat hallitusti johdettuja. Samalla raportointi johdon suuntaan toimii, mikä edistää myös hallitustyöskentelyä. Palvelun käynnistäminen on tuloksellisinta, kun se tapahtuu suoraan strategiatyön jatkumona.

projektipäällikkö

Onnistu muutoksessa

Interim Inhouse

 • Kehitysprojektit
 • Muutoshankkeet
 • Nivelvaiheet
 • Hallitustyön käynnistäminen
Kysy lisää

Tukea talouden johtamiseen

Hanki ammattitalousjohtaja tueksesi ja kasvata omaa talousosaamistasi pitkin matkaa! Ulkoistettu CFO / talouspäällikkö:

 • tukee yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja liiketoiminnan luonteeseen nähden tarkoituksenmukaisen talousjohtamisen mallin rakentamisessa.
 • kehittää taloushallinnon prosesseja ja järjestelmiä.
 • tukee korkealaatuisen talousraportoinnin ja seurannan kehittämisessä.
 • tuottaa tulos-, kassavirta- ja rahoitusennusteita.
 • tukee johtoa säännöllisten tapaamisten kautta, joissa tarkastellaan menneen kuukauden toimenpiteitä, talouden raportteja ja mittaristoa sekä päivitetään talousennusteet ja suunnitellaan tulevat tehtävät.

Vahvuutemme talousjohtamisessa on liiketoimintalähtöisyys ja strateginen ote, joiden avulla luomme kanssasi kannattavuutta, kustannussäästöjä ja kasvua

CFO tai controller

Johda tiedolla

Interim Inhouse

 • Talouden seuranta ja raportointi
 • Kasvua tukevat mittarit ja seuranta
 • Budjetointi ja ennustaminen
 • Investointilaskenta
 • Kassavirta ja rahoitus
 • Johdon neuvonanto
Kysy lisää

Tukea HR-johtamiseen

Hanki tarvitsemasi HR-osaaja akuuttiin tarpeeseen tai pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Ulkoistettu henkilöstöhallinnon tai henkilöstön kehittämisen asiantuntija:

 • suunnittelee ja toteuttaa strategiasta johdettuja toimenpiteitä arjessa.
 • toimii osana tiimiänne ja kasvattaa myös omaa osaamistanne.
 • auttaa tuomaan HR:n liiketoiminnan ytimeen ja kytkemään ihmiset strategiaan
 • tukee koko organisaation uudistumiskykyä.

Pidempiaikainen yhteistyö kehittää henkilöstöä, HR:ää ja työntekijäkokemusta systemaattisesti. Lähtökohtana toimii usein HR:n nykytilan kartoitus, minkä pohjalta kehitystoimenpiteet kytketään organisaationne tavoitteisiin.

HRM- tai HRD-päällikkö

Onnistu ihmisten kanssa

Interim Inhouse

 • HR-prosessien kehittäminen
 • Työntekijäkokemus
 • Muutosprojektien läpivienti
 • HR-vuosikello
 • Valmennukset
Kysy lisää

Tukea vastuullisuustyöhön

Varmista vastuullisuusasioiden eteneminen kokeneen osaajan avulla. Ulkoistettu ESG-päällikkö:

 • yhdistää strategisen tason tavoitteet ja operatiivisen tekemisen.
 • varmistaa vastuullisuustavoitteissa edistymisen.
 • vastaa vastuullisuusohjelman toteuttamisesta, päivittämisestä ja kehittämisestä vuosikellon mukaisesti.
 • vastaa vastuullisuusraportoinnin (ESRS, GRI) koostamisesta yhdessä oman tiiminne kanssa.

Edistämme kanssanne asioita johdonmukaisesti ja jouhevasti, samalla omaa osaamistanne kirittäen.

Vastuullisuuspäällikkö

Luo kestävää kasvua

Interim Inhouse

 • Vastuullisuustyön käynnistäminen
 • Jatkuva toteutuksen tuki
Kysy lisää

Tukea laatutyöhön

Varmista HSEQ-asioiden eteneminen kokeneen osaajan avulla. Saat kauttamme tukea käynnistämisvaiheeseen tai käsiparin jatkuvaan kehittämiseen. Ulkoistettu HSEQ-asiantuntijamme:

 • vastaa laatu- ja ympäristö- sekä työterveysturvallisuusjärjestelmän hallinnollisesta ylläpidosta, päivittämisestä ja kehittämisestä.
 • vastaa vuosikellon mukaisista toimenpiteistä yhdessä oman tiiminne kanssa.
 • vastaa suorituskyvyn arvioinnista sisäisten auditointien avulla ja
 • osallistuu ulkoisiin auditointeihin tiimiänne tukien.

Laatu-, ympäristö- ja ttt-päällikkö

Toimi vastuullisesti

Interim Inhouse

 • Johtamisjärjestelmät
 • Laatujärjestelmät
 • Ympäristöjärjestelmät
 • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät
Kysy lisää

Lisäkäsiä ja näkemystä

Outi Piisilä

Liikkeenjohdon konsultti

Tekniikan ja talouden moniosaaja, vahvuusalueinaan vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat​, CSRD- ja ESRS-raportointi​, HSEQ-palvelut​ sekä ISO9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmät​.

+358 50 379 7335 outi.piisila@talentree.fi
Outi Piisilä

Jouni Halonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan strateginen kehittäjä vahvuutenaan johtamisjärjestelmät, strategiatyö ja kehityshankkeiden rahoitus sekä johtaminen.

+358 400 930 905 jouni.halonen@talentree.fi
Jouni Halonen kasvokuva

Antti Huuskonen

Liikkeenjohdon konsultti

Ihmisten ja liiketoiminnan kehittäjä vahvuusalueinaan arkeen istuvat johtamisjärjestelmät, omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä vastuullisuusohjelmat. 

+358 50 374 8084 antti.huuskonen@talentree.fi
Antti Huukonen kasvokuva

Heidi Eskelinen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategian ja talousjohtamisen asiantuntija vahvuutenaan strategiatyö sekä strategian toteuttaminen, yritysrahoitus ja johtamisen kehittäminen.

+358 50 377 7892 heidi.eskelinen@talentree.fi
Heidi Eskelinen kasvokuva

Vesa Sarvi

Talousjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Liiketoimintalähtöinen talousjohtamisen ammattilainen, vahvuutena strateginen talousjohtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen sekä yrityskauppaprosessit.

+358 50 313 0024 vesa.sarvi@talentree.fi
Vesa Sarvi kasvokuva

Tomi Sarkkinen

Operatiivinen johtaja, talouspalvelut; taloushallinnon asiantuntija

Liiketoimintalähtöinen talouden ammattilainen vahvuutenaan kasvuyritysten talousjohtaminen ja taloushallintoprosessien kehittäminen.

+358 50 595 4498 tomi.sarkkinen@talentree.fi
Tomi Sarkkinen kasvokuva

Soile Rissanen

Konsultti ja valmentaja

Konsultti ja valmentaja vahvuusalueinaan murros- ja muutostilanteet, strategia- ja skenaariotyö sekä sekä tehokkaat, liiketoimintaa tukevat tukifunktiot.

+358 50 547 8732 soile.rissanen@talentree.fi
Soile Rissanen kasvokuva

Kaisa Kohtamäki

Liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Organisaatioiden ihmislähtöinen kehittäjä ja valmentaja vahvuuksinaan johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen, strateginen HR sekä strategiatyö.

vanhempainvapaalla kaisa.kohtamaki@talentree.fi
Kaisa Kohtamäki kasvokuva

Johanna Haapakorva

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen ja strateginen HR.

+358 50 379 4795 johanna.haapakorva@talentree.fi
Johanna Haapakorva kasvokuva

Ota yhteyttä

Paavo Väre

Myynti ja asiakkuudet

Paavo on linkki tavoitteidesi ja osaamisemme välissä: saat nopeasti kuvan siitä, miten ja missä voimme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

+358 50 367 1268
paavo.vare@talentree.fi

Varaa tapaaminen