Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

HR ja valmennus

Kansainvälisen konsernin HR-työn kehittäminen

Kaj Källarsson, talousjohtaja, Iivari Mononen

Toteutimme Talentreen kanssa HR-toimintojemme auditoinnin. Projektilla haettiin parempaa ymmärrystä konsernimme HR-prosessien nykytilanteesta ja siitä, miten konsernin strategiaa lähdetään HR:n osalta edistämään käytännön tasolla.

Visiomme muodostui hyvin selkeäksi ja saimme työkaluja lähteä edistämään sitä.

Kaj Källarsson, talousjohtaja, Iivari Mononen

Voimakas kasvu vaatii HR:ltä enemmän

Olemme viime vuosien aikana kasvaneet kotimaisesta perheyhtiöstä kokoluokkaan, joka vaatii toiminnaltamme enemmän rakennetta ja yhteisiä pelisääntöjä. Tämän merkitys korostuu etenkin nyt, kun konsernimme sisältää yhtiöitä niin eri maista kuin erilaisilta liiketoiminta-alueilta.

Samalla henkilöstön hyvinvointi ja viihtyminen on yksi strategiamme keskeisistä tavoitteista, ja perheyhtiöllemme tärkeä arvo, johon halutaan panostaa.

Tavoitteemme on edelleen jatkaa voimakasta kasvuamme, mikä tarkoittaa jatkossakin uusia ihmisiä, kansallisuuksia ja kulttuureita saman yhtiön piirissä. Tämä edellyttää selkeää pelikirjaa ja ajatusta siitä, mikä on tapamme toimia. Tavoitteemme on, että työntekijäkokemuksemme olisi yhteneväinen ja tavoitteidemme mukainen kaikille työntekijöillemme.

Auditointi lähti halusta saada työmme tueksi työkalu, joka kokoaa visiomme ja ohjaa kehitystoimenpiteitä HR:n osalta. Sen lopputulos vastaa kysymykseen, mitä konkreettisia toimenpiteitä strategisen tavoitteemme toimeenpano meiltä vaatii.

Strateginen tavoite purettiin toimenpiteiksi

Haimme auditoinnista ymmärrystä, miten jo tekemämme asiat nivoutuvat yhteen ja mitä sokeita pisteitä niiden ulottumattomiin on mahdollisesti jäänyt, mihin päätämme panostaa seuraavaksi ja millä tavoin.

Yksi positiivinen lopputulema auditoinnista oli, että perusprosessimme ovat hyvällä tolalla. Auditointi vahvisti käsitystämme nykytilanteesta ja asioista, joita olemme pohtineet: kyse oli enemmän uskonvahvistuksesta kuin yllätyksistä. Ennen kaikkea tässä mielessä auditointi oli arvokas harjoitus: mutumme kirjattiin mustaa valkoiselle.

Loppuyhteenvedossa alleviivattiin konkretiaa HR-strategiaan ja -visioon, jotta ne eivät jäisi ylätasoisiksi. Visiomme muodostui hyvin selkeäksi ja saimme työkaluja lähteä edistämään sitä.

Yksi keskeinen toimenpidesuositus oli lisätä HR-resursseja varmistaaksemme strategian onnistunut jalkautus organisaatiolle.

Auditointiin kuului avainhenkilöiden haastatteluita, tausta-aineistoon perehtymistä sekä sähköinen kysely henkilöstölle ja johtoryhmälle. Selvitystyö on näkynyt henkilöstömme suuntaan positiivisena signaalina siitä, että HR-asioihin suhtaudutaan vakavasti eikä työ tapahdu vain suljettujen ovien takana, vaan he pääsevät osallistumaan kehittämiseen.

Talentree ymmärsi, mitä haemme

Kysyimme tarjouksia usealta toimijalta. Talentreen esittelyistä jäi sellainen käsitys, että heillä on hyvä ammattitaito ja ote.

Keskeisintä valinnassa oli tunne siitä, että Talentreella ymmärrettiin, mitä olemme hakemassa. Haimme vahvaa ammatillista osaamista ja ulkopuolista näkemystä toimintamme tueksi, ja sitä kyllä saimme.

Yhteistyö Talentreen kanssa oli kaikkinensa hyvin sujuvaa ja luontaista: vähän kuin omaa väkeä olisi ollut tätä tekemässä. Projektin osaset soljuivat hyvin luontaisesti arkeemme ja tekemiseemme.

Meillä on tässäkin teemassa vahva halu olla parempia joka päivä. Mikäli emme hakisi voimakasta liiketoiminnan kasvua, pärjäisimme ehkä nykyresurssilla. Kasvusuuntamme on kuitenkin vahva niin liiketoiminnan kuin henkilöstön osalta, ja jotta pysymme kehityksessä mukana, on syytä jatkaa panostuksia myös HR-toimintoihin.

Suosittelisin ehdottomasti vastaavaa projektia yhteisöille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittyä, joilla ei ole ennestään laajaa omaa HR-osastoa ja jotka haluavat ulkopuolisten ammattilaisten näkemyksen HR-kokonaisuudesta.

Iivari Mononen Group

Iivari Mononen Group on Euroopan johtavia kyllästettyjen puutuotteiden valmistajia. Kotimaiseen, perheomisteiseen konserniin kuuluvat pylväs- ja aitapaaluliiketoimintaan keskittynyt Scanpole, rakennuspuuliiketoimintaan keskittynyt PrimaTimber sekä verkonrakentamis- ja palveluliiketoimintaa tekevä Exsane. Konsernin liikevaihto on 85 m€ ja se työllistää 200 ammattilaista neljässä eri maassa. Kolmannessa polvessa kulkevan yhtiön tavoitteena on jättää perinnöksi yhä kestävämpää liiketoimintaa. Tutustu Iivari Monoseen.

Haimme vahvaa ammatillista osaamista ja ulkopuolista näkemystä toimintamme tueksi, ja sitä kyllä saimme.

Kaj Källarsson, talousjohtaja, Iivari Mononen

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä