Strategia ja johtaminen • Ulkoistus

Heidi Eskelinen kasvokuva

Heidi Eskelinen

Tukea strategian toteuttamiseen

ATA Henkilöstöpalvelut Oy on henkilöstöpalveluyritys, joka yhdistää työnhakijat ja rekrytoivat yritykset ja keskittyy erityisesti pitkiin työsuhteisiin.

ATA Henkilöstöpalveluiden ja Talentreen välinen jatkuva palvelu keskittyi tukemaan toimitusjohtajaa hänen työssään, erityisesti strategian toteuttamisessa ja hallitustyöskentelyn käynnistämisessä. Keskiöön nousivat näin toimitusjohtajan katsaus ja sen ympärillä käytävä keskustelu erityisesti strategian toteuttamisesta ja talouden johtamisesta.

Palvelu oli jatkumoa ATA Henkilöstöpalveluiden strategiatyölle, jota yhtiö teki Talentreen kanssa edeltävänä vuonna.

Pidän ruohonjuuritason otteesta ja hyvästä haastamisesta.

Harri Apell, toimitusjohtaja, ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Asiat ja materiaalit jäsentyivät

Talentreelta Heidi Eskelinen toimi ulkopuolisena asiantuntijana, joka toi keskusteluihin mukanaan laajan talousosaamisen ja liiketoiminnan ymmärryksen. Yhdessä toimitusjohtaja Harri Apell ja Heidi kävivät läpi budjetoinnin, liikevaihdon ennusteet ja toteumat sekä strategisten projektien etenemisen.

Säännöllinen johdon konsultointi auttoi luomaan selkeän tilannekuvan ja jäsentämään ajatukset sekä materiaalit hallitustyöskentelyä varten.

Tapaamisissa laadittiin toimitusjohtajan katsaus, joka sisälsi liikevaihtoennusteet, strategisten projektien etenemisen ja markkinatilanteen. Katsaus tuki viestintää ja keskustelua hallituksen ja henkilöstön kanssa.

– Käynnistimme hallitustyön uuden strategian valmistuttua. Yhteistyö Heidin kanssa auttoi hahmottamaan, mitä asioita ja millä tavalla niitä viedään hallitukseen, Apell kertoo.

Yhteistä haasteiden ratkomista

Talentreen ja ATA:n yhteistyössä saavutettiin parempi ymmärrys strategisista tavoitteista ja niiden etenemisestä, mikä auttoi yhtiötä keskittymään oikeisiin asioihin. Samalla ulkopuolinen asiantuntija tarjoaa etäisyyttä ja kokemusta, josta on hyötyä haasteiden ratkomisessa.

– Pystyin hyödyntämään vahvaa talousosaamistani ja kokonaisvaltaista liiketoiminnan ymmärrystäni ATA:n hyväksi. Ulkopuolisena oli helppo viedä keskustelu esimerkiksi taloudesta tai henkilöstöstä helikopteriperspektiiviin ja kannustaa ja ohjata ajattelemaan eri osien yhteisvaikutusta, Heidi kommentoi yhteistyötä ATA:n ja Harrin kanssa.

Yhdeksän kuukauden ajan Harri ja Heidi tapasivat kuukausittain ja keskittyivät taloudelliseen tilannekuvaan ja toimintaympäristön luotaamiseen noin parin tunnin ajan. Keskustelun pääpaino oli aina tulevaisuuden rakentamisessa.

Kohti tavoitteita

Yhteistyön myötä ATA otti seuraavan askelen liiketoiminnan seurannassa ja johtamisessa, mikä tukee yritystä tavoitteidensa saavuttamisessa. Sama työ jatkuu yhtiössä nyt sisäisesti.

– Heidi on kovan tason ammattilainen ja pystyi tukemaan meitä hallitustyön käynnistämisessä. Pidän ruohonjuuritason otteesta ja hyvästä haastamisesta, joissa Heidi on loistava, Apell kertoo.

Säännöllinen asiantuntijasparraus tarjoaa toimitusjohtajalle hänen haastavaan työhönsä kokeneen työparin, jonka kanssa käydä läpi yrityksen tilannetta luottamuksellisesti ja avoimesti. Tämä tuo rauhaa ja suuntaa tekemiseen, ja helpottaa asioiden johtamista.

Heidi on kovan tason ammattilainen ja pystyi tukemaan meitä hallitustyön käynnistämisessä.

Harri Apell, toimitusjohtaja, ATA Henkilöstöpalvelut Oy

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä