Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

HR ja valmennus

Olli Paavola kasvokuva

Olli Paavola

Onnellinen yritys – ajatuksia rekrytoinnista

Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on paras ennuste yrityksen tulevasta menestyksestä. Hyvinvoiva henkilöstö saa aikaan enemmän ja puhuu työnantajastaan hyvää. Positiivinen työnantajakuva auttaa vetämään puoleensa parhaita osaajia, mikä synnyttää vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua.

Henkilöstön hyvinvointi ei synny itsestään. Työnantajan vastuulla on luoda parhaat mahdolliset edellytykset työn suorittamiselle. Henkilöstöä on aidosti arvostettava ja sen tulee näkyä organisaation arvoissa. Tarvitaan tekoja, ei pelkästään sanoja.

Työnantajan vastuulla on lisäksi löytää työyhteisöön sopivia ihmisiä, jotka haluavat työskennellä yhteisen tavoitteen eteen. Mikäli työntekijän asenne työtä kohtaan on heikko tai vaikutus työyhteisöön muuten negatiivinen, on ilmapiiri pilalla.

Työnantajan vastuulla on löytää työyhteisöön sopivia ihmisiä.

Onnellinen yritys vaatii kaikkien osallisten panoksen. Rekrytoitaessa uutta henkilöstöä kiinnitetään edelleen liikaa huomioita ihmisen koulutukseen ja kokemukseen. Niiden perusteella on helpompi tehdä valintoja, mutta ne harvoin tuovat onnistunutta lopputulosta. Julkisissa rekrytoinneissa pelivaraa on erityisen vähän. 

Ihmisen asennetta tai sopivuutta työyhteisöön on vaikeampi arvioida. Etenkin, jos noudatetaan perinteisiä rekrytointimenetelmiä, joissa johto haastattelee hakijat ja tekee valinnat. Valinnoissa painottuvat henkilökohtaiset mieltymykset ja lopputulos on harvoin työyhteisön kannalta paras.

Yksi hyväksi havaittu keino on ottaa henkilöstö mukaan rekrytointiprosessiin. Olemme itse yrityksessämme testanneet menetelmää, jossa työnhakija viettää ensin vapaamuotoisen keskusteluhetken tulevan työtiiminsä kanssa. Jos kemiat pelaavat, voidaan rekrytoinnissa edetä seuraavaan vaiheeseen.

Yksi hyväksi havaittu keino on ottaa henkilöstö mukaan rekrytointiprosessiin.

Asenteeseen liittyvät ongelmat tulevat ilmi yleensä vasta myöhemmin. Maailmalla yleistyvätkin esimerkiksi pay to quit -mallit, jossa työntekijälle maksetaan eroraha, jos hän päättää irtisanoutua työstään. Käänteiseen psykologiaan perustava malli pyrkii siihen, että työntekijä joutuu aidosti pohtimaan, onko motivoitunut työhönsä.

Rekrytointi on yrityksen tärkein päätös, ja sen onnistumisella on suuri vaikutus työyhteisön hyvinvoinnille. Siihen nähden tuntuukin uskomattomalta, miten huolettomasti siihen edelleen suhtaudutaan.

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä