HR ja valmennus

Kaisa Stigell kasvokuva

Kaisa Stigell

Hyvä esihenkilötyö tuo tulosta

Lujabetoni on Suomen johtava betoniteollisuusyritys, joka palvelee rakentajia yli 20 tehtaalla Suomessa ja Ruotsissa. Yli 70-vuotias perheyritys työllistää alihankkijoineen noin 1 000 henkeä.

Talentreen ja Lujabetonin yhteistyö on vuosien varrella ollut monipuolista. Parhaillaan Talentree toimii kumppanina Lujabetonin esihenkilövalmennuksissa, joiden tavoitteena on hyvän esihenkilötyön kautta vaikuttaa henkilöstön motivaatioon, yhtenäisen kulttuurin rakentumiseen ja lopulta yhtiön tulokseen.

”Motivaatioon vaikuttaa eniten kokemus omasta hyvinvoinnista ja osaamisesta. Tähän taas liittyy eniten esihenkilötyö. Siksi ensimmäisenä kannattaa lähteä vaikuttamaan esihenkilötyöhön ja sitä kautta yrityksen kulttuuriin”, Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mikko Satuli avaa.

Lujabetonilla on ollut jo pitkään käytössään oma osaamisen vahvistamisen malli, 1 000 johtajaa, johon myös esihenkilövalmennukset liittyvät:

”1 000 johtajaa on paitsi osaamisen vahvistamisen malli myös ajattelutapa, jonka punainen lanka on välittäminen. Kehitämme monin tavoin ajattelua, jossa välitetään laajasti niin työkaverista, itsestä kuin yrityksen menestyksestä. Osa tätä ovat valmennuskokonaisuudet: haluamme tarjota esihenkilöille työkaluja, jotka mahdollistavat välittämisen ja sitä kautta hyvän tuloksen”, Satuli kuvaa mallin taustoja.

Osaavalla esihenkilötyöllä on suurin merkitys henkilöstömme motivaatioon, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.

Hanna-Riikka Sirviö, HRD-päällikkö, Lujabetoni

Kulttuurisesti yhteensopiva kumppani

Kumppania valitessaan Lujabetoni kiinnitti huomiota erityisesti siihen, miten valmennuksia lähdetään heidän tavoitteidensa pohjalta konseptoimaan. Huomion kohteena oli myös valmentajien johtamiskokemus ja käytännönläheinen ote niin valmentamiseen kuin sen teemoihin, Lujabetonin HRD-päällikkö Hanna-Riikka Sirviö kertoo:

”Meille erityisen tärkeää oli kulttuurinen yhteensopivuus ja kyky rakentaa valmennuksista sisältöineen tarpeitamme vastaavia ja Lujabetonin näköisiä. Tietynlainen intuitiivisuus ja tarpeidemme ymmärrys kokonaisuuden ja sisältöjen kehittämisessä oli tärkeää. Näissä ajatuksemme Talentreen kanssa kohtasivat ja päädyimme yhteistyöhön.”

”Talentree on meidän näköinen ja ketterä toimija, joka osaa kuunnella asiakasta ja toteuttaa tarpeita vastaavaa valmennusta”, Satuli komppaa.

Osana yhteistyötä päivitettiin Lujabetonin kaikille esihenkilöille suunnattu johtamisen perusvalmennus ja luotiin uusi, syventävä valmennus pidempään toimineille esihenkilöille. Samalla toimintatapoja uudistettiin huomioiden vaihtelu, jatkuvuus ja kustannustehokkuus.

Työkaluja välittämiseen ja tuloksentekoon

Yhteisten valmennuspäivien tavoitteena on rakentaa yhtenäistä kulttuuria ja johtamista:

”Esihenkilömme toimivat valtakunnallisesti hajallaan, eivätkä välttämättä tunne toisiaan ennestään, joten yhtenäistä kulttuuria tai ajatusta johtamisesta ei luonnostaan synny. Valmennuspäivät tuovat ihmiset yhteen ja edistävät yhteistä näkemystä siitä, millaista johtamista halutaan”, Sirviö kertoo.

Perustan sisällöille luovat yhtiön arvot ja niiden mukainen toiminta:

”Mielestämme hyvä ohjaaminen, arvostava kohtaaminen ja nähdyksi tulemisen kokemus kuuluvat kaikille. Valmennusten kautta haluamme varmistaa, että johtaminen ja esihenkilötyö on laadukasta ja sen kivijalkoina toimivat vastuullisuus ja välittäminen, osallistuminen ja osallistaminen sekä innostaminen ja luottamuksen rakentaminen”, Sirviö jatkaa.

Lujabetonin pitkäjänteiset panostukset esihenkilötyöhön näkyvät Satulin mukaan myös tuloksessa:

”On selvästi nähtävissä, että kun esihenkilötyö saa hyvät arvosanat, on tuloksentekokyky ja myös mitatut tulokset parempia.”

Pitkäjänteinen yhteistyö lisää luottamusta

Sirviö näkee yhteistyön Talentreen kanssa mutkattomana ja korostaa sen mukanaan tuomaa luottamusta:

Kaisa on valmentajana oppinut tuntemaan yrityksemme ja kulttuurimme, ja voin luottaa, että valmennukset toteutetaan aina osaavasti ja laadukkaasti. Jo toteutuneiden valmennusten valossa voin luottaa myös siihen, että henkilöstömme arvostavaa valmentajaa ja haluaa ottaa valmennuksista kaikki opit irti.”

Uudet kokonaisuudet ovat saaneet kiitosta myös osallistujilta:

”Palaute osallistujilta on kaikissa toteutuksissamme ollut erittäin positiivista, teemat ja sisältö on nähty esihenkilön arkeen sopivaksi ja työkaluja tarjoavaksi. Samoin valmennustyyli on koettu asiantuntevaksi, innostavaksi ja osallistavaksi. Olemme yhdessä Talentreen kanssa kehittäneet valmennuksia jatkuvasti eteenpäin, esimerkiksi rytmityksen ja osallistamisen suhteen”, Sirviö kertoo.

Kulttuuri vahvistuu kohtaamisissa

Tuotannon työnjohtajana toimiva Joni Leipälä pitää arvossa sitä, että Lujabetoni tarjoaa henkilöstölle laajasti osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Leipälälle esihenkilöiden perusvalmennus oli mahdollisuus verkostoitua yhtiön sisällä, kerrata perusteita ja saada uutta näkökulmaa asioihin:

”Uutena esihenkilönä koulutus oli itselle antoisaa tutustumista ja ajatustenvaihtoa vastaavassa roolissa toimivien kanssa. Suurimpana antina oli omien alaisten ymmärtäminen, se, että osaa käsitellä asioita ja kuunnella mielipiteitä myös muista näkökulmista. Myös asioiden priorisointiin ja aikatauluttamiseen sai tuotua koulutuksesta hyviä käytäntöjä.”

Syventävään koulutukseen osallistunut, aluemyyntipäällikkönä toimiva Samuli Soronen korostaa valmennuspäivien merkitystä erityisesti kulttuurisesta näkökulmasta:

”Suurin anti itselle on ollut tavata muita ja huomata, että ympärillä on paljon samalla tavalla ajattelevia tyyppejä, joille arvot ovat merkityksellisiä paitsi sanoina myös tekoina. Yhteiset valmennuspäivät vahvistavat tunnetta siitä, että olemme hienon yrityksen palveluksessa ja koska puhumme jo valmiiksi samaa kieltä, pääsemme johtamista ja yhtiötä koskevissa asioissa nopeasti syvälle. Koen myös, että pystyn antamaan takaisin sitä tukea, jota olen itse aloittaessani saanut.”

Ylätasolla Lujabetonin näkemyksellinen työ esihenkilötyön ja työntekijäkokemuksen kehittämiseksi näkyy siinä, että yli kymmenvuotisen tarkastelujakson aikana yhtiön henkilöstötyytyväisyys on yhtä vuotta lukuunottamatta kehittynyt jatkuvasti parempaan.

Talentree on tuonut meille työkaluja ja mahdollistanut mahdollisimman hyvän välittämisen

Mikko Satuli, henkilöstöjohtaja, Lujabetoni

Projektissa mukana

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä