Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

HR ja valmennus • Strategia ja johtaminen

Soile Rissanen kasvokuva

Soile Rissanen

Rohkea kirkastaa tavoitteensa, toimii tiiminä – ja menestyy

Vanha sananlasku ”rohkea rokan syö” kertoo myös tähän ajan hetkeen sopivan, yksinkertaisen totuuden: Rohkea pitää puolensa, saa syödäkseen ja menestyy.

Matin päivän (24.2.2022) jälkeinen koronan kurittama maailmamme on kaikessa myllerryksessään jo nyt erilainen ja epävarma, eikä tulevaisuus näytä merkkejä tasaantumisesta.

Kun maailmaa ympärillämme ravistellaan, myös tarve kirkastaa johtamisen visiota ja toimintamalleja kasvaa. Rohkeus yhdistetään usein start-up yritysten kasvuintoon ja pöhinään, mutta rohkeus panostaa avoimuuteen, selkeyteen ja kirkkaisiin tavoitteisiin kuuluu kaikille.

Yksi organisaation tärkeimpiä tehtäviä on tunnistaa itselleen toimiva strategia ja tehdä valintoja sen perusteella. Strategian luominen ja sen tarkastelu on normaalitilanteessakin monimutkaista ja systeemistä päätöksentekoa monimutkaisessa ympäristössä.

Rohkeus avoimeen ja yhteiseen tilannetarkasteluun luo luottamusta tulevaan ja mahdollistaa rikkaan keskustelun myös vaikeista –  ja tärkeistä – nyansseista.

Vaali rohkeaa ymmärrystä

Toimintaympäristön myllerryksen keskellä on rohkeutta pysähtyä arvioimaan, onko organisaatiomme tekeminen strategista ja pitkäjänteistä vai useammin pelkkää tulipalojen sammuttelua.

Kukapa meistä ei olisi epävarmuuden keskellä todennut hiljaa mielessään, että haluaa tehdä asiat niin kuin on aina ennen tehty. Valitettavasti mukavuus on usein ansa, jossa unohdamme huomioida nousevia haasteita tai ohitamme herkullisia mahdollisuuksia.

Moni toimiala painii jo nyt ennennäkemättömien rekrytointihaasteiden kanssa ja kohtaa nopeita muutoksia asiakkaiden ostokäyttäytymisessä, puhumattakaan poikkeuksellisesta kustannusinflaatiosta nurkalla jos toisella.

Nyt jos koskaan on tärkeää ymmärtää, missä olemme ja miksi, mutta samalla myös luoda näkemys siitä, mihin maailma menee ja mitä se tarkoittaa meille. Näkemyksen kirkastaminen muutosvoimien keskellä ohjaa meidät entistä keskeisemmin skenaariotyöhön.

Yhdistän skenaariotyön vahvasti varautumiseen ja jatkuvuuden varmistamiseen – myös talouden osalta. Kun piru on piirretty seinälle, on se tunnistettu, lähestyttävämpi ja voitettavissa. Samalla tavoin, kun tavoite on piirretty seinälle pilkotuiksi kiintopisteeksi, on se lähestyttävämpi ja saavutettavissa.

Hyvin purettu ja pureskeltu skenaariotyö ei selkeytä pelkästään strategiaa ja taloudellista viitekehystä, vaan luo pohjaa myös esimerkiksi palvelutarjooman ja kyvykkyyksien kehittämiselle.

Ota kaikki mukaan

Organisaation kyky tarkastella asiakkaiden tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia sekä reagoida niihin edellyttää kaikkien osallistumista ja yhteisen kokonaisymmärryksen, ”systeemiälyn”, kehittymistä. Valintojen tekeminen on tuolloin astetta helpompaa.

Yksi rohkeimmista lauseista on strategiatyössä on ”Minä en tiedä”.

Tietämättömyyden tai epävarmuuden tunnustaminen on yksi rohkeimmin uuteen ja uteliaaseen valintaan ohjaavista teoista. Se ohjaa myös turvautumaan toisiin, käynnistämään keskustelua ja ratkaisemaan asioita yhdessä.

Osallistaminen on rohkeutta, ulkopuolelle jättäminen on välinpitämättömyyttä.

Toteuta rohkeasti ja läpinäkyvästi

Ymmärrys tilanteesta, näkemys tulevasta ja sitä vasten tehdyt valinnat johtavat meidät tärkeimpään ja eninten rohkeutta vaativaan vaiheeseen: valintojen toteutukseen.

Tässä ajassa sorrumme helposti – ja osittain pakotettuna – toteuttamaan liian montaa muutosta samanaikaisesti, ”toteuttamisen raivoon”.

Toteuttamisen raivossa harkinta ja päätöksenteko ei ole kontrolloitua, vaan arvaamatonta, näennäistä ja usein epäkunnioittavaa siinä mukana olevia ihmisiä ja koko strategiaprosessia kohtaan.

Rohkeassa toteutuksessa keskitytään toteuttamisraivon sijaan muutamaan selkeään, tarkkaan valittuun muutokseen, priorisoidaan niin että ranteet paukkaa ja seurataan yhdessä toimenpiteiden etenemistä.

Hyvin harkittu, rutinoitunut seurantajärjestelmä kommunikoi itse strategiasta ja sen seurauksena haettavasta strategisen muutoksen toteutumisesta.

Uskon, että ne organisaatiot, jossa kaikilla on yhteinen ymmärrys tavoitteista, kokonaiskuva niiden saavuttamisen mahdollistavista tekijöistä sekä radikaalia, rohkeaa läpinäkyvyyttä, selviytyvät myllerryksessä paremmin.

Johda rohkeasti

Henkilökohtaisesti inhoan sanaa jalkauttaa, mutta silloin tällöin käytän sitä kuvaavamman sanan puutteessa – puistatellen kuitenkin.

Aktivisti-minä makustelee tällä hetkellä strategian henkilökohtaistamista jalkauttamisen sijaan.

Työelämän siirtyessä itseohjautuvampaan, arvo-ohjatumpaan ja yksilöllisempään suuntaan, henkilökohtaisuudella on voimansa. Rohkealla johtamisella annetaan tilaa strategian henkilökohtaistamiselle: yhteisen ymmärryksen syntymiselle keskusteluissa ja jokaisen omaa työtä ja sen merkityksellisyyttä, omia toimintatapoja, osaamista ja ennen kaikkea tavoitteita koskevalle reflektoinnille.

Omaksi koettu strategia, toimintamallien selkeys ja tekemisen fokus helpottavat rohkeuden käyttöä myös suunnanvaihtotilanteessa. Myllerrys ja ryske ympärillämme vaativat meiltä ketterää suunnanvaihtoa tulevina kuukausina ja vuosina varmasti.

Reagoi ketterästi ja joukkueena

Rohkean uudistumisen keskiössä on ketterä strategia, joka toteutuu organisaation kaikilla tasoilla.

On sanomattakin selvää, että myllerrykseen, muutoksiin ja valintoihin tulee reagoida yhdessä, joukkueena. Omassa rohkean johtamisen aktivismissani uskon systemaattisuuteen ja intuitioon myös strategiatyössä ja sen johtamisessa.

Rohkeuden systemaattisuus tarkoittaa tuolloin rohkeutta olla ketterä, rohkeutta ymmärtää, rohkeutta nähdä, rohkeutta tehdä valintoja ja rohkeutta toteuttaa yhdessä sovittuja toimenpiteitä.

Jokaisen strategian arvo mitataan toteutuksessa. Rohkealla johtamisella voimme yhdessä rakentaa vastuullista, inhimillistä ja kestävää liiketoimintaa – toivoa keskelle maailman myllerrystä.

Lue lisää

Strategia & johtaminen

Valitse selkeä yhteinen suunta ja ymmärrys siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Kehitä kykyänne johtaa tehty työ arkeen ja toteuttaa muutos.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Antti Haapakorva

Perustajaosakas, liikkeenjohdon konsultti

Kasvun moniottelija vahvuutenaan strategia- ja hallitustyö, OHJ-ketjun kehittäminen sekä haastavat muutosjohtamisen tilanteet.

+358 44 056 7444
antti.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä