Tunnetaidot ovat kovaa valuuttaa tulevaisuuden työelämässä. Menestyksekäs sisäinen viestintä, tiimityöskentely ja asiakaspalvelu nojaavat kykyyn tunnistaa ja ymmärtää omia sekä toisten tunteita – ja käsitellä näitä maltin ja ymmärryksen kera. Henkilökohtaisella tasolla tunneäly auttaa säätelemään kuormitusta, ohjaamaan työskentelyä ja edistämään omaa hyvinvointia. Tunneäly koostuu itsetuntemuksesta, itsensä johtamisesta, motivaatiosta, empatiasta ja sosiaalisista taidoista. Alta selviää, mitä nämä käytännössä tarkoittavat.

  1. Tiedostat omat tunteesi

Tunneälykkäillä ihmisillä on hyvä itsetuntemus. He havaitsevat omat tunnetilansa ja ymmärtävät, mikä niiden taustalla vaikuttaa. Tämän seurauksena he pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä. Itsetuntemuksen myötä käsitys omista heikkouksista ja vahvuuksista on realistinen, ja suhtautuminen niihin rentoa.

  1. Pystyt säätelemään tunteitasi

Impulsiivinen käytös kuten tunnepitoiset päätökset tai sanalliset hyökkäykset kertovat, että tunteiden säätely vaatii vielä harjoitusta. Kehittynyt itsesäätely mahdollistaa tunnekuohun taltuttamisen, hyvän ilmapiirin luomisen ja paineen alla työskentelyn. Työyhteisössä tämä näkyy toimivana tiimityönä ja olennaiseen keskittymisenä.

  1. Työskentelet määrätietoisesti

Impulssien hallintaan liittyy kyky lykätä välitöntä mielihyvää ja työskennellä keskittyneesti tietyn tavoitteen eteen. Hyvät tunnetaidot auttavat löytämään motivaation – ja pitämään riman korkealla. Tämänkaltainen itsensä johtaminen on tehokkaan työskentelyn edellytys ja lisää työn imua.

  1. Osaat asettua toisen asemaan

Tunnetaidoista tärkeimpiä on empatiakyky – eli kyky tunnistaa toisten ihmisten haluja, tarpeita ja näkökulmia. Empaattinen ihminen lukee herkästi hienovaraisiakin vihjeitä ja osaa esittää asiansa siten, että huomioi toisen tunteet. Empatia on erityisen tärkeää muutosjohtamisessa ja asiakastyössä sekä yksilöiden kehittymisen tukemisessa.

  1. Yhteistyötaitosi ovat hyvät

Hyvillä sosiaalisilla taidoilla varustettu ihminen on helposti lähestyttävä, luo vahvoja ihmissuhteita ja osaa antaa palautetta. Hänelle on tyypillistä olla tiimipelaaja, joka auttaa muita kukoistamaan ja ratkoo taitavasti konflikteja.

Kiinnostaako itsesi kehittäminen ja johtajuus? Lue myös Hyvän johtamisen 7 teesiä ja Näin kehityt esimiehenä.