Yhteiskunnan ja työelämän kasvavasta muutosvauhdista on puhuttu paljon, monien mielestä kyllästymiseen asti. Siitäkin huolimatta keskustelua ja ennen kaikkea konkreettisia toimenpiteitä muutoksen ympärillä tulisi olla enemmän.

Yhteiskuntarauha järkkyy, kun yhä useampi ihminen kokee putoavansa kehityksen kelkasta ja osaaminen sekä taloudellinen menestys kasautuvat yhä harvemmille. Journal of Democracyn julkaiseman tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa ja Britanniassa 70 % vanhemmista ikäluokista pitää demokratiaa olennaisena arvona, mutta nuorista enää 30 %. Kehitys on samansuuntainen kaikissa teollisuusmaissa.

Keskustelua ja konkreettisia toimenpiteitä muutoksen ympärillä tulisi olla enemmän.

Kasvava epävarmuus, pelkotilat ja luottamuksen mureneminen päättäjiin synnyttävät otollisen maaperän populismille ja sitä hyödyntäville johtajille. Keskeinen viesti rakentuu lupaukselle paremmasta elämästä ja ulkoisten vihollisten torjumiselle.

Päättäjien näkökulmasta tilanne ei ole helppo. Monimutkaista maailmaa on yhä vaikeampi jäsentää. Ja vaikka ymmärrystä olisikin, eivät radikaalit ehdotukset useinkaan miellytä äänestäjiä.

Polarisoituvan yhteiskunnan kehityskulkua on vaikea pysäyttää. Valmiita ja helppoja ratkaisuja ei ole, sillä jokaisen henkilökohtainen vastuu itsensä kehittämisestä kasvaa väistämättä. Avainkysymys on se, miten ihmisiä voisi auttaa monimutkaistuvan maailman jäsentämisessä.

Olennaista on auttaa ihmisiä jäsentämään monimutkaistuvaa maailmaa.

Yksi hyvä tapa on kehittää yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyöllä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten itsenäisen oppimisen. IT-yhtiö Reaktorin ja Helsingin yliopiston yhdessä kehittämä Elements of AI -verkkokurssi on tästä hyvä esimerkki. Tavoitteena on saada yksi prosentti suomalaisista opiskelemaan tekoälyn perusteita vuonna 2018.

Vastaavanlaisia avauksia kaivataan lisää. Yrityksille se on erinomainen mahdollisuus kantaa yhteiskuntavastuuta ja jakaa korkeaa erikoisosaamista yhteiskunnan hyväksi. Julkisen puolen tehtäväksi jää potentiaalisten hankkeiden aktiivinen tukeminen ja mahdollistaminen.

Kasvava ymmärrys aikamme ilmiöistä vähentää pelkoja ja ennakkoluuloja. Ketään ei voi oppimiseen pakottaa, mutta mahdollisuuksien monipuolistuessa yhä useampi löytäisi varmasti omaehtoisen kiinnostuksen opiskeluun. Otatko tekoälyhaasteen vastaan? Minä ainakin otan.

Terveisin, Olli

Artikkeli on julkaistu Savon Sanomissa 26.9.2018