Globaali maailma elää historiansa suurimpien ongelmien edessä. Ihminen on omalla toiminnallaan lyhyessä ajassa ajanut koko planeetan kestävyyden äärirajoille. Kehitys on tapahtunut ihmisen ehdoilla, luonnon kustannuksella.

Mielenkiintoinen ja toivoa herättävä lähestymistapa ongelmiin on biomimiikka. Biomimiikassa opiskellaan ja tutkitaan luonnossa esiintyvien prosessien ja ekosysteemien toimintaa. Niistä inspiroitumalla ja niitä kopioimalla pyritään ratkaisemaan ihmiskunnan eritasoisia ongelmia.

Biomimiikka tutkii luonnossa esiintyviä prosesseja ratkaistakseen ihmiskunnan ongelmia.

Ihminen pitää itseään ja saavutuksiaan ylivertaisina. Miljardien vuosien evoluutio on kuitenkin luonut ekosysteemin, jota ihmisen on lyhyen elinkaarensa pohjalta vaikea ymmärtää. Luonto ei ole monimutkaisempi kuin kuvittelemme. Se on monimutkaisempi kuin osaamme kuvitella.

Todellinen haaste on nöyrtyä tämän totuuden edessä ja opetella kestäviä ratkaisumalleja. Biomimiikka on luonut jo joitain vaatimattomia mutta lupaavia esimerkkejä. Tähän mennessä uutiskynnyksen ovat ylittäneet esimerkiksi siilin piikkien rakennetta mukailevat iskunkestävät kypärät.

Seuraavassa vaiheessa voisimme löytää uusia innovaatioita globaalien kestävyysongelmien ratkaisemiseen. Tutkimustyön alla ovat ainakin tehdas, joka toimii kuten metsän ekosysteemi sekä luonnonmukainen muovin valmistusprosessi.

Biomimiikkaa voidaan soveltaa myös uusien liiketoimintamallien rakentamiseen.

Biomimiikkaa voidaan soveltaa myös uusien liiketoimintamallien rakentamiseen. Luonnon inspiroimasta liiketoimintamallista on tunnistettu ainakin seuraavia ominaisuuksia. Sen tulee olla resilientti ja adaptiivinen. Se ei vastusta muutosta ja palautuu normaaliin tilaan nopeasti vaikeuksien jälkeen. Lisäksi se optimoi resurssien käyttöä ja toimii hyvin systeemisesti.

Biomimiikan inspiroima liiketoiminta on arvo-ohjautunutta, ja sitä tehdään luontoa kunnioittaen. Tällöin verkostoriippuvuus on vahvaa ja yhteispeli saumatonta. Kehittyneimmissä malleissa ei tarvita edes johtajaa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat luonnossa esimerkiksi kottaraisparvet, joiden saumatonta yhteistyötä voi vain ihmetellä.

Uusien innovaatioiden ei tarvitse syntyä tyhjästä, sillä luonto on ratkaissut monia asioita puolestamme. Todellista muutosta ei kuitenkaan tapahdu, ellemme nopeasti muuta ajatteluamme, toimintatapaamme ja suhtautumistamme luontoon ja sen kestokykyyn.

Muutosterveisin, Olli

Teksti on julkaistu Savon Sanomissa 7.11.2018.