Pohjois-Savon I Love Työvoimapalvelut -haastekilpailun voittajat julkaistiin 28.11.2019 Kuopiossa. Kilpailussa haettiin ratkaisuja maakunnan rekrytointihaasteisiin kahdessa kategoriassa, alle ja yli 200 000 €:n ratkaisuina. Talentreen ideoima Piilo-palvelu sai kunniamaininnan alle 200 000 €:n kategoriassa.

Löydä työpaikkasi Piilosta!

Talentreen innovoima ratkaisuehdotus oli piilotyöpaikkoja tekoälyn avulla näkyväksi tekevä Piilo-palvelu. Piilo-palvelun ideana on koota piilotyöpaikat näkyville pilvipalveluun, jossa ne ovat työnhakijoiden ja työvoimaneuvojien hyödynnettävissä. Myös yritykset hyötyvät Piilo-palvelusta, sillä ne saavat varteenotettavia avoimia hakemuksia ja yhteydenottoja jo ennen, kuin lisätyövoiman tarpeeseen havahdutaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan lähes 70 % vapaana olevista työpaikoista on niin sanottuja piilotyöpaikkoja, ja muun muassa kasvuyrityksissä syntyy jatkuvasti piileviä osaamis- ja rekrytointitarpeita, joihin ei ennätetä reagoida ajoissa.

I Love Työvoimapalvelut -haastekilpailussa haettiin innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja, joilla taklataan työvoiman saatavuushaasteita ja yritysten rekrytointiongelmia Pohjois-Savon alueella. Poikkeuksellinen kilpailu herätti valtakunnallista huomiota, ja toukokuussa 2019 lanseerattu avoin haku tuotti 37 alustavaa ratkaisuideaa, myös maakunnan ulkopuolelta. Näistä kymmenen eteni jatkosparraukseen yhdessä TE-hallinnon asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisuehdotuksia jatkojalostettiin, ja ne arvioitiin anonyymisti syksyn aikana.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat yksikön päällikkö Jan Blomberg (Pohjois-Savon ELY-keskus), toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi (Kuopion alueen kauppakamari), johtaja Soile Lahti (Pohjois-Savon TE-toimisto), neuvotteleva virkamies Johanna Laukkanen (TEM) sekä työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen (Kuopion kaupunki).

Digitaalisia ratkaisuja työllisyyden edistämiseksi

Kilpailun voittajiksi yli 200 000 €:n ratkaisujen sarjassa valittiin BearIT Oy:n kehittämä digitaalinen valmennusalusta, joka tarjoaa työnhakijoille yksilöllisiä työllistämistä edistäviä palveluita yhden luukun periaatteella.

Alle 200 000 €:n ratkaisujen sarjassa voittajiksi valittiin valmennusyritys Kumouksen ja oppimispelistudio 10 Monkeysin kehittämä Uralle nyt! -verkkopalvelu. Kyseessä on opiskelijoille ja nuorille aikuisille suunnattu, tekoälyä hyödyntävä ratkaisu tarvetyöpaikkojen hakuun.
Myös toinen palkittu ratkaisuehdotus tässä kategoriassa oli valmennusyrityksen ideoima. Anakom koulutus- ja valmennuspalvelut Oy:n ratkaisu pyrkii yhdistämään työtä etsivät henkilöt ja työvoimaa tarvitsevat yritykset etsimällä ja valmentamalla yrityslähtöisesti sellaisia kohderyhmiä, joissa työttömyys muuten on keskimääräistä suurempaa. Kunniamaininnan sai Talentreen lisäksi Teemu Salonen, joka kehitti videopohjaisen rekrytointiviestinnän työkalun, Työhuoneen.

Lue lisää I Love Työvoimapalveluiden voittajista ja valintaperusteista ELY-keskuksen sivuilta.