Alustatalous on meille luonteva kasvusuunta.

Teo Kuosmanen, varatoimitusjohtaja, TAHKOcom

Olemme tehneet Talentreen kanssa yhteistyötä jo pitkään. Viimeisin yhteinen projektimme on verkkokauppauudistus, joka mahdollistaa sujuvan mobiiliostamisen ja entistä laajemman palvelutarjonnan. Ulkopuolisen kumppanin kanssa resurssi on saatu skaalattua suunnitelmallisesti, ja kehitys on nopeampaa, kun käsipareja on enemmän.

Rakensimme nykyaikaisen rajapinnan moderneilla teknologioilla

Halusimme uuden, modernin verkkokaupan, sillä käyttämämme teknologia oli päässyt vanhentumaan. Lisäksi kuormitus verkkokaupan puolella heijastui viiveenä toiminnanohjausjärjestelmäämme.

Vanha verkkokauppamme oli rakennettu työpöytäselain lähtökohtana. Nyt lähdimme kehittämään kauppaa mobiili edellä ja tutkimme paljon sitä, miten muun muassa maailman käytetyimmät ratkaisut toimivat, ja toimme verkkosivullemme samaa ajattelua.

Rakensimme modernilla teknologialla responsiivisen käyttöliittymän, joka toteutettiin uutena rajapintaratkaisuna olemassa olevaan taustajärjestelmäämme. Talentree konsultoi meitä käyttöliittymäkehityksen ja kokonaisarkkitehtuurin osalta, ja vastasi suorittavasta työstä omatoimisesti; meillä on ollut enemmän arkkitehtirooli.

Nopea apu ja täsmäosaaminen oli elintärkeää

IT:n kehittäminen on yksi meidän strategisista kärjistämme: Tahkolla emme voi enää liiketoimintaamme kasvattaa, joten alustatalous on meille luonteva kasvusuunta. Nykyinen teknologiadekki ja React mahdollistavat nopeammat haut ja responsiivisuuden, ja homma pysyy kasassa.

Toteutimme Talentreen kanssa pari vuotta sitten digitaalisen kehittämisen kehittämisen projektin, joka loi hyvän pohjan nyt tehdylle yhteistyölle. Otimme tuolloin käyttöömme mm. GitHub-palvelut ja ympäristön hallinnan, joiden pohjalle rakensimme uudella ohjelmointitavalla ensin kevytvarausjärjestelmän, jota voimme tarjota toisten yritysten käyttöön. Tältä pohjalta oli hyvä lähteä tiukalla aikataululla uudistamaan myös verkkokauppaa.

Talentree tarjosi apua käytännön tekemiseen ilman turhia kynnyksiä. Oma ohjelmistokehittäjämme on tehnyt järjestelmän ylläpito- ja kehitystöitä yksin viimeiset viisi vuotta, ja omin voimin meillä olisi mennyt samaan urakkaan kaksi vuotta – nyt saimme verkkokaupan pystyyn neljässä kuukaudessa. Talentreen teknologiaosaamisen portfolio on laaja, ja saimme apua juuri tarpeeseen.

Uusi käyttöliittymä on nopea ja luotettava

Uusi verkkokauppa on freesi ja nopea ja toimii hyvin. Palaute asiakkailta on ollut hyvää, ja kun saamme vielä loputkin ominaisuudet tuotua uuteen kauppaan, on se kaikin puolin parempi ja käyttäjäystävällisempi.

Kauttamme tehdään 10 000 asiakasvarausta vuosittain, ja näistä 85 % tulee netin kautta. Tällä hetkellä 60 % varauksista tehdään mobiililaitteella, ja jos sivusto ei toimi, käyttäjät siirtyvät toisaalle. Moderni ja luotettava verkkokauppa ja toimiva mobiilikäyttöliittymä ovatkin liiketoiminnallemme elinehtoja.

Nyt myös tietokannat eri järjestelmien välillä toimivat hyvin, eikä verkkokaupan kuormituksen kasvu näy enää viiveenä toiminnanohjausjärjestelmässämme, kuten aiemmin kävi.

Saimme maailmanluokan tukea moderniin ohjelmistokehitykseen

Talentree pystyy tarjoamaan laajasti osaamista, konsultointia ja käytännön toteuttamista. Nykyään IT-kehityksessä korostuu se, että teknologiat ovat hyvin kehittyneitä, jolloin osaamisen täytyy olla todella syvää, pelkkä laaja osaaminen ei riitä. Talentreella on laaja sateenvarjo osaamista, ja sen alta löytyy henkilöitä, jotka tuntevat oman vahvuusalueensa erittäin hyvin.

Talentree tuli aikoinaan kumppaniksemme yritysverkon kautta, ja on aina ollut luottamuksen arvoinen: aikataulut ovat pitäneet ja yhteistyö on ollut luontevaa, kun Talentree tuntee meidän järjestelmämme ja toimintaympäristömme. Talentreen valinta verkkokaupan uudistukseen oli siten luonnollinen jatkumo.

Fakta on, että aikataulu oli tosi tiukka. Mielestäni se, että saimme projektin maaliin aikataulussa ja laadukkaasti, on ihan erinomaista. Tämä oli juuri oikea aika ja strategian mukaista tekemistä, ja olen kyllä tyytyväinen.

Katsomme nyt yhteisiä jatkopolkuja muiden tuotteiden tuomisen kautta ja lähdemme mm. auditoimaan tietoturvaamme.

Projektin teknologiset speksit

Kokonaisuuteen kuuluivat verkkokaupan mobiililähtöinen toteutus käyttöliittymäsuunnitelman perusteella sekä teknisen arkkitehtuurin varmistaminen tulevien palveluiden ja tuotteiden varalle.

Verkkokauppa toteutettiin Reactilla tukeutuen GraphQL-rajapintaan, joka integroi kokonaisuuden taustajärjestelmiin muodostaen samalla selkeät tietomallit tekemisen sujuvoittamiseksi. Typescript-ohjelmointikieli oli luonnollinen valinta toteutukselle, jotta vältyttiin turhilta yllätyksiltä nopealiikkeisen kehittämisen aikana.

Käyttöliittymä julkaistiin AWS Amplify palvelun kautta, jossa CI/CD-toiminnot sekä ympäristön- ja domain-hallinta ovat nivottu helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Oikeat teknologiset valinnat ja ketterät toimintatavat olivat avainasemassa nopean kehityssyklin ja tiukan aikataulutavoitteen saavuttamisessa.

TAHKOcom

TAHKOcom on moderni, asiakaspalveluhenkinen elämyskauppa, joka auttaa kävijää viettämään parhaan loman Tahkolla. Aidosti paikallinen yritys on yksi Tahkon suurimmista markkinoijista ja asiaskaspalvelurajapinta lähes kaikkeen, mitä Tahkolla tapahtuu. TAHKOcomin verkkokauppa on yksi Suomen vanhimmista, ja rakennettu 90-luvulla.

Ytimeltään loma-asuntoja vuokraava TAHKOcom on ohjelmistoyritys, joka tarjoaa verkkokauppa-alustaansa jatkossa myös muille alan toimijoille. Yrityksen pitkälle kehitetyssä toiminnanohjausjärjestelmässä yhdistyvät vuokraus- ja elämyspalveluiden verkkokauppa, huollon ja siivouksen toiminnanohjaus sekä yrityksen intra tmv. TAHKOcomin liikevaihto touko-huhtikuussa 2020–2021 oli 5 M€. Tutustu TAHKOcomiin >>

Kaipaatteko koodaavia käsipareja?

Jos skaalautuva tuotekehitysresurssi veisi kehitysideanne nopeammin maaliin, ota yhteyttä Santeriin, santeri.siltala@talentree.fi. tai 050 3659879 Saat käyttöösi moniosaajatiimin, jonka avulla toteutat nykyaikaiset ohjelmisto- ja teknologiaratkaisut joustavasti. Voit myös suoraan varata tapaamisajan Santerille.

Resurssi saatiin skaalattua suunnitelmallisesti ja kehitys oli nopeaa.

Teo Kuosmanen, varatoimitusjohtaja, TAHKOcom