Halusimme järjestelmän, joka on käytettävissä ja kehitettävissä pitkään.

Miika Mustonen, työpäällikkö, Pettersteel Oy

Rakensimme Talentreen kanssa toiminnanohjausjärjestelmämme käytännössä uudestaan. Nykyaikainen toteutus parantaa järjestelmän toimintavarmuutta, tuo käyttöömme uusia toiminnallisuuksia ja mahdollistaa sujuvan jatkokehityksen.

Tavoitteena kilpailukykyinen hinnoittelu ja työn sujuvuus

Vanhan järjestelmämme toiminta oli epästabiilia. Sitä oli rakennettu ajan saatossa kuin korttitaloa, ja taustalla koodi alkoi olla aika huonossa kunnossa, joten muutoksista saattoi seurata odottamattomia asioita. Kun järjestelmää ei enää uskaltanut kehittää, päättelimme, että on parempi tehdä uusi.

Uuteen järjestelmään kohdistui muutamia tärkeitä odotuksia. Lähdimme rakentamaan uusia toiminnallisuuksia erityisesti hinnoitteluun ja käyttöoikeuksien hallintaan. Pystymme nyt hyödyntämään eri hinnoittelumalleja ilman mittavaa käsityötä.

Yksi syy lähteä rakentamaan uutta järjestelmää oli lisäksi se, että halusimme yhdenmukaistaa tilauskanavamme. Meillä on ollut käytössä eri tilauskanavat tuoteasiakkaillemme ja asentajillemme, sillä verkkokaupassamme tehtyjä ei tilauksia ei pystytty vanhassa järjestelmässä sitomaan samalle laskulle asennustyön kanssa. Rakensimme tässä projektissa linkin verkkokauppamme ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän välillä, ja nyt myös asentajiemme peltitilaukset kulkevat verkkokaupan kautta.

Tunnistimme ydinasiat ja suunnittelimme rajapinnat

Lähdimme liikkeelle kuvaamalla rautalankamalliin järjestelmän käyttötavat eri roolien kuten myynnin, tuotannon ja laskutuksen näkökulmasta ja eri vaiheissa tilausprosessia. Samalla tunnistimme kriittisimmät hoidettavat asiat ja mietimme, miten muut järjestelmämme linkittyvät asennuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä pohjamääritys oli erittäin tärkeä työkalu kokonaiskäsityksen saamiseksi.

Tästä alkoi muodostua se, mitä uudella toiminnanohjausjärjestelmällämme tehdään, mitä tehdään muissa järjestelmissä ja mitkä ovat näiden rajapinnat. Talentreen päässä on hyvä tietotaito sekä teknistä osaamista integraatioista ja Harri pääsi tutkimaan tarkasti testiympäristöissä, miten rajapinnat järjestelmiemme välillä toimivat. Minun ei tarvinnut henkilökohtaisesti miettiä tai kantaa huolta siitä puolesta; meille jäi testaaminen ja muutostoiveet.

Yksi tärkeimpiä juttuja oli mielestäni se, että sovimme jo alussa viikottaisesta projektipalaverista, jossa edistymistä ja esiin nousseita asioita käydään läpi. Tällä oli iso merkitys tiedon siirtymiselle meidän ja Talentreen välillä ja sille, miten asiat edistyivät. Testivaiheessa pidimme yhteyttä myös päivätasolla, ja ohjausryhmän kanssa katsoimme isoa kuvaa noin kerran kuussa.

Uusi järjestelmä tukee ja tehostaa liiketoimintaamme

Uudet toiminnallisuudet mahdollistavat sen, että pystymme myymään erilaisilla hinnoittelumalleilla. Vanhassakin järjestelmässä tämä olisi ollut mahdollista, mutta käytännössä se vaati paljon käsityötä. Myös kokonaishinnoittelu on helpompaa, mikä on nykypäivänä usein asiakkaiden toive.

Tällä hetkellä käytämme vielä kahta järjestelmää päällekkäin. Esimerkiksi tuotelaskutus toimii jo uuden järjestelmän kautta ja sillä on saatu jo tosi isostikin ajan säästöä, sillä vanhassa järjestelmässä laskutuksen hoito oli todella hidasta. Myös laskun ulkoasu on nyt selkeämpi.

Nykyinen järjestelmä myös tukee manuaalista työtä: pystymme tekemään jo järjestelmässä esimerkiksi laskutuksen osalta tietyt asiat, jolloin niiden säätämiseen ja korjailuun ei tarvitse enää käyttää työaikaa. Esimerkiksi kun asennustyö on tehty, siitä lähtee oikean näköinen lasku, joka siirtyy suoraan talouspuolen järjestelmään.

Käytön kannalta järjestelmä on todella lähellä vanhaa, eli käyttäjille muutos ei ole valtava. Sen jatkokehitysmahdollisuudet ovat paremmat, ja pystymme miettimään uusia asioita tietynlaisina lisäosina.

Talentree sai nopeasti kiinni ydinasioista

Halusimme kumppanin, joka pystyy tekemään järjestelmän meille sellaisena, että se on oikeasti käytettävissä, muokattavissa ja kehitettävissä pitkään. Kysyimme tarjouksia muutamilta tahoilta. Valinnassa painoivat yhteinen historia ja paikallisuus: Talentreella on osaamista ja ymmärrystä meidän liiketoiminnastamme aikaisempien projektien kautta.

Yksi vaikuttava tekijä oli kustannusmalli: ohjelmistokehitysprojektit eivät aina ole selviä kokonaisuuksia ja ennustettavia kustannuksiltaan. Tarjousvaiheessa välillemme rakentui yhteinen näkemys ja sitoutuminen siihen, että kustannukset pysyvät hallinnassa ja molemmilla oli siitä vastuuta. Luotimme, että Talentree pystyy tämän homman hoitamaan ja uskoimme, että myös kustannukset pysyvät hanskassa. Lopputulos meni arvioidusta pikkuisen pitkäksi.

Yhteistyö oli mielestä todella hyvää. Oli mukavaa huomata, miten hyvin Harri ymmärsi meidän liiketoiminnalliset tarpeemme ja miten järjestelmän pitää toimia. Hän pääsi nopeasti kiinni siihen, mitä haemme, kun puhumme tietystä ominaisuudesta ja sai kiinni meidän toiveistamme ja ydinasioista. Santerilla oli kokonaisuuden läpivienti koko ajan hyvin näpeissä. Pidimme iteraatiot napakoina ja kiinni siitä, että pystymme etenemään aikataulun mukaisesti.

Merkittävintä oli molemminpuolinen luottamus siihen, että nyt haetaan meille parasta ratkaisua. Mielestäni ymmärrys Talentreen päässä näkyi sillä tavalla, että haluttiin aidosti tehdä semmoista, mitä tarvitsemme ja myös miettiä sitä, että kustannukset pysyvät maltillisina.

Kokonaisuuden sisältö ja käytetyt teknologiat

Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaaripäivitys, jonka osana toteutettiin mobiiliresponsiivinen käyttöliittymä ja integraatiot verkko- ja tuotekauppaan, laskutusjärjestelmään sekä raportointityökaluun. Järjestelmäkokonaisuus toteutettiin Amazon AWS pilvipalveluna, mikä mahdollistaa joustavan skaalautumisen käyttövolyymin kasvaessa. Käyttöliittymä toteutettiin Reactilla hyödyntäen Material UI -kirjastoa. Taustajärjestelmä ja integraatiot PetterSteelin muihin järjestelmiin toteuttiin Node.JS:lla, jolloin rajapintojen jatkokehitys on helppoa.

Pettersteel Oy

Pettersteel on rakennuspellitysalan edelläkävijä, joka kehittää toimintamallejaan jatkuvasti yhdessä asiakkaidensa kanssa ja tarjoaa digiajan rakennuspellitykset kokonaispalveluna. Yritys on suurin suomalainen mittatilauslistojen valmistaja, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 7,3M €. Tutustu Pettersteeliin.

Kaipaatteko apua liiketoimintanne digitalisointiin?

Jos skaalautuva ja ammattitaitoinen ohjelmistokehitysresurssi veisi ideanne nopeammin maaliin, ota yhteyttä Santeriin, santeri.siltala@talentree.fi. tai 050 3659879 Saat käyttöösi moniosaajatiimin, jonka avulla toteutat nykyaikaiset ohjelmisto- ja teknologiaratkaisut joustavasti. Voit myös suoraan varata tapaamisajan Santerille.

Nyt haettiin meille parasta ratkaisua.

Miika Mustonen, työpäällikkö, Pettersteel Oy