Aiemmin useita tunteja vienyt tarjouslaskenta kestää nyt vain puoli tuntia.

Miikka Minkkinen, toimitusjohtaja, Suomen MetsätKuntoon Oy

Rakensimme Talentreen kanssa digitaalisen liiketoimintamallin ja sen pohjalta palvelualustan, joiden avulla skaalaamme liiketoimintaamme ja tarjoamme asiakkaillemme nopeaa ja helppoa palvelua. Olemme nuori metsäalan yritys, jossa työskentelee kehittymishaluisia persoonia, ja olemme tunnistaneet, että asioita voi tehdä aiempaa paremmin ja helpommin. Uskomme, että digitaalisuudella voi ratkaista toimialamme perinteisiä haasteita.

Ensin liiketoimintamalli digikuntoon

Suomen MetsätKuntoon Oy perustettiin vuonna 2014. Parin vuoden kuluttua liikevaihtomme oli 380 000 euroa ja tunnistimme, että liiketoimintamallimme ei ollut suunniteltua kasvua ajatellen riittävän skaalautuva. Edessä olisi kasvun esteitä. Halusimme toimia ennen ongelmien realisoitumista ja saada prosessit sekä tietojärjestelmät siihen kuntoon, että kasvu ei jää niistä kiinni.

Teimme vuonna 2017 esiselvityksen, millaista digialustaa tarvitsemme, jotta voimme automatisoida metsäsuunnitteluun, puutavarakauppaan ja metsänhoitoon liittyviä toimintoja. Samalla tunnistimme olemassa olevista järjestelmäkokonaisuuksista niitä, joita voisimme hyödyntää. Pohdimme myös alustan rakennetta ja kustannusarvioita. Järjestelmän kehitys saatiin käyntiin tässä puolen vuoden prosessissa. Perustava ajatus oli, että kaikki kehitystyö palvelee liiketoiminnan tarpeita ja että saamme ratkaisuja jo kehityksen aikana ketterästi käyttöön.

Kattava palvelualusta juuri meidän tarpeisiimme

Varsinainen järjestelmän kehitystyö alkoi alkukesästä 2018. Ongelmamme oli, että meillä oli useita erillisiä järjestelmiä, eikä tieto liikkunut niiden välillä. Halusimme rakentaa puukaupan kokonaisuuden hallintaan sellaisen oman alustan, joka vastaa juuri meidän tarpeisiimme.

Aluksi analysoimme koko liiketoimintamme ja sen järjestelmätarpeet. Sen jälkeen ryhdyimme rakentamaan kokonaisuutta. Osa aiemmista järjestelmistä oli käyttökelpoisia, mutta osa tarvitsemistamme järjestelmistä piti rakentaa itse, koska sellaisia ei ollut vielä olemassa. Nyt tieto liikkuu saumattomasti eri järjestelmien välillä ja mahdollistaa digitaalisen liiketoimintaprosessin. Talentree rakensi meille muun muassa puukaupan tarjouslaskurin, joka on osoittautunut hyväksi työkaluksi.

Kehitystyön tulokset näkyvät monella eri tasolla.

  • Työntekijöille kehitys näkyy työn helpottumisena ja sujuvoitumisena. Esimerkiksi aiemmin monta tuntia vienyt puukaupan tarjouslaskenta kestää nyt vain puoli tuntia. Tiedot jäävät järjestelmään muokattaviksi, ja koneella tehdyt laskelmat ovat myös varmempia kuin aiemmat käsityönä tehdyt.
  • Myynnin johtaminen on helpottunut huomattavasti. Nyt saamme reaaliajassa tietoa siitä, millaisia tarjouksia on tehty ja mitkä kaupat ovat menneet läpi.
  • Asiakas puolestaan saa esimerkiksi vastauksen tarjoukseensa huomattavasti nopeammin. Aiomme myös rakentaa asiakkaille oman portaalin, jossa he näkevät omat tietonsa ja voivat esimerkiksi saada nopeasti tarjouksia sekä tietoa omasta metsäomaisuudestaan.

Digitalisaatio ja alustatalous ovat megatrendejä kaikilla toimialoilla. Näiden uusien työkalujen ansiosta voimme tarjoa asiakkaille ja sidosryhmille palveluita ainutlaatuisella tavalla sekä kehittää metsäomaisuuden hallintaa ja tuotosta sen kautta.

Jatkossa tekoälyn ja datan hyödyntämistä

Yhteistyömme Talentreen kanssa on kehittynyt, ja ymmärrämme toisiamme koko ajan paremmin. On tärkeää, että ohjelmiston rakentaja ymmärtää myös liiketoimintaamme ja toimialaamme. Olemme molemmat kasvuyrityksiä, joten puhumme siinäkin mielessä samaa kieltä.

Olemme tyytyväisiä siihen, että Talentree haluaa tukea meitä onnistumaan liiketoiminnassamme ja olemaan alamme edelläkävijöitä. He ovat myös ottaneet hyvin vastaan palautetta. Tällainen oma alusta on uutta meidän alallamme, ja haluamme kehittää sitä yhä edelleen. Digialusta ei ole koskaan valmis. Jatkosuunnitelmissa on hyödyntää myös tekoälyä ja datan tallentamista liiketoimintamme kehittämisessä.

Suomen MetsätKuntoon Oy

Suomen MetsätKuntoon Oy on kainuulainen yritys, joka tarjoaa erilaisia metsäalan palveluita yksityisille metsänomistajille ja metsäyhtiöille. Yrityksen palveluita ovat muun muassa puukauppa, erilaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt sekä puiden toimittaminen käsittelylaitoksille. Noin 70 henkilötyövuoden verran työllistävän yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 noin 5,8 miljoonaa euroa. Tutustu yritykseen osoitteessa: metsatkuntoon.fi

Kuva: Suomen MetsätKuntoon

Kaipaatteko koodaavia käsipareja?

Jos skaalautuva tuotekehitysresurssi veisi kehitysideanne nopeammin maaliin, ota yhteyttä Santeriin, santeri.siltala@talentree.fi. tai 050 3659879 Saat käyttöösi moniosaajatiimin, jonka avulla toteutat nykyaikaiset ohjelmisto- ja teknologiaratkaisut joustavasti. Voit myös suoraan varata tapaamisajan Santerille.

Olemme tunnistaneet, että asioita voi tehdä aiempaa paremmin ja helpommin.

Miikka Minkkinen, toimitusjohtaja, Suomen MetsätKuntoon Oy