Mobiilisovellus tuo lisäarvoa nykyiseen järjestelmään.

Katja Papinniemi, tutkija, Labroc Oy

Suunnittelimme ja toteutimme Talentreen kanssa mobiilisovelluksen asiakkaidemme tarpeisiin. Käyttäjälähtöinen mobiilisovellus tukee tavoitteittamme olla alamme suunnannäyttäjä myös palveluiden digitalisoimisessa.

Asiakkaat arvostavat helppokäyttöistä mobiilisovellusta

Halusimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman monta väylää sähköisten järjestelmien käyttöön. Uudella mobiilisovelluksella asiakkaamme pystyvät tekemään analyysitilauksia, seuraamaan niiden etenemistä laboratoriossa ja katsomaan jo valmistuneita tuloksia sovelluksen kautta.

Aiemman kokemuksemme perusteella koimme mobiilisovelluksen tuovan lisäarvoa nykyiseen tilausjärjestelmään ja lähdimme kehittämään helppokäyttöistä mobiilisovellusta olemassa olevasta laboratoriojärjestelmästä.

Samalla pyrimme tekemään tiedon käsittelyn asiakkaillemme ja itsellemme mahdollisimman sujuvaksi, tuli se meille missä muodossa vain. Asiakkaidemme on edelleen mahdollista käyttää myös paperisia tilauslomakkeita, jotka toimivat sähköisten järjestelmiemme rinnalla.

Projekti oli hyvin suunniteltu ja eteni yllättävän nopeasti

Aloitimme projektin sähköisten järjestelmiemme auditoinnilla, minkä jälkeen lähdimme kehittämään mobiilisovellusta. Taustalla vaikutti myös yrityskauppa, jonka myötä halusimme yhdistää kahden eri painopisteillä toimivan yrityksen tarpeet siten, että lopputulos olisi asiakkaille helppokäyttöinen. Osaavan kumppanin avulla pystyimme selvittämään vaihtoehtoisia toteutustapoja ja saimme tukea valinnoillemme.

Kehitysprojekti eteni systemaattisesti ja selkeästi: saimme Talentreelta hyvän suunnitelman aikatauluineen ja kävimme etenemistä läpi viikoittain. Meillä oli koko ajan sellainen olo, että kaikki tietävät, mitä tehdään ja miksi, ja asiantuntija oli aina puhelinsoiton päässä.

Testasimme sovelluksen ensimmäistä versiota itse ja muutamilla valikoiduilla asiakkaillamme. Keräsimme näistä palautteet, joiden avulla muokkasimme sovellusta ennen julkaistavan version valmiiksi saattamista.

Asiakaspalaute on ollut pääasiassa todella myönteistä. Asiakaskuntamme on laajentunut koko ajan. Mitä paremmin asiakkaamme sovellukseen tutustuvat, sitä enemmän he sitä jaksavat kehua. Erityisesti asbestianalyysejä teettävä asiakaskunta kokee mobiilisovelluksen ensiarvoisen tärkeäksi työkaluksi.

Itse olemme olleet todella tyytyväisiä lopputulokseen. Prosessi eteni jouhevasti ja saavutimme projektille asetetut tavoitteet. Olemme jo myös pohtineet mobiilisovelluksen mahdollisia jatkokehityskohteita.

Talentreen työ on aina ollut laadukasta

Talentree on meille pitkäaikainen kumppani, jonka kanssa yhteistyö on ollut kaikin puolin aina vaivatonta ja laatu hyvää. Talentreen asiantuntemus on vahvaa, mikä on syy siihen, että jälleen käytimme heidän palveluitaan.

Talentreelta on aina saanut viimeisimmän katsauksen sen hetkisestä teknologisesta tilanteesta, kuten nyt mobiilisovelluskehityksen osalta. He tuntevat myös laatu- ja tietoturvavaatimuksemme. Meille on tärkeää, että pysymme kehityksessä ajan hermolla, ja hyvän yhteistyökumppanin kanssa kynnys uuden kehittämiseen on matala.

Kokonaisuuden sisältö

Labroc Oy:lle toteutettiin tilausjärjestelmän mobiilisovellus, jolla asiantuntijat tekevät betoni- ja sisäilmanäytteiden analyysitilauksia laboratoriolle. Kehitystyön aluksi määriteltiin käyttäjäryhmien tarpeet ja auditoitiin olemassa olevat verkkoselainversiot mm. käytettävyyden näkökulmasta.

Sovellus toteutettiin kustannustehokkaasti hybridisovelluksena web Vue.js -framework:illa ja pakattiin sovelluskauppoihin Capacitor cross platform -työkalun avulla. Käyttöliittymäkirjastona toimi Vuetify + Material Design.

Labroc Oy

Labroc Oy tuottaa laboratoriopalveluja rakentamisen elinkaaren eri vaiheisiin. Yritys toimii valtakunnallisesti ja tarjoaa asiantuntija-asiakkailleen analyysi- ja palveluvalikoiman, joka auttaa turvallisen ja terveellisen rakennetun ympäristön saavuttamisessa. Labrocin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 6,7 miljoonaa euroa. Yritys on osa kansainvälistä GBA Groupia. Tutustu Labrociin >>

Kuva: Labroc

 

Kaipaatteko apua liiketoimintanne digitalisointiin?

Jos skaalautuva ja ammattitaitoinen tuotekehitysresurssi veisi kehitysideanne nopeammin maaliin, ota yhteyttä Santeriin, santeri.siltala@talentree.fi. tai 050 3659879 Saat käyttöösi moniosaajatiimin, jonka avulla toteutat nykyaikaiset ohjelmisto- ja teknologiaratkaisut joustavasti. Voit myös suoraan varata tapaamisajan Santerille.

Yhteistyö on ollut aina vaivatonta ja laatu hyvää.

Katja Papinniemi, tutkija, Labroc Oy