Tulevaan suuntautuva katse ja teknologinen edelläkävijyys on kulkenut jokaisen sukupolven mukana.

Jukka Laakkonen, omistaja, Hydroline Oy

#tositarinoitakasvusta

Hydrolinen tarina alkoi kuopiolaisesta kivijalasta, jonne Helge Laakkonen perusti 1962 metallisorvaamon. Vuoden 2021 alussa hydraulisylinterejä raskaaseen käyttöön tuottavalla Hydrolinella on tehtaat Siilinjärvellä ja Puolassa. Työntekijöitä on yli 300 ja konsernin liikevaihto liikkuu noin 50 miljoonassa eurossa.

Yksi yrityksen pääomistajista, aiemmin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Jukka Laakkonen, pitää perheyrityksen kasvun kannalta merkittävänä sitä, että sukupolvi kerrallaan on kasvanut ajatusmaailmaan, jossa korostuvat riskinottokyky ja motivaatio selvitellä markkinaa.

– 1990-luvulla lama-aikaan Hydroline oli vielä pieni kommandiittiyhtiö, joka muutettiin osakeyhtiöksi. Silloin tehtiin sellaisia strategisia valintoja ja investointeja, joissa korostui uskallus katsoa viimeisetkin kortit. Mutta tällä vastavirtaan menemisellä luotiin pohja kasvulle, Laakkonen kertoo.

Teknologinen etukeno

Myös tulevaan suuntautuva katse ja teknologinen edelläkävijyys on kulkenut jokaisen sukupolven mukana. Se on maailman kärkiyritysten päähankkijan järjestelmätoimittajalle elinehto.

– Isoisä hommasi talousalueen ensimmäisen tietokoneohjatun sorvin jo 1970-luvulla, Laakkonen kertoo.

Isä Pekka Laakkonen puolestaan kehitti ja rakensi tiimiä 90-luvulla rajusti ja aloitti teknologisen kasvun 2000-luvun alussa. Samaan aikaan tapahtui päähankkijoiden kautta vahva kansainvälistyminen. Vielä 1990-luvulla suomalaisessa omistuksessa olleet yritykset ovat vuosien mittaan muuttuneet globaalien yhtiöiden satelliittiyhtiöiksi.

– Tämä muutos on johtanut todella rajuun kvartaalitalouteen ja meidänkin on ollut pakko opiskella niitä pelisääntöjä, Laakkonen kertoo.

Kansainvälisille kentille

2010-luvulla myös Hydroline on kansainvälistynyt. Sen toteutumisen kannalta Laakkonen pitää erittäin tärkeänä, että strategia visioineen ja missioineen saatiin jalkautettua koko yritykseen.

– Onnistuimme siinä todella hyvin, koska osallistimme koko henkilökunnan ja johdon. Strategiaprosessi oli erittäin tärkeä, sillä siinä kävimme paljon sellaisia asioita, jotka voivat perheyhtiössä jäädä taka-alalle. Prosessin myötä strategia oli muuallakin kuin omistajien päässä.

Samalla selkeytyi ajatus kansainvälistymisestä ja Puolan tehdas perustettiin vuonna 2014.

Nyt meneillään on digitalisaation tuoma murros.

– Meidän mekaanisissa tuotteissamme on jo mukana älyä, softaa ja mitta-antureita. Lisäksi hyödynnämme dataa tässä kokonaisuudessa, Laakkonen kertoo.

Ihmiset edelleen avainasemassa

Menestystä ei kuitenkaan tule ilman ihmisiä. Jukka Laakkonen korostaa tiimin rakentamisen merkitystä, jos yritys haluaa kasvaa. On tärkeää uskaltaa kokeilla, jotta mennään eteenpäin. Joskus se vaatii isojenkin riskien ottamista.

– On hirmu tärkeätä löytää omaan orkesteriin itseä viisaampia ja ammattitaitoisempia ihmisiä. Se on fakta. Menestykseen pystyy vain hyvällä tiimillä, sillä nopean muutoksen tuomien tarpeiden hahmottamiseen tarvitaan erilaisia näkemyksiä.

Laakkonen nostaa myös kumppanuuksien ja verkostojen merkityksen menestykselle. Sitä kautta voidaan rakentaa osaamista.

Kasvu ja menestys ovat siis monen tekijän yhteissumma.

– Kasvaakseen yhtiö tarvitsee vahvan ymmärryksen muuttuvasta maailmasta ja osaajat tekemään. Tärkeintä ovat kuitenkin työkalut, joilla voidaan toteuttaa strategiaa, visiota ja missiota ja tehdä päätöksiä, mihin suuntaan yhtiötä viedään, Jukka Laakkonen kiteyttää.

 

 

On tärkeää uskaltaa kokeilla, jotta mennään eteenpäin. Joskus se vaatii isojenkin riskien ottamista.

Jukka Laakkonen, omistaja, Hydroline Oy