Saimme uuden asiakkaita kiinnostavan tuotteen markkinoille.

Eero Kaukola, toimitusjohtaja, Herales Oy

Talentree toteutti kanssamme mobiilisovelluksen, joka avasi samalla uuden Herales Mobiili -tuotelinjan. Hyödynsimme palvelun kehittämisessä toiminnastamme kertyvää dataa ja saimme kaupallisesti kiinnostavan tuotteen markkinoille. Nyt tehty työ istuu strategiaamme ja näkemyksiimme tulevaisuuden menestyksestä.

Uuden palvelumallin kehittäminen tukee strategiaamme

Näemme, että on tärkeää edetä yhä vahvemmin integraatiosovellusten ja tuotemaisempaan suuntaan. Samalla haluamme vahvistaa mielikuvaa Heraleksesta nykyaikaisena toimijana. Mobiilimaailmaan lähteminen sopii hyvin näihin tavoitteisiin.

Teemme työksemme sanomanvälitystä, ja meille kertyy raporointidataa koko tilaus-toimitusketjun tasolla. Meillä oli ajatus siitä, miten kertyvän datan pohjalta voisi luoda asiakasta hyödyttäviä palveluita ja uutta liiketoimintaa. Lähdimme kehittämään Talentreen kanssa tuotesovellusta, jonka avulla tarjoamme tuotetiedon myyjälle hyllyjen väliin. Nyt markkinoilla oleva sovellus täydentää tarjoamaamme ja on alku uudelle tuotelinjalle, joka palvelee asiakkaitamme uudella, nykyaikaisella tavalla.

Ulkopuolinen kumppani vauhditti mobiilisovelluksen kehittämistä

Olemme ohjelmistotalo, mutta teemme leipätyönämme ketjuohjausta ja integraatioita työasemiin asennettavilla ja verkkoselaimella käytettävillä ohjelmistoilla – mobiilikehitys on meille uusi päänavaus. Halusimme kumppanin, joka voi auttaa meitä mobiilikehityksessä, jotta kaikkea ei tarvitse heti tehdä itse. Samalla kehitysprosessi nopeutui, kun meidän ei tarvinnut lähteä opiskelemaan alusta pitäen, miten mobiilisovelluksia toteutetaan.

Teimme itse tietokantapään ja logiikan sovelluksen taakse eli moottorin, joka ruokkii mobiiliapplikaatiota. Talentree puolestaan toteutti mobiilikäyttöliittymän puolen, ja auttoi saamaan tuotteen sovelluskauppoihin. Meille oli tärkeää, että sovellus ja lähdekoodit jäävät meidän omaisuudeksemme: haluamme säilyttää mahdollisuuden jatkaa työtä sovellusten parissa sisäisesti.

Sovelluksen rakenne on luotu mahdollisimman monikäyttöiseksi, ja se mukautuu eri asiakasryhmiemme tarpeisiin. Tietokantamoottorin määrittelyvaiheessa huomioitiin eri käyttömahdollisuudet ja tulevat osasovellukset laajasti niin, että pystymme jatkossa vastaamaan asiakkaiden lisätoiveisiin ketterästi.

Prototyyppi varmisti tuotteen kaupallisen kysynnän

Talentreella oli toimiva malli edetä sovelluskehityksen kanssa. Määrittelypalaverien jälkeen teimme jo varhaisessa vaiheessa sovelluksesta prototyypin, joka oli interaktiivinen, näytti mobiilisovellukselta ja toimi klikkaamalla. Näin saimme konkreettisen kuvan siitä, mitä olemme lähdössä tekemään ja pystyimme keräämään loppuasiakkaalta palautetta – ennen kuin riviäkään oli koodattu. Näin vältimme sen tyypillisen ongelman, että koodattua sovellusta jouduttaisiin korjaamaan, eli tekemään asioita moneen kertaan.

Kun sovellus oli valmis, asensimme sen ensimmäisenä asiakasketjulle, jolta olimme pyytäneet palautetta prototyyppivaiheessa. Yllätyimme siitä, miten innokkaasti he ottivat sovelluksen vastaan, ja miten vauhdikkaasti ketjun kauppiaat innostuivat tilaamaan sitä myymälöihinsä.

Vältimme monta sudenkuoppaa Talentreen avulla

Yhteistyö Talentreen kanssa toimi hyvin myös toteutusvaiheessa. Koska taustajärjestelmän toteutus oli oman tuotantomme tehtävä, oli tärkeää sopia työnjaosta. Sovimme, että rajapinta määritellään valmiiksi ja lukitaan ennen koodauksen aloittamista. Koen, että työnjakomme oli täsmällinen ja helppo molemmille osapuolille, ja olen hyvin tyytyväinen täsmälliseen rajanvetoon.

Talentree toteutti osuutensa ilman pienintäkään viivettä ja jousti hyvin, kun meidän päässämme oli välillä viivettä. Uskon, että vältimme monta sudenkuoppaa Talentreen mallinnusratkaisun ja täsmällisen vaiheistamismallin ansiosta sekä käyttöliittymän toteuttamisessa että järjestelmien integroinnissa.

Kumppanin valinnassa painoi se, että meillä oli hyviä kokemuksia aiemmasta yhteistyöstä: Talentree on auttanut meitä rekrytointiprojektissa ja liiketoiminnan suunnanmäärityksessä. Arvostan Talentreen asiantuntemusta sekä liiketoiminnan että tässä mobiilisovellusprojektissa käytännön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyömme on sujunut erittäin hyvin, ja tämän perusteella suosittelisin Talentreen palveluita myös muille yrityksille.

Myös se, että Talentreella on osaamista Business Finlandin ja ELY:n rahoitusinstrumenteista, on vahvuus, jota olemme hyödyntäneet muissa yhteisissä projekteissamme.

Herales Oy

Herales Oy on it-palvelutalo, joka tekee ketjunohjauspalveluita sekä niihin liittyviä sovelluksia ja integraatioita. Yritys palvelee ketjumaisesti toimivia asiakkaita ja tavarantoimittajia, ja yhä enenevässä määrin myös yksittäisiä kauppoja ja ravintoloita. Herales Oy on pieni ja ketterä, erityisen hyvään yhteishenkeen panostava organisaatio. Asiakkaiden suuntaan yrityksen vahvuuksia ovat luottamus, pitkät asiakassuhteet ja hyvä toimitusvarmuus. Herales Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli noin 800 t€. Tutustu yritykseen: www.herales.fi

Kaipaatteko koodaavia käsipareja?

Jos skaalautuva tuotekehitysresurssi veisi kehitysideanne nopeammin maaliin, ota yhteyttä Santeriin, santeri.siltala@talentree.fi. tai 050 3659879 Saat käyttöösi moniosaajatiimin, jonka avulla toteutat nykyaikaiset ohjelmisto- ja teknologiaratkaisut joustavasti. Voit myös suoraan varata tapaamisajan Santerille.

Olen todella tyytyväinen Talentreen tekemiseen.

Eero Kaukola, toimitusjohtaja, Herales Oy