Työkyvyn johtamisella kasvuun on hanke, joka pilotoi mallia työkyvyn prosessien systemaattiseen ja ammattitaitoiseen johtamiseen. Hankkeessa kehitettävä malli tarjoaa työkalun työkykyjohtamiseen ja -prosessin seurantaan, ja sen avulla yritys voi saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Nyt testattava malli perustuu Lujabetoni Oy:n alun perin omaan käyttöönsä luomaan konseptiin, jonka avulla saadut tulokset ovat olleet erinomaisia. Lujabetonilla malli on johtanut huomattaviin säästöihin sairauspoissaolojen suorissa ja välillisissä kustannuksissa. Pian alkavassa hankkeessa tätä mallia ja siihen liittyvää tietojärjestelmäsovellusta kehitetään ja jalostetaan isomman yritysjoukon käyttöön. Hanke on ESR-rahoitteinen.

Hankkeen Kick-off-tilaisuus pidetään perjantaina 25.1.2019 klo 8.00-10.30 Ramin konditoriassa Kuopiossa (kauppakeskus Sektorin katutaso, Puijonkatu 23). Kutsummekin mukaan juuri Sinut, työkyvyn johtamisesta kiinnostuneen alan ammattilaisen, jakamaan kokemuksia työkyvyn johtamisen haasteista. Samalla voimme selvittää, voisiko hankkeen kautta saatavia tuloksia hyödyntää myös Teidän liiketoiminnassanne!

Tilaisuuden agenda:

08.00-08.30 Aamukahvit ja kuulumisten vaihto
08.30-09.30 Työkyvyn tuloksekas johtaminen: Case Lujabetoni, Mikko Satuli
09.30-10.00 Hankkeen esittely: miten Sinä voisit hyötyä siitä?, Juha Heikkinen
10.00-10.30 Keskustelua työkyvyn johtamisesta

Ilmoittaudu mukaan 18.1.2019 mennessä alla olevan linkin kautta:

Ilmoittautuminen kick-off-tilaisuuteen