Kevään kuntavaalit pyöräyttävät monessa kunnassa käyntiin strategiatyön, kun uudet valtuutetut alkavat hakea kunnalle suuntaa koronapandemian muokkaamassa toimintaympäristössä. Keskeisiä menestystekijöitä tulevat olemaan niin toimivat ja riittävät peruspalvelut kuin vakaa kuntatalous ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet. Samalla kuntien kilpailukykyyn ja elinvoimaan vaikuttaa entistä enemmän se, miten ne onnistuvat digitalisaation hyödyntämisessä.

Tarjotakseen kunnille vahvaa asiantuntemusta nykyaikaisen strategiatyön tueksi Talentree aloittaa yhteistyön Avarasti Oy:n Toni Auvisen kanssa.

– Digitalisaatio, muutos ja uudistuminen ovat nykyaikaisen kunnan strategiatyön ytimessä. Meille on muotoutunut hyväksi havaittu strategiatyön tekemisen malli, jota olemme menestyksekkäästi hyödyntäneet. Toni tuo sen päälle täsmäosaamista, joka perustuu hänen taustaansa kunnanjohtajana ja asiantuntemukseensa kuntien digitalisaatiosta, Antti Haapakorva kiteyttää.

Yhteistyön myötä asiakas saa kumppanikseen tahon, jolla on vahva kyvykkyys kokonaisvaltaisen muutoksen edistämisessä.

Onnistunut strategiatyö vaatii prosessi- ja substanssiosaamista

Strategiatyö on monessa kunnassa uuden valtuustokauden tärkein tehtävä, sillä kuntastrategia toimii työkaluna ja tiekarttana haluttuun tulevaisuuteen. Hyvässä strategiatyössä ymmärrys prosessista ja sen läpiviennistä yhdistyvät toimialaosaamiseen ja käsitykseen organisaation ominaispiirteistä.

Auvisen mukaan tavoitteeksi tulee koronapandemian oppien pohjalta asettaa se, että jo lähivuosina kaikki mahdolliset kuntapalvelut ovat saatavilla verkon välityksellä ja digitaalisten palveluiden käyttöön tarjotaan tukea ja neuvontaa.

– Kuntatalouden kiristyminen ei saa syödä kaikkia niitä hyötyjä, joita digitaalisista ratkaisuista, välineistä ja toimintamalleista on viimeisen vuoden aikana löydetty. Johtaminen on tässä keskiössä, niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin puolella, Auvinen toteaa.

Toni Auvinen

Talentree Oy on kymmenvuotisen historiansa aikana toiminut kuntakentässä monipuolisesti muun muassa strategia- ja kehitysprojekteissa sekä erilaisissa organisaation muutosvalmennuksissa. Olemme olleet mukana muun muassa Kuopion Energian strategiatyössä ja Pohjois-Savon TE-toimiston organisaation uudistamisessa.

Toni Auvinen on työskennellyt erilaisissa kunta-alan tehtävissä vuodesta 2001, viimeiseksi kunnanjohtajana sekä ICT- ja digijohtajana. Auvinen on kirjoittanut kaksi kuntien digitalisaation tulevaisuuskirjaa, jotka on jaettu kaikkiin Suomen kuntiin. Auvisen perustama Avarasti Oy tarjoaa kunnille asiantuntijapalveluna mm. koulutuksia ja konsultointia tavoitteenaan rakentaa kuntien tulevaisuutta ja edistää kuntalaisten arjen sujumista.