Ideamme vietiin markkinoille moderneilla teknologisilla ratkaisuilla.

Joonas Tahvanainen, toimitusjohtaja, Kodia Oy

Kehitimme yhdessä Talentreen kanssa digitaalisen asumisen alustan, joka uudistaa perinteistä toimialaa ja mahdollistaa hyvän asiakas- ja asukaskokemuksen.

Ulkoistus oli meille paras vaihtoehto

Rakentamis- ja vuokraustoiminnassa on isoja toimijoita, mutta ei ketteriä tekijöitä, jotka sopisivat mobiiliaikaan. Erityisesti rakentaminen on konservatiivinen ala, jolla tosin tapahtuu nyt suuria mullistuksia. Kentällä on siis selvä tarve digitaalisille palvelumalleille, ja halusimme osaltamme tuoda rakentamiseen elinkaariajattelun myös digitalisoinnin osalta.

Meillä oli tuoteidea digitaalisesta palvelualustasta ja oma sovellusarkkitehti johtamassa kehitystyötä. Koska liiketoimintamme keskittyy tuotteeseen, ei koodaukseen, halusimme ohjelmistokehitykseen kumppanin, jolla on kohdennettua osaamista tuotekehityksen eri vaiheisiin ja jonka kautta ohjelmistokehityksen resurssia on joustava säädellä.

Lähdimme kehittämään yhdessä Talentreen kanssa asunto-osakeyhtiörakentamiseen aputyökalua, joka palvelee niin rakentajaa kuin asukkaita ja asunnonomistajia. Sijoitumme eri tahojen rajapintaan, tuomme liiketoiminnan prosessiin aitoa hyötyä ja parannamme asiakkaidemme asiakaskokemusta.

Alustamme mahdollistaa dokumentoinnin, tiedonjaon ja mm. sähköiset allekirjoitukset. Yksi tärkeä näkökulma on tietoturva: GDPR-säännös edellyttää, että tietojen tulisi kulkea salatuissa viestijärjestelmissä. Asuntokauppalaki puolestaan velvoittaa RS-kohteiden rakentajalta tiettyjä asiakirjoja, ja mm. nämä asiakirjat työkalumme automatisoi.

Nykyaikainen ja muokattava alusta saa kiitosta

Lähdimme suunnittelemaan palvelua design sprintin kautta ja muodostimme hankekokonaisuuden, jolle haimme ELY:ltä rahoitusta. Saimme kehityssuunnitelmallemme myönteisen päätöksen ja ryhdyimme kehittämään alustan MVP-versiota markkinoille. Samalla kiersimme koko ajan markkinaa ja kartoitimme tarpeita. Mukana kehitystyössä oli muutamia pilottiasiakkaita, joilta saimme palautetta.

Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että ohjelmamme on nykyaikainen: käyttöliittymä on selkeä ja data on helposti saatavilla. Kiitosta saa myös muokattavuus: Moni on tottunut käyttämään isoja järjestelmiä, joihin on mahdotonta tehdä muutoksia. Meillä eri osa-alueiden käyttöönotto ja kokonaisuuden muokkaus onnistuu liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Alustan kehittämisellä on liiketoimintamme kannalta oleellinen merkitys, ja Talentree on ollut voimakkaasti mukana tuotteen teknisessä toteutuksessa. Ison talon etu on laaja tietämys, kun kehitystä tehdään jatkuvasti useassa projektissa. Olemme saaneet oman tuotteemme tekniseen toteutukseen osaamista ja ratkaisuja uudesta teknologiasta, eikä kaikkea ole tarvinnut osata itse alusta alkaen.

Nykyisten toiminnallisuuksien jatkokehitys on käynnissä, ja uusia toiminnallisuuksia kehitetään koko ajan niiden rinnalla: tarjoamme palveluita rakentajien ja asukkaiden lisäksi nyt myös asuntojen vuokraamiseen.

Voin suositella Talentreeta liiketoiminnan digitalisoinnin kumppaniksi

Talentreen valintaan vaikutti kokonaisvaltaisuus: Talentree pystyi konsultoimaan meitä ely-hankkeen laatimisessa ja itse tuotekehityksessä, jotka olivat alkuvaiheessa meille ne tärkeimmät seikat. Talentreen tarjous oli myös pisimmälle viety, ja he tekivät kokonaisvaltaisen lupauksen toteutuksesta.

Yhteistyö Talentreen kanssa on sujunut hyvin. Järjestelmäkehityksestä meillä vastaava Juha on antanut hyvää palautetta päivittäisestä yhteistyöstä Talentreen ohjelmistokehittäjien kanssa: hommat on hoidettu asiallisesti ja tuloksia saadaan aikaiseksi. Seuraava yhteinen kehityshankkeemme onkin jo käynnissä.

Projektin teknologiset speksit

Tuotekehityksen kokonaisuuteen kuuluivat palveluiden suunnittelu design sprintillä, MVP-version kehitys ja julkaisu, kaupallisen version kehitys ja jatkokehitys.

Alusta toteutettiin AWS-pilvipalveluun mikroarkkitehtuurilla. Keskeisiä teknologioita olivat React Nodejs, AWS ECS, docker, UI/UX prototyping ja Adobe XD, Material UI design system.

Kodia Oy

Kodia Oy tarjoaa lisäarvoa asuntorakentamisen ja asunto- sekä kiinteistövuokrauksen parissa toimiville ihmisille ja yrityksille. Kodia on startup-henkinen yritys, joka kehittää voimakkaasti prosessejaan ja haastaa alan toimintatapoja. Ketterän tuotteensa ansiosta Kodia sopii kumppaniksi isoillekin asiakkaille, ja pyrkii seuraavana laajentamaan markkinaansa pääkaupunkiseudulle. Tutustu yritykseen >> kodia.fi

Kuva: Kodia

Kaipaatteko koodaavia käsipareja?

Jos skaalautuva tuotekehitysresurssi veisi kehitysideanne nopeammin maaliin, ota yhteyttä Santeriin, santeri.siltala@talentree.fi. tai 050 3659879 Saat käyttöösi moniosaajatiimin, jonka avulla toteutat nykyaikaiset ohjelmisto- ja teknologiaratkaisut joustavasti. Voit myös suoraan varata tapaamisajan Santerille.

Valintaan vaikutti Talentreen kokonaisvaltaisuus.

Joonas Tahvanainen, toimitusjohtaja, Kodia Oy