Strateginen HR ja valmennuspalvelut.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa henkilöstön on tärkeää pysyä mukana kehityksessä.

Ota yhteyttä

Kyvykkyyksien johtaminen kilpailueduksi

Talentreen valmennuspalvelut ja strateginen HR vastaavat kaikista palveluista, jotka edistävät osaamisen kehittämistä strategiasta johdettujen tavoitteiden mukaisesti. Vahvuutemme on moderni johtamisosaaminen ja vahva kytkös liiketoiminnan kehittämiseen.

Vain kehittyvä organisaatio pystyy kestävään kasvuun, ja vaateet kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiselle ovat tänä päivänä mittavat. Olemme apunasi muutoksen jäsentäjänä, varmistajana ja tukijana. Valmennuspalveluiden ohella tarjoamme HR:lle tukea osaamistarpeiden selvittämiseen ja ketterän osaamis- ja oppimissuunnitelman laatimiseen.

Strateginen HR ja valmennuspalvelut:

innostus

Mahdollistaa strategian toteuttamisen.

raportointi-havainnollinen

Vahvistaa tuloksellisuutta ja kasvua.

priorisoitu prosessi

Tukee organisaation uudistumiskykyä.

Valmennuspalvelut

Nykymaailmassa mikään ei ole pysyvää paitsi muutos, joten johtajilta ja esihenkilöiltä tarvitaan yhä enemmän kyvykkyyttä uudistua ja oppia erilaisissa muutostilanteissa. Uudistumisen keskiössä on ketterä strategia, joka toteutuu organisaation kaikilla tasoilla.

Valmennuksemme ovat aina räätälöityjä, ja hyödynnämme niissä kokemukseen ja tutkittuun tietoon perustuvia valmennusmalleja. Saamme aikaan aitoa muutosta, ja pystymme mittaamaan mm. johtoryhmän kehittymistä. Lähestymme kyvykkyyksien kehittämistä ihmisestä, liiketoiminnasta ja teknologiaymmärryksestä käsin. Lue lisää alta ja Talenttiakatemiasta.

Ihminen – kasvu lähtee ihmisestä

Ihmislähtöisten taitojen hallitseminen tuo johtajalle kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä sekä luoda työhön merkitystä. Samalla työyhteisön vuorovaikutusta ja toimintaa voidaan paremmin ohjata strategian mukaiseen suuntaan. Valmennustemme avulla johto, esihenkilöt ja työyhteisö saa tietoja ja työkaluja työssään onnistumiseksi. Aiheita ovat esimerkiksi:

 • uuden esihenkilön työkalupakki
 • esihenkilötyön yhtenäistäminen
 • esihenkilö uudistajana ja valmentajana
 • johtoryhmätyön kehittäminen
 • suorituskyky ja sen johtaminen
 • henkilöstötuottavuus
 • työkykyjohtaminen
 • organisaatiokulttuurin uudistaminen
 • tunneilmaston johtaminen
 • itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
 • asiakaskokemus asiakasrajapinnassa
 • asiakasymmärryksen kehittäminen.

Lue lisää Talenttiakatemiassa

Teknologia – johda muutoksen mahdollisuuksia

Digitaalisuus luo mahdollisuuksia parempiin tuotteisiin, palveluihin ja asiakasymmärrykseen, ja mm. digitaalinen asiakaskokemus ja myynti ovat modernin yrityksen kivijalkoja. Valmennuksemme kehittävät kykyä tunnistaa digitaalisia ratkaisuja ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Aiheita ovat esimerkiksi:

 • teknologisen murroksen johtaminen
 • digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen
 • data- ja digikyvykkyyden kehittäminen
 • digitaalinen markkinointi
 • tietoturvavalmennukset.

Lue lisää Talenttiakatemiassa

Liiketoiminta – nosta johtamisesi tasoa

Pärjätäkseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten tulee osata ennakoida ja visioida, tehdä strategisia valintoja ja viedä niitä systemaattisesti toteutukseen. Valmennustemme myötä yrityksen strateginen kyvykkyys kasvaa, ja organisaatiota johdetaan kohti tavoitteita selkeiden projektien ja mittareiden avulla. Aiheita ovat esimerkiksi:

 • strategia töihin esihenkilöille
 • strategiaprosessin vaiheet
 • strateginen johtaminen
 • strategian toteuttaminen
 • tiedolla johtaminen
 • talouden johtaminen
 • myynnin johtaminen
 • työn murroksen johtaminen
 • muutosjohtaminen
 • vastuullisuus liiketoimintastrategiassa
 • ketterä ja itseohjautuva organisaatio.

Lue lisää Talenttiakatemiassa

Strateginen HR

Osaaminen on kriittinen menestystekijä, jonka merkitys korostuu työn ja teknologioiden murroksessa. Yrityksen on keskeistä tunnistaa nykyinen ydinosaamisensa ja tulevaisuuden kriittinen osaaminen sekä lähteä kehittämään osaamista strategisesti. Näin varmistetaan, että organisaation oppimisesta ja kilpailukykytekijöistä pidetään huolta.

Autamme yritystäsi osaamisstrategian laadinnassa ja toteuttamisessa esimerkiksi seuraavin palveluin:

 • osaamisstrategian laadinta
 • osaamisstrategian sparraus
 • osaamisstrategian toteutus
 • erilaiset oppivan organisaation kehityshankkeet kuten organisaatiomuotoilu, osaajatiimien valmennukset, sisäiset akatemiat, oppimisrakenteiden ja käytänteiden kehittäminen
 • digitaalinen työkalu ja prosessimalli kyvykkyyden johtamiseen osana organisaation vuosikelloa.

Lue lisää Talenttiakatemiassa

Miksi valita kumppaniksi Talentree?

 • Keskeisenä arvonamme on asiakkaan aito menestyminen.
 • Valmennuksemme perustuvat tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Asiakkaan kanssa räätälöimme ensin strategiaa tukevat tavoitteet ja mittarit valmennuksille. Seuraavaksi teemme tarkan lähtötila-analyysin, jonka jälkeen valmennusten sisällöt ja toteutustavat suunnitellaan asiakkaan kehitystarpeiden lähtökohdista.
 • Valmennusfilosofiamme avulla vahvistamme valmennettaviemme omia kykyjä ja taitoja selviytyä arjen tyrskyissä.
 • Autamme valmennettaviamme aidosti juurruttamaan tuloksellista tekemistä.
 • Tuomme yrityksen arkeen sovellettavat tulokselliset valmennukset.
 • Valmennuksemme juurruttavat yrityksen strategian ja arvojen kautta päämäärätietoista ja kestävämpää kehittämistä.
 • Valmentajiemme vahva kokemus ja halu auttaa sinua menestymään jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Lataa Johtamisen uudet 10 käskyä -opas

Muodosta puhutteleva johtamisen visio ja kokoa pelikirja, joka määrittelee juuri teidän tapanne johtaa. Oppaastamme löydät johtamisen tärkeimmät trendit ja täsmäkysymykset taitojen edistämiseksi työyhteisössänne.

Hidden

Tutustu henkilöön

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja: strateginen HR ja valmennuspalvelut

Puhelin: 050 379 4795
Email: johanna.haapakorva@talentree.fi

TalentreePalvelutStrateginen HR ja valmennuspalvelut
X