Oppimis- ja valmennuspalvelut.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa henkilöstön on tärkeää pysyä mukana kehityksessä.

Ota yhteyttä

Oppimiskyky kilpailueduksi

Talentreen oppimispalvelut vastaa kaikista palveluista, jotka osaamisen kehittymisen strategiasta johdettujen tavoitteiden mukaisesti. Vahvuutemme on moderni johtamisosaaminen ja vahva kytkös liiketoiminnan kehittämiseen.

Roolimme on olla organisaation muutoksen aikaansaaja, varmistaja ja tukija. Olemme usein myös kirittäjä, rinnalla kulkija sekä auttaja, sillä ainoastaan kehittyvä organisaatio pystyy kestävään kasvuun.

Valmennuspalveluiden ohella tarjoamme HR:lle tukea osaamistarpeiden selvittämiseen ja ketterän osaamis- ja oppimissuunnitelman laatimiseksi.

Oppimis- ja valmennuspalveluiden hyödyt:

innostus

Mahdollistaa strategian toteuttamisen.

raportointi-havainnollinen

Vahvistaa tuloksellisuutta ja kasvua.

priorisoitu prosessi

Tukee organisaation uudistumiskykyä.

Valmennuspalvelut

Talentreen valmennuspalveluilla saat organisaatiosi henkisistä voimavaroista parhaan mahdollisen irti. Ydinosaamisemme ”Ihminen, Teknologia ja Liiketoiminta” mahdollistavat valmennuksiimme kivijalan, joilla voimme vastata modernin johtamistyön tarpeisiin.

Valmennuksemme ovat aina räätälöityjä, ja hyödynnämme niissä kokemukseen ja tutkittuun tietoon perustuvia valmennusmalleja. Saamme aikaan aitoa muutosta, ja pystymme mittaamaan mm. johtoryhmän kehittymistä.

Nykymaailmassa mikään ei ole pysyvää paitsi muutos. Muutoksen johtaminen on osaamisalue, jossa kokemus auttaa. Johtajilta ja esihenkilöiltä tarvitaan yhä enemmän kyvykkyyttä uudistua ja oppia erilaisissa muutostilanteissa. Uudistumisen keskiössä on ketterä strategia, joka toteutuu organisaation kaikilla tasoilla.

Muutos ja uudistaminen

 • Organisaatiokulttuurin uudistaminen
 • Johtamisen ja organisaatiorakenteen muotoilu

Kasvun, tuloksellisuuden ja strategian toteuttamisen vahvistaminen

 • Johtoryhmätyön kehittäminen
 • Esimiestyön kehittäminen: esimies uudistajana ja valmentajana
 • Myynnin johtaminen ja myynti

Kasvua vahvistava suoritus- ja työkyky

 • Suorituskyky ja sen johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Henkilöstötuottavuus
 • Työkykyjohtaminen sekä hyvinvointi ja sen johtaminen
 • HRD-palvelut

Toteutamme myös henkilökohtaista sparrausta, business coachingia.

Digitaaliset valmennus- ja osaamispalvelut

Meiltä saa jatkuvasti kasvavan määrän verkkokursseja, joiden kautta voit kehittää osaamistasi ajasta ja paikasta riippumatta. Kurkkaa myös TalenttiAkatemian valmennukset ja webinaarit.

 • Digitaalinen valmennusohjelma kaikkiin valmennuksiin ja koulutuksiin
 • Henkilökohtaisen valmentautumisen ja osaamisen kehittämisen palvelut
 • Yrityskohtaiset digitaalisen oppimisen akatemiat

Miksi valita kumppaniksi Talentree?

 • Keskeisenä arvonamme on asiakkaan aito menestyminen.
 • Valmennuksemme perustuvat tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Asiakkaan kanssa räätälöimme ensin strategiaa tukevat tavoitteet ja mittarit valmennuksille. Seuraavaksi teemme tarkan lähtötila-analyysin, jonka jälkeen valmennusten sisällöt ja toteutustavat suunnitellaan asiakkaan kehitystarpeiden lähtökohdista.
 • Valmennusfilosofiamme avulla vahvistamme valmennettaviemme omia kykyjä ja taitoja selviytyä arjen tyrskyissä.
 • Autamme valmennettaviamme aidosti juurruttamaan tuloksellista tekemistä.
 • Tuomme yrityksen arkeen sovellettavat tulokselliset valmennukset.
 • Valmennuksemme juurruttavat yrityksen strategian ja arvojen kautta päämäärätietoista ja kestävämpää kehittämistä.
 • Valmentajiemme vahva kokemus ja halu auttaa sinua menestymään jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Voimmeko olla avuksi? Lähetä yhteydenottopyyntö

TalentreePalvelutOppimis- ja valmennuspalvelut
X