Webinaari 4.6. klo 9-10: Lisäarvoa tuova strateginen hallitus

Ilmoittaudu

Yrityskulttuurin kehittäminen

Luo voittavat toimintatavat ja vahva pitovoima.

Johda yrityskulttuuria

Vain kehittyvä organisaatio pystyy kestävään kasvuun. Rauhaa ja ryhtiä uudistumiseen tuo selkeä strategia, joka näkyy yhtiön arjessa ja jonka toteutumista yrityskulttuuri tukee.

Yrityskulttuuri on yksinkertaisimmillaan yrityksen ja sen ihmisten tapa toimia ja ajatella niin maailmasta kuin omasta paikastaan siinä.

Hyvän yrityskulttuurin avulla huolehdit kilpailukyvystä, rakennat kilpailuetua ja luot lisää pito- ja vetovoimaa. Samalla osaamisesta, uudistumisesta ja tulostavoitteista on helpompi pitää kiinni.

Referenssi

Haimme valmiutta yhteiskehittämiseen ja avoimuuteen.

Paula Oksman, henkilöstöjohtaja 2005–2022, Ponsse Oyj

Yrityskulttuurin kulmakivet

1.

Johtaminen

Yhtenäinen johtamismalli luo pohjan strategian toteuttamiselle. Autamme kirkastamaan johtamisen visionne sekä pelikirjan ja valmennamme strategisen muutoksen johtamiseen. Yksittäisen näkökulman kuten johtamistaitojen sijaan huomioimme johtamisen kehittämisessä yksilön ja organisaation valmiudet, rakenteet ja käytänteet. Työkaluina toimivat mm. johtamisen vision ja lupausten määrittäminen.

2.

Työntekijäkokemus

Yrityskulttuurin vaikutus yrityksen työntekijäkokemukseen ja tavoitteiden saavuttamiseen on suora ja merkittävä. Kehitämme valmiuksianne johtaa kulttuuria ja työntekijäkokemusta tietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä edellyttää tietoa ja säännöllistä dataa, joiden kautta myös muutos tehdään näkyväksi. Työkaluina toimivat mm. kulttuuriauditointi sekä tavoitekulttuurin ja työnantajalupausten määrittely.

3.

Kyvykkyydet ja osaaminen

Strategiset kyvykkyydet määrittävät tason, jolla strategianne toteutuu. Kartoitamme kanssanne tarvittavat kyvykkyydet ja osaamiset ennakoivasti sekä tavat hankkia ja johtaa niitä suunnitelmallisesti. Tuemme strategisessa henkilöstösuunnittelussa, jonka avulla pidätte oppimisesta ja kilpailukykytekijöistä huolta. Työkaluina toimivat mm. osaamisstrategia ja -kartoitukset sekä osaajatiimien valmennukset ja oppivan organisaation rakentaminen.

4.

Viestintä ja työnantajamielikuva

Jatkuva, dialoginen viestintä on johtajalle keskeinen työkalu, jonka avulla edetä kohti tavoitteita. Valmennamme vuorovaikutukseen, joka tukee yhteenkuuluvuutta ja strategian toteutusta, sitouttaa ja lisää muutoskyvykkyyttä. Kehitämme esihenkilöiden valmiuksia edistää kulttuurityötä viestinnän keinoin. Työkaluina toimivat mm. pienryhmäsparraukset ja strategiakeskustelut.

Lue lisää

HR & valmennus

Luo kestävää kasvua ihmisten kanssa, osaamista ja uudistumiskykyä kasvattamalla.

Tutustu palveluun

Asiantuntijat

Kaisa Kohtamäki

Liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

Organisaatioiden ihmislähtöinen kehittäjä ja valmentaja vahvuuksinaan johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen, strateginen HR sekä strategiatyö.

vanhempainvapaalla kaisa.kohtamaki@talentree.fi
Kaisa Kohtamäki kasvokuva

Johanna Haapakorva

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen ja strateginen HR.

+358 50 379 4795 johanna.haapakorva@talentree.fi
Johanna Haapakorva kasvokuva

Kaisa Stigell

Toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, valmentaja

Liiketoiminnan kehittäjä vahvuutenaan strategioiden laatiminen ja toimeenpano, muutoksen läpivienti sekä itseohjautuvien organisaatioiden rakentaminen.

+358 50 368 1320 kaisa.stigell@talentree.fi
Kaisa Stigell kasvokuva

Soile Rissanen

Konsultti ja valmentaja

Konsultti ja valmentaja vahvuusalueinaan murros- ja muutostilanteet, strategia- ja skenaariotyö sekä sekä tehokkaat, liiketoimintaa tukevat tukifunktiot.

+358 123 4657 soile.rissanen@talentree.fi
Soile Rissanen kasvokuva

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja

Inhimillisen liiketoiminnan kehittäjä vahvuuksinaan johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen, osaamisen johtaminen sekä strateginen HR.

+358 50 379 4795
johanna.haapakorva@talentree.fi

Ota yhteyttä