Talousjohtaminen

Strateginen ote talouden johtamiseen vauhdittaa kasvua.

Vahva ote taloudesta

Hyvä talousjohtaminen on erottamaton osa liiketoimintaa ja sen kehittämistä.

Nopea kasvu usuttaa seuraamaan kannattavuutta ja kassavirtaa entistä tarkemmin: kasvu kun saattaa syntyä kassan kustannuksella. Onneksi näin ei tarvitse olla.

Kun yrityksellä on hyvät talousjohtamisen toimintamallit, johto voi istua kuskin paikalla myös talouden osalta. Tässä hyvä talouden johtamisen kumppani tarjoaa aidosti rahanarvoista hyötyä samalla, kun yrityksen oma osaaminen kasvaa.

Usein kyse on siitä, että talousjohtamisen prosessia kehitetään juuri teidän tarpeitanne vastaavaksi, esimerkiksi rullaavan budjetoinnin ja skenaarioiden avulla.

Referenssi

“Johto on kokenut mallin toimivaksi.”

Pekka Kaunisto, toimitusjohtaja, Rocsole

Talouden johtaminen

Talousjohdon tärkein tehtävä on suunnitella ja miettiä tulevaisuutta ja talouteen vaikuttavia toimenpiteitä etukäteen. Näin yrityksen on mahdollista reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti ja täsmällisesti. Tyypillisiä talousjohdon tehtäviä ovat:

  • kannattavuudesta huolehtiminen ja sen varmistaminen
  • hinnoittelun ja hinnoittelustrategian ajantasaisuus
  • kustannusrakenteen seuranta ja mahdolliset korjausliikkeet
  • investointien rahavirtojen seuranta ja ennustaminen sekä
  • taloudellisen suorituskyvyn jatkuva seuranta ja raportointi johtoryhmälle ja hallitukselle.

Kaiken kaikkiaan kyse on siitä, että rahaan ja talouteen liittyvät asiat on järjestetty fiksusti niin työn tekemisen, johtamisen kuin yrityksen menestyksen tukemiseksi. Lopputuloksena aikaa säästyy olennaiseen ja päätöksiä on helpompi tehdä.

Talentreen vahvuutena talousjohtamisessa on liiketoimintalähtöisyys ja strateginen ote, joiden avulla luomme kanssasi kannattavuutta, kustannussäästöjä ja kasvua.

Näissä autamme

1.

Talousjohtaminen

Monessa yrityksessä kaivataan strategista otetta talouden johtamiseen tai talouden näkökulmaa strategiatyöhön. Tuomme talousosaamista johtoryhmä- ja hallitustyöhön ja osallistumme aktiivisesti yrityksesi raportoinnin, talouden johtamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi talouspäällikön, controllerin, konsultin tai CFO:n roolissa.

2.

Budjetointi

Budjetti on luvuiksi muutettu suunnitelma yrityksen tulevaisuudesta. Rullaava budjetointi auttaa päivittämään tätä suunnitelmaa eri skenaarioiden mukaisesti. Konsultoimme liiketoiminnan budjetoinnissa, ennustamisessa ja kassavirran varmistamisessa, autamme tulkitsemaan näiden välisiä yhteyksiä ja lisäämme mahdollisuuksianne vaikuttaa hyvään tulokseen.

3.

Kassanhallinta

Kassavirran ennustaminen ja johtaminen on parasta riskinhallintaa. Konsultoinnissa otamme kantaa mm. myyntisaamisten kiertoon ja maksuaikoihin, verojen ja palkkojen kuukausirytmiin, varastoihin ja kassareserviin, ja kassavirran ennustamisessa huomioidaan mm. lainat, investoinnit ja kausivaihtelut.

4.

Arvonmääritys

Kattavasti tehty arvonmääritys auttaa neuvottelemaan oikeudenmukaisen hinnan yrityskaupassa tai osakeannissa. Varmistamme, että tiedät yrityksesi arvoon vaikuttavat tekijät ja osaat huomioida oikeat asiat yritysjärjestelyn ehtoja rakentaessa. Autamme arvonmäärityksessä myös konsernimuotoisia yhtiöitä.

5.

Rahoitussuunnittelu

Huolellisesti tehty rahoitussuunnitelma mahdollistaa paremmat ehdot saadulle rahoitukselle. Laadimme kanssasi rahoitussuunnitelmat ja -ennusteet, vertailemme rahoituslähteitä ja autamme hakemaan rahoitusta. Suunnitelmia laatiessa huomioimme pitkän ja lyhyen aikavälin tarpeet ja tavoitteet sekä kasvuinvestointien vaikutuksen kassaan.

Lue lisää

Tilitoimisto & talousjohtaminen

Hoidamme taloushallinnon luotettavasti ja nykyaikaisesti ja lisäämme yrityksenne talousosaamista. Vahvuutemme on liiketoimintalähtöisyys ja strateginen ote, joiden avulla luomme kanssasi kannattavuutta, kustannussäästöjä ja kasvua.

Tutustu palveluun

Asiantuntijamme

Tomi Sarkkinen

Liiketoimintajohtaja, talouspalvelut; taloushallinnon asiantuntija

Liiketoimintalähtöinen talouden ammattilainen vahvuutenaan kasvuyritysten talousjohtaminen ja taloushallintoprosessien kehittäminen.

+358 50 595 4498 tomi.sarkkinen@talentree.fi
Tomi Sarkkinen kasvokuva

Vesa Sarvi

Talousjohtaja, liikkeenjohdon konsultti

Liiketoimintalähtöinen talousjohtamisen ammattilainen, vahvuutena strateginen talousjohtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen sekä yrityskauppaprosessit.

+358 50 313 0024 vesa.sarvi@talentree.fi
Vesa Sarvi kasvokuva

Heidi Eskelinen

Liikkeenjohdon konsultti

Strategian ja talousjohtamisen asiantuntija vahvuutenaan strategiatyö sekä strategian toteuttaminen, yritysrahoitus ja johtamisen kehittäminen.

+358 50 377 7892 heidi.eskelinen@talentree.fi
Heidi Eskelinen kasvokuva

Soile Rissanen

Konsultti ja valmentaja

Konsultti ja valmentaja vahvuusalueinaan murros- ja muutostilanteet, strategia- ja skenaariotyö sekä sekä tehokkaat, liiketoimintaa tukevat tukifunktiot.

+358 123 4657 soile.rissanen@talentree.fi
Soile Rissanen kasvokuva

Sampsa Wulff

Kasvu- ja kehitysjohtaja

Monialainen kasvun ja liiketoiminnan osaaja, vahvuuksinaan strategiatyö, asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäminen sekä kasvurahoitus.

+358 50 366 0220 sampsa.wulff@talentree.fi
Sampsa Wulff kasvokuva

Ota yhteyttä

Sampsa Wulff

Kasvu- ja kehitysjohtaja

Monialainen kasvun ja liiketoiminnan osaaja, jonka kanssa voit sparrailla taloushallinnon ja talouden johtamisen kehittämisestä liiketoimintaa tukeviksi palveluiksi.

+358 50 366 0220
sampsa.wulff@talentree.fi

Varaa tapaaminen